Tillverkningsnr 563 Traktorbåt typ 2 hette Traktorbåt nr 1

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans Flottningsförening den 20 april 1965. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1114 motornr 5446 på 68 hkr. Den hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Vikt 4 500 kg. Denna traktorbåt typ 2 byggdes för Ljusnans FF men kom att säljas till Umeåälvens FF då flottningen upphörde i Ljusnan runt 1968.

Vidare öden okända skrev red 2015 då vi återfann bilden på nr 563 i Sjöhistoriskas arkiv. Vakna Tomas Johansson hittade igen på båten i sept 2021 då den utbjöds till försäljning på Tradera. Då befann den sig i Roslagens famn på Gräddö och hade tom tillverkningsskylt.

Vid Segersta 1967 08 07. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Tillverkningsskylten Foto reds samling sept 2021

Rester från UFF:s blå kan kanske skönjas. Foto reds samling sept 2021

Tillbaka