Tillverkningsnr 563 Traktorbåt typ 2 hette Traktorbåt nr 1

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans Flottningsförening den 20 april 1965. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1114 motornr 5446 på 68 hkr. Den hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Vikt 4 500 kg. Denna traktorbåt typ 2 byggdes för Ljusnans FF men kom att säljas till Umeåälvens FF då flottningen upphörde i Ljusnan runt 1968. Vidare öden okända men båten kan finnas på vår sida med okända traktorbåtar då UFF sålde sina vidare till Finland runt 1980.

Vid Segersta 1967 08 07. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

 

Tillbaka