Tillverkningsnr 564 Traktorbåt typ 2 hette Traktorbåt nr 2 nu Prejaren 24

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans Flottningsförening den 20 april 1965. Längd 5,7 m. Bredd 2,9 m. Originalmaskinen var en Bolinder Munktell 1114 motornr 4841 på 68 hkr. Den hade ursprungligen en hydraulisk timmergaffel. Vikt 4 500 kg.
Denna traktorbåt typ 2 byggdes för Ljusnans FF men kom att säljas till Klarälvens FF då flottningen upphörde i Ljusnan runt 1968. Hos KFF gick  båten mest på prejningsjobb i dammen vid Deje.

På kyrksjön vid Arbrå 1965 09 19. Foto Bernt Fogelberg samling i Sjöhistoriskas fotoarkiv, Stockholm.

Sunne 1990 foto Håkan Larsson

Vi fick bilder och brev från Håkan Larsson som skriver:

Företaget Dykar´n ombesörjde sanering av gamla pålar och dykdalber på uppdrag av Fryksdalens Flottningsförening 1990 sedan deras verksamhet hade upphört. Kranpontonen, som var Dykar´ns egen konstruktion, kunde klippa av pålarna på fyra meters djup med en hydraulisk sax. Här är farkosten på väg ut från sin kajplats i Sunne, dragen av flottningsföreningens båt Prejaren 24.

Hon såldes 1992, blev senare fritidsbåt i Deje och ägs nu av Peter Jonsson som identifierade båten med hjälp av tillverkningsnummer .

Sunne 1990 foto Håkan Larsson

Sunne foto Håkan Larsson 1990

E post från Peter Jonsson 2010-02-21:
- Hej Anders, Här kommer de utlovade bilderna.

Vi börjar med P24, bild 1 är ifrån Löved vid utförsäljningen. På denna bild ser man förutom Prejaren ytterligare tre Lidwallsbåtar Dragaren 5, Björnidet, och Dragaren 3 samt tre Ångemanlandsbåtar, två st rensbåtar och radiobåten Kollektorn. Foto Peter Jonsson


På bild 2 ser vi Prejaren nymålad hemma på gården Foto Peter Jonsson

" Ställningen var till för att lyfta ur motor och backslag vilka renoverades. Den motor och backslag som sitter i båten idag och som har monterats av KFF
(enligt uppgift kom båten utan drivlina) är idag en Bolinder 1054 med tillhörande backslag, Denna motor var en av de första fyrtaktsdieslar som flottningsföreningen köpte och skall ev.tidigare ha suttit i Lusten 11
De sista åren hos flottningsföreningen var fodertätningarna så slut att kylvattnet rann ner i oljan med "grädde på stickan" som resultat, detta verkar inte ha påverkat maskinen något nämnvärt. Man kan undra om motorer av sådan kvallitet tillverkas idag "


Bild 3 P 24 vid bryggan, vid fören, Curt Jonsson som har tagit några av de äldre bilderna som kommer vid ett senare tillfälleFoto Peter Jonsson

Bild 4 P24 vid Sjövik i Lusten.Foto Peter Jonsson

Bild 7 stämningsbild från Klarälven på väg mot sjön Lusten i Deje.
Foto Peter Jonsson

Lidwalls sidan tackar Peter J. för bilder och fakta.

Prejaren 24 i Deje då det var 25 års det Klarälvsflottningen upphörde. Foto Helena Lundgren Landin 2016 09 18

Tillbaka