Tillverkningsnr 565  typ traktorbåt 2  hette  TRAKTORBÅT 3

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans  Flottningsförening i Bollnäs  den 28 april 1965. Längd 5,70m. Bredd 2,90m. Vikt 4 500 kg. Motor Bolinder Munktell typ 1114 BR med 68  hk. Ersattes 1974 av en Volvo Penta på 60 hkr  Båten byggdes i 8 mm plåt och var försedd med den hydrauliska timmergaffeln. Att båten på bilden är just  nr 565 bygger på fotografens anteckningar på baksidan av fotot där längd och bredd är noterad. Det innebär att båten är av typ 2. Då väldigt få traktorbåtar byggdes av den typen blir båten på bilden genom uteslutningsmetoden just nr 565 Flottningen på Ljusnan upphörde 1968 och båten såldes till Umeåälvens FFTraktorbåt 3  på Öna hos UFF. foto Bernt Fogelberg 1969 04 07 i Sjöhistoriskas arkiv StockholmTraktorbåt 3  på Öna hos UFF. foto Bernt Fogelberg 1969 04 07 i Sjöhistoriskas arkiv Stockholm


Tillbaka