Tillverkningsnr 565  typ traktorbåt 2,  hette  Traktorbåt 3 senare MB 120 Taxen 68

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Ljusnans Flottningsförening i Bollnäs  den 28 april 1965. Längd 5,70 m. Bredd 2,90 m. Vikt 4 500 kg. Motor Bolinder Munktell typ 1114 BR med 68  hk med motornr 5439 Båten byggdes i 8 mm plåt och var försedd med den hydrauliska timmergaffeln. Att båten på bilderna är just  nr 565 bygger på fotografens anteckningar på baksidan av fotot där längd och bredd är noterad. Vidare kan ses på det svartvita fotot från 1967 att sittbrunnen har en förstoring i akterkant mot båtens sidor. Det innebär att båten är av typ 2. Då väldigt få traktorbåtar byggdes av den typen blir båten på bilden genom uteslutningsmetoden just nr 565 Flottningen på Ljusnan upphörde 1968 och båten såldes till Ångermanälvens FF. Där fick hon ett nytt namn-Taxen ÅFF:s tre kända traktorbåtar hade namn efter hundraser

I nådens år 2022 hittade vår spanare Lars Blomquist båten i Faxälvens vattensystem.  Hon föreföll vara i gott skick och hade brukats vid ett kraftverk för att tycka förbi timret och ned i flottrännan,  fram till att flottningen upphörde i området

 

Traktorbåt 3 vid Landafors Foto Bengt Strandberg 1967 11 23

Med sänkt vågbrytare blev hon Taxen hos ÅFF Foto Lars Blomquist mars 2022

Klara besked TRAK 2 nr 565. Foto Lars Blomquist mars 2022

Foto Lars Blomquist mars 2022

Motorn har suttit där sedan 1965 Foto Lars Blomquist mars 2022

Sidvy på Taxen. Foto Lars Blomquist mars 2022

Tillbaka