Tillverkningsnr 571 typ BV 15 heter Värsta II

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Vattenfall Gallejaur den 14 maj 1965. Längd 7,50 m. Bredd 2,50 m.
Båten var levererad utan hytt men med en takstomme för ett soltak i duk. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr med motornummer 20762. Spelet var av typen SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Båten hade propellerkrog tillverkad i 1 tums rundjärn. Durken byggdes i 1 tums furu och bänkarna i 1,5 tums även de i furu. (senare ersatta av aluminiumplåt ) Bordläggningen är byggd i 5 mms plåtkvalité 1311 (ren bonnplåt) men båten skulle gå i sötvatten. Propelleraxeln var 40mm och propellerns diameter var 575 mm. Motorhuvens sidor utfördes i 12 mm Orsaplatta och locket i 18 mm mahognyplywood. Båten transporterades troligtvis per järnväg.

Bland anteckningarna på tillverkningskortet märks målningsprogrammet: Noggrann rengörning, Grundning Kromdanbolin 1 ggr Färdigstrykning : Under VL Corresit Röd. Övrig Topside Grå.

 

Inventarie nr hos NCC och under den har lidwalls tillverkningsskylt suttit Foto Pär Ferm 2020 05 20

Vi visste inget om båtens tidiga historia men i maj 2020 ramlade ett e-brev i redaktionens låda och vi fick kontakt med Pär Ferm i Ljusdal. Han driver företaget ESG Maskin AB som handlar med industriförnödenheter. Runt 1990 köpte företaget ett stort parti entrepenadmateriel av NCC och där ingick denna båt. När Per mailade oss hade vi redan en BV15 som vi på då, "säkra grunder" identifierat som just nr 571.

Så fel vi hade ! Båten ESG maskin AB ägde visade sig ha rätt motornr för tillvnr 571 och då vi fann att sannolikheten för ett motorbyte var liten fick vi krypa till korset, göra en pudel osv. Företaget har haft båten väl täckt under alla år och inte haft den i sjön. Runt 2010 startade man upp motorn och allt fungerade som den skulle. Efter besök på Lidwallssidan började planer spira på att sjösätta båten i ett lämpligt vattendrag nästgårds.

På båten står med fina bokstäver namnet Värsta II. Ett ortnamn? Kan kanske ge en letråd till var NCC brukade båten !?

På en annan båt står målat 571 med prydliga bokstäver. Den har tillverkningsnr 476 enligt vad vi för närvarande är tvärsäkra på...

Styrbordsidan utan originalratt men med spelet intakt Foto Pär Ferm 2020 05 20

Den avslöjande motorskylten. Foto Pär Ferm 2020 05 20

BB sida med länspump och sittbänk i förnyat material Foto Pär Ferm 2020 05 20

Tillbaks