Tillverkningsnr 571 typ BV 15

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Vattenfall Gallejaur den 15 maj 1965. Längd 7,50 meter. Bredd 2,50 meter. Båten var levererad utan hytt men med en takstomme. Motorn var en BM 1052 på 23 hkr med motornr 20762. Spelet var av typen SM 20 för 1000 meters 12 mm lina. Båten hade propellerkog tillverkad i 1 tums rundjärn. Durken och bänkarna var i samma dimention fast i furu. Bordläggningen är byggd i 5 mms plåt kvalité 1311 ( ren bonnplåt ). Båten transporterades troligtvis per järnväg.

Bland anteckningarnapå tillverkningskortet märks målningsprogrammet: Noggrann rengörning, Grundning Kromdanbolin 1 ggr Färdigstrykning : Under VL Corresit Röd Övrig Topside Grå

 

Pråmdragarens sång kan uppstå just här och nu. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Vi visste inget om båtens tidiga historia men i oktober 2015 fick red kontakt med Peder Hallberg på Sjöentrepenadföretaget RYAB i Holmsund då vi genom Facebook hittat en Lidwallsbåt i arbete med muddringsjobb på i Avafjärden Nordmaling. Båten kom vi att kalla okänd 83. Det visade sig att företaget hade ytterligare två Lidwallsbåtar BV 15 nr 433 Embla. och traktorbåten nr 612 Man jobbar bland annat med muddringsarbeten i mindre vattendrag och då är det givetvis helt nödvändigt att ha några Lidwallsbåtar att ta till i knepiga situationer. Peder berättar att denna båt är i mycket gott skick och att den nu drivs av en Volvo Penta D42 med ett Twin disk backslag. Man kan misstänka att den inte gått så mycket i timmer. Den ser verkligen ut att vara i originalskick förutom motorn, med sittbänkarna framme i bogen, spelet och den breda rullen i aktern. Båten har också en bur runt propellern. Vi tror i jan 2016 att det är nr 571 dels för att vi fått måtten på båten dels för att vi bedömer att spelet är av typen SM 20.

Öppen ända fram står det på tillverkningskortet. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Spelet är slut.. Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Nu tjatar vi om detta igen; Lidwalls littera nr 618 på pollare från Mora Gjuteri AB . Lokalproducerat.

Inga långa miljöbelastande transporter Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Aktern Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Notchade spant Foto Peder Hallberg 2015 10 01

Akterdäcket Foto Peder Hallberg 2015 10 01

RYAB.NU

Företagets logga RYAB.NU

Nymålat skrov utvändigt. Foto Mattias Lundgren april 2016

På väg mot nya jobb. Foto Mattias Lundgren april 2016

Foto Mattias Lundgren april 2016

I juni skickade Håkan Sundström en närbild på båten i arbete. Tack!

Kneg i Husum för RYAB. Foto Håkan Sundstrom 2016 06 20Sjösatt efter målning och underhåll. Heter alltså 571 Foto Mattias Lundgren 2019 05 06Så elegant. Ryab har tre Lidwllsbåtar i drift.
BV 15 nr 433 och traktorbåten nr 612 Foto Mattias Lundgren 2019 05 06

Tillbaks