BV 5 nr 577 hette Wilgot


Lidwall & Söner AB levererade denna persontransportbåt till Vargöns bruk den 22 juni 1965.  Längd 5,70 m. Bredd 2,00. Motorn var en Volvo Penta MD 1, båten saknade spel och benämndes persontransportbåt. Hon hade indraget roder. En bild dök upp på nätet, från just Vargön på en båt med typiska Lidwallsdrag. Vännen Bengt Sandinge tipsade oss. Tittar man närmare på svetsarna i förskeppet ser man att det är en typ BVV 5 och inte en BVV 10.

I december 2022 hittade vår spanare Eric Hector ytterligare en bild på båten på Digitalt Museum. På den bilden har båten fått ett namn Under bilden står :

"Arbetsbåten fick namnet Wilgot för att den "ville dem gott". Bilden ingår i en serie med diabilder VMGDIG00156-VMGDIG00225. Sune Larsson äger originalen och har till Vänersborgs museum skänkt dessa digitala kopior. Uppgifterna kring bilderna kommer till stor del från Sune Larsson och Conny Jonsson som arbetade tillsammans på bogserbåten Wargön. Conny började arbeta på båten i februari 1964, samma år fyllde han 16 år. Han arbetade som däcksman fram tills han 1967 kallades in till militärtjänstgöring. Sune började arbeta i april 1964. Han var då 25 år och att hade tidigare arbetat med jordbruk. Sune arbetade som motorman fram till augusti 1969."

Båtens vidare öden och äventyr okända för red .
Nylevererad till Vänersborg. Foto Sune Larsson juli 1965

Arbetsbåten har fått ett namn. Här vid sidan av bogserbåten Vargön som drog timmersläp till över Vänern till Vargöns bruk Wilgot brukades för att ta hand om de timmerbuntar och dra dem sista biten in till bruket, Foto Sune Larsson okänt år.

Wilgot var med bogserbåten Vargön för att dra i hop timmersläpen. Här under bogsering ute på Vänern. Foto Sune Larsson okänt år.

I arbetsbåten Wilgot: Sven-Erik Blom, Conny Jonsson och Harald Magnusson. På "mosorna" står Sune Larsson. I bakgrunden syns Wargön AB s buntverk i Karlstad. Foto i Vänersborgs Museum okänd fotograf.

Vet du mer så vill vi veta!

Tillbaks