Tillverkningsnr 595 typ BVV 4 kallas Titanic II

 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB i Falun den 15 maj 1966. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Djupgåendet var 0,5 m. Totalvikten på tillverkningskortet angiven till 1000 kg. Den hade en luftkyld Deutz typ Fil 812 på hela 9 hkr vid 1800 rpm. Spelet var av typen SM 4 och det rymde 500 meter 8 mm:s vajer, bränsletanken satt ovanpå. Ratten satt på sidan och spelet varpade in linan med 13,7 m/min vid ett motorvarv av 1000/ min. Ökade man motorvarvet till 1800 tog man hem 24,8 m/min.

Båten brukades på Österdalälven i kraftverksdammarna uppströms Mora för att bogsera bort s.k. flyttuvor från kraftverkens vattenintag. Senast brukades båten 2014 på Spjutmodammen. Sedan Stora sålt kraftverken är det Fortum som äger båten som är i oskruvat originalskick . Tack Jörgen och Janne som tipsade oss om denna! Den fanns ännu 2022 på samma plats och ingick i beredskapsorganisationen.

 

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jon Abrahamsson 2022 08 20

Foto Jon Abrahamsson 2022 08 20

Foto Jon Abrahamsson 2022 08 20

Foto Jon Abrahamsson 2022 08 20

 

Tillbaks