Tillverkningsnr 595 typ BVV 4 kallas Titanic II

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Stora Kopparbergs Bergslag AB i Falun den 15 maj 1966. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Djupgåendet var 0,5 m. Totalvikten på tillverkningskortet angiven till 1000 kg. Den hade en luftkyld Listermotor typ Fil 812 på hela 9 hkr vid 1800 rpm. Spelet var av typen SM 4 och det rymde 500 meter 8 mm:s vajer, bränsletanken satt ovanpå. Ratten satt på sidan och spelet varpade in linan med 13,7 m/min vid ett motorvarv av 1000/ min. Ökade man motorvarvet till 1800 tog man hem 24,8 m/min.

Båten brukades på Österdalälven i kraftverksdammarna uppströms Mora för att bogsera bort s.k. flyttuvor från kraftverkens vattenintag. Nu är det några år sedan båten användes, då senast på Spjutmodammen. Sedan Stora sålt kraftverken är det numera Fortum som äger båten i oskruvat originalskick . Tack Jörgen och Janne som tipsade oss om denna - den 481:a båten vi kan lägga ut på Lidwallssidan!

 

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

Foto Jörgen Andersson 2013-12-19

 

Tillbaks