Tillverkningsnr 597 Bogserbåt nu som Knuffe

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Korsnäs Marma AB i Gävle den 24 maj 1966. Längd 6,7 m. Bredd 2,45 m. Originalmaskinen var en Volvo MD 50 nr 03443 på 75 hkr. Den sitter troligen ännu i båten. Vikt 4 000 kg. Båten var framtagen enbart för bogsering och timmerprejning. För ritningen stod Richardssons ingenjörsfirma i Karlstad. Bordläggningen är i 5 mm plåt. Propelleraxeldiametern är 60 mm. Vid leveransen var båten försedd med timmergaffel och en löstagbar vågbrytare om 300 mm höjd som ses på leveransbilden .En leveransbild från provturen på Österdalälven i naj 1966.  Från Leksands lokalhistoriska arkiv.

Redan då Korsnäs Marma var ägare till båten byggdes fören om och försågs med en hydraulisk gripklo. Enligt uppgift från T Vikholm, som köpte båten då skogsbolaget lade ned timmermagasineringen i havet, skedde ombyggnationen i Leksand av Lidwalls. Den bortskurna ursprungliga fören skall ha legat kvar i Leksand en tid efter arbetets avslut. T. Vikholm brukade båten till sjunktimmerbärgning i nedre Dalälven. I mitten av 2005 såldes den vidare till en vattenentreprenadfirma, Somab AB i Västerås

Under 2014 har båten fått en ny styrhytt. och i jan 2015 blev båten till salu. Foto Markströms Rederi och Bärgning i Västerås

Här nedan några bilder vi fått av Bengt Sandinge. De är tagna på ökänd ort i mitten på 1980 talet och kom per post till Sandinges. Red tror att de visar nr 597 efter ombyggnationen och tillkomsten av den hydrauliska gripklon. Kan någon dra sig till minnes denna märkliga konstruktion och bekräfta vår teori är Red idel öra!

Hydraulisk gripklo!? Foto genom Bengt Sandinge.

Aktern. Foto genom Bengt Sandinge.

Mera hydraulisk gripklo. Foto genom Bengt Sandinge.

Styrhytten med tillverkningsskylten. Foto genom Bengt Sandinge.

Originalmaskinen var en Volvo MD 50. Foto genom Bengt Sandinge.

Knuffe på Dalälven ovanför Älvkarleby omkring 2000. Båten användes till sjunktimmerbärgning. Foto Sven Gladh

Foton från Somab AB

I november 2009 blev båten till salu på Blocket.se. Flera av våra läsare tipsade oss om båten då det i annonsen dessutom refereades till vår hemsida, Vi fick kontakt med ägarna Somab AB, en vattenentrepenad firma i Västerås, som meddelades oss följande. Tack för fina bilder Derek.

Hej Anders!

Lite om våran lilla bogserare Tillv nr: 597 Namn: Knuffe Ägare: Somab AB / Sjömaskiner Västerås Motor: Volvo 6 cyl Dubbelskrov med kylning Helrenoverad 2009. Vid intresse ring Tel: 070-594 10 30 eller 070-632 94 70.

Foton från Somab AB

Vi fick även en rad trevliga bilder som visar att fören är helt ombyggd . Det verkar som om hela förskeppet är utbytt. Orginalskrovet var förmodligen lika som nr 517 Dragaren 1 även om Knuffe sannolikt var helt öppen från början. Knuffes hytt finns på flera Lidwalls båtar, se hur nr 562 BV15 Stora såg ut innan den byggdes om.

Foton från Somab AB

Foton från Somab AB

Foton från Somab AB

Nytagen bild på Knuffe. Foto jan 2015 Markströms Rederi och Bärgning i Västerås

Nytagen bild på Knuffe. Foto jan 2015 Markströms Rederi och Bärgning i Västerås

 

Båten såldes i mitten av 2010 till Markströms Rederi och Bärgning i Västerås. De byggde 2013-14 en ny större styrhytt men i januari 2015 var båten återigen till salu på Blocket. se

 

Tillbaka