Tillverkningsnr 599 typ BV 18 heter nu Rusty

 

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Statens Skogsindustrier i Stockholm, men båten levererades fysiskt till Karlsbogsverken i Kalix 5 september 1966. Längd 8,00 meter . Bredd 2,70 meter. Originalmotorn var en Bolinder Munktell 1113 och båten var försedd med ett spel av typen SM 10. Styrhytten stod framför motorn och det noterades på tillverkningskortet att båten var försedd med vågbrytare och byggd i 6 mm plåt. Vidare fanns bur runt propellerna som var av stål med en diameter av 850 mm och satt på en 50 mm axel. Vi har ingen vetskap om båtens historia i Kalix men när red. i juni 2016 fick de rätta måtten på båten av ägaren Stefan Selander tror vi oss kunna fastställa att båten som vi tidigare såg som en okänd BV 20 är en BV 18 av den senare typen och då finns det bara en att välja på, nr 599.

Denna bild kommer från Olle Sund - den tidigare ägaren Gotska Dykericompaniet AB. Red. tror att akterdelen av hytten är original medan den negativa frontrutan är en ombyggnation. Någon tillverkningsskylt kunde inte Olle hitta på båten då den anlände till Visby 1999. Foto Olle Sund

Visby 1999. Foto Olle Sund

Båten fanns 1998 i trakten av Nynäshamn där den användes för att dra en liten färja till en liten ö. Den köptes samma år av Gotska Dykericompaniet AB i Visby men de hade endast båten på två entrepenadjobb. Båten var inte i bästa skick vid köpet och den nya ägaren kallade den Rusty. Den såldes 2001 vidare till Per Östman . Han rev den rostiga hytten, bytte maskin och en hel del plåt, satte på aluminiumhytten och skulle fortsätta att rusta båten men i maj 2011 blev den till salu.

Den köptes av Stefan Selander som skaffade en riktig marinmotor en BM 1054. Även Stefan kom på säljtankar våren 2016 varför Rusty återigen är till salu. Ring Stefan på tel 070 - 573 87 64 om du behöver en BV 18.

Fotot Per Östman i maj 2011

Redan 1999 fick vi denna bild på en okänd båt på Gotland av Sven Jönsson. Vi tänkte redan då att detta måste vara en Lidwallsbåt. Med hjälp av en annons på Blocket.se knöts säcken ihop.

Så här såg samma båt ut i maj 2003 då ombyggnationen startat och då fick båda Svens bilder ovan och nedan sin förklaring. Det var samma båt som han hade fotat vid två tillfällen på Gotland. Foto Sven Jönsson maj 2003

Vet du något mer om båtens ursprung kontakta redaktionen

 

Tillbaks