Tillverkningsnr 600 typ BVV 10

Lidwall & Söner AB levererade denna varpbåt till Värmlands Skogsägareförening i Karlstad den 16 mars 1966. Längd 6,10 m. Bredd 2,30 m. Orginalmotorn var en Deutz av typ F1L 712 på 9 hkr från 1961. Både motorn och spelet kom från en äldre Lidwallsbåt med tillverkningsnr 294 Det var en typ SV-3 som kan ses här. Totalvikt med spel och lina var 2150 kg. Båten levererades till Knappåsens Sågverk och gick på sjöarna Brevistan och Busjön.

I komplett men bedagat originalskick, ex spelet förstås. Foto Lars larsson 2015 09 26

Denna båt var av den sena typen av BVV 10 utan spant och med en kraftig avvisarlist som bärande element. Just detta exemplar hade raka sidor. När sågverket upphörde med sjötimmerhanteringen köptes båten i början av 1980 talet av B. Nilsson  Spelet är urtaget. Han använde båten som fritidsbåt i Fryken  fram till 1990 talet. Senare kom båten, som inte haft något namn, att hamna på land. 2017 köptes båten av Mikael Lindkvist. Han tog ut den hopplöst övergivna Deutz motorn och ersatte den med en Bolinder Muktell av typen 1052. Sedan dess var den varit i drift i Frykensjöarna. Ännu har den inte fått något namn, men Micke har laborerat med olika förslag. Kanske blir  det Lillerud som en hyllning till de gamla bogserbåtarna på befor Frykensjöarna. Eller Sankensin nuvarande hemort.

Leveransdokumentet. reds samling

I Kärrviken Sunne 1987. Foto Håkan Lassson

Sitter där den ska. Foto Lars Larsson 2015 09 26

Motorn ser ut att gjort sitt. Foto Lars Larsson 2015 09 26Dags igen för sjösättning Foto Mikael Lindkvist  2019 03 30Nya motorn är kanske äldre än båten Foto Mikael Lindkvist  2019 03 30


Så trevligt att ännu en BV 10 kom igång igen  Foto Mikael Lindkvist  2019 03 30Foto Mikael Lindkvist  2019 03 30


Åter till salu i aug 2023  Foto Mikael Lindkvist 

Tillbaks