Tillverkningsnr 644 typ BVB 4 Namnlös

 

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt av typen BVB-4 till Ånhammars Sågverk i Stjärnhov den 12 november 1969. Längd 4,80 m. Bredd 1,90 m. Vikt 900 kg. Båten har varit utrustad med en Volvo-Penta motor typ MD 2 med tillverknings nr 7931 på 15,5 hkr. Den byggdes med spakstyrning och kölkylare. Sågverket låg vid sjön Dunkern där båten bogserade sågtimmer. Sågen lades ned så sent som 2008, men då hade sedan länge timmerhanteringen flyttat upp på land.

Vi har ännu ingen bild på denna båt men den finns ännu kvar på Stjärnhovs Gods och rustades kraftigt för ca 10 år sedan. Dessa uppgifter har vi fått direkt av ägarna i nov 2015 som reagerade att vi hade fel bilder på sidan för deras båt De bilder de såg här visade sig var bilder på en syster nr 634

Vi hoppas att få i bilder på Stjärnhovbåten och kan konstatera ett i detta fall blev en liten båt till två.

 

 

Tillbaks