Tillverkningsnr 645 Traktorbåt typ 1 Johanna II

 

 

Lidwall & Söner AB levererade denna traktorbåt till Forsnäs Sågverks AB i Österbymo den 13 februari 1970. Längd 5,3 m. Bredd 2,6 m. Byggd i 6 mm plåt. Originalmaskinen var av typ Bolinder Munktell 1113 på 44 hkr och hade motornr 37543. Båten var försedd prejdon med hydrauliskt lyft och levererades med hytt. Båten brukades i princip året runt i den vacka sjön Östra Lägern där sågen förvarade sitt timmer. Det var Gullringshus AB som ägde sågverket. Båtens vikt var ca 3 400 kg. Vår vetskap om båten grundar sig på tillverkningskortet och en annons från 1987 då båten var utbjuden till försäljning. Troligen fick sjötimmerhanteringen och kanske även sågen ett snabbt slut trots att företaget själva hade kostat på en ny botten på båten bara två år tidigare. På tillverkningskortet står antecknat att båten skall heta Johanna II

Red har talat med personer som arbetade på sågen vid tiden för båtens försäljning och den verkar som den såldes till Kindasågen Kisa. Vidare öden för oss ännu okända.

 

Traktorbåten nr 645 under försäljning vid sågen 1987. Från Bengt Sandinges arkiv

Annons från okänd tidning maj 1987 Från Bengt Sandinges arkiv

Tillbaka