Tillverkningsnr 646 typ Högsjöbåt/Arbetsbåt hette Sussie senare Dinge II.


Lidwalls Verkstads AB levererade denna arbetsbåt till Televerket i Göteborg den 27 april 1970. Längd 8,50 m bredd 2,75 m. Motor Volvo Penta MD 21 A på 55 hkr. Båten var en arbetsbåt byggd på Lidwalls högsjöbåtsskrov som snart skulle komma att heta Ferrina 85. Den var utrustade med kojplatser för övernattning. Televerket beställde denna arbetsbåt  för linjearbeten i Göteborgs skärgård

Någon gång byttes originalmotorn mot den nuvarande MD 32:an. Okänt när båten upphörde att vara statsegendom, men den kom att säljas till två okända herrar i Trollhättan som påbörjade en större renovering. Från c:a 2008 var Tommy Jonsson  ägare av  båten. Vi på Lidwallssidan fick kännedom om den genom att  läsekretsen tipsade oss om en annons  på Blocket.se  där båten var till salu. Vi  kontaktade ägaren som inkom med bilder och vi kunde med hjälp av de uppgifter vi fick identifiera båten. Båten har sedan 2008 konstant varit till salu av olika ägare men inte förän 2015 tog Sammy Barsom  tag i upprustningsarbetet. Hemmahamn blev Vadstena och den nya ägaren kom rapportera hur arbetet med att återrusta båten framskred. I nådens år 2024 i mars månad  blev den fullt rustade och inredda båten åter utbjudning till försäljning via Blocket.se. Hon såldes i maj och ny ägare blev Mathias WickströmFoto Tommy Jonsson 2008

Foto Tommy Jonsson 2008

Foto Tommy Jonsson 2008

Foto Tommy Jonsson 2008

På väg till upprustning i Vadstena. Foto Alex Barsom februari 2015

Utgångsläget. Allt trä fick underkänt. Foto Alex Barsom februari 2015

Akterruffen före... Foto Alex Barsom april 2015

Akterruffen halvvägs. Nytänkt tank Foto Alex Barsom maj 2015

 


  

Fören före och efter . Foto Alex Barsom april 2015

Jobbet på denna högsjöbåt gick framåt. Rutor i och bottenmålad. Foto Lelle Wretman 2016 07 01Vadstena

Maskin, axel och propeller monterade. Mast på. Foto Lelle Wretman 2016 07 01


Sjösatt ï Vadstena Foto Lennart Wretman 2019 07 11

Uppe igen. Det jobbades vidare och här visste ägaren hur vattenlinjen skulle dras. Foto Lennart Wretman 2019 10 22


Det gick framåt med Sussie. Vattenlinjen rätt. Foto Torbjörn Ericson 2021 05 28


Bo och körklar i Vadstena hamn.  Foto Sammy Barsom 2023 07

Med nytt namn Dinge II i Vadstena  Foto Sammy Barsom 2023 07
Av annonsen på  blocket i mars 2024 framgick att båten fått mycket utrustning. Bl.a hydraulisk styrning, Isotermkyl, 4 kojer och 7 sittplatser i salongen


Hytten Akterut. Foto Sammy Barsom

Och förut Foto Sammy BarsomBåten såldes snabbt och har nu fått ny skrovfärg Foto Lennart Wretman 2024 05 17


Hon blev kvar i Vadstena Foto Lennart Wretman 2024 05 17

 

Tillbaks