Tillverkningsnr 648 typ Crew Boat Confindence

Lidwalls Verkstads AB levererade denna Crewboat till GAC Shipping LTd AB 1 Juli 1970. Längd 15,20 m. Bredd 3,80 m.Vikt 12 ton. Båten var utrustad med två Volvo typ TMD 100 A på totalt 225 hkr som drev varsin motroterande propeller. Toppfarten var ca 20 knop Båten var vid leveransen registerad i Stockholm men skulle till staden Ras Tannüra i Saudi-Arabien och ha Persiska viken som arbetsområde.
Confidence skulle användas till personaltransporter till och från borrtornen och de supertankers som låg i Gulfen och lastade olja.

 

Från provturen på Siljan Foto Sigvard Lidwall från m/s Lisa juni 1970

 
 

Falu Kuriren kunde den 5 juni 1970 berätta om provturerna på Siljan.

Som de flesta Lidwallsbåtar provkördes även Confidence i Österdalälven. Foto Lidwalls arkiv 1970

Lastad på järnvägsvagn för sjösättning i Malmö. Leveransvillkoren var "fritt på järnvägsvagn i Leksand", sen tog kunden över ansvaret för transporten. Foto Lidwalls arkiv 1970

 

Lossning och sjösättning Malmö Foto Lidwalls arkiv 1970

Båten gick för egen maskin via Kielkanalen till Hamburg varifrån båten gick som däckslast till Persika Viken.
Foto Lidwalls arkiv
1970

Kielkanalen Foto Lidwalls arkiv 1970

 

Paus i Kielkanalen. Här undgick man en obehaglig överraskning. En man på kajen varnade kaptenen för att man hade för korta tampar med tanke på tidvattnet, vilket åtgärdades före nattstoppet i Kiel. På morgonen när besättningen kom till kajen var båten försvunnen. Gösta Lidwall berättar att det var långa sekunder tills man kom fram till kajkanten och såg Confidence lågt där nere!

Besättningen på denna leveransresa utgjordes av en inhyrd taxibåtsskeppare från Stockholm och dennes pensionerade far. Gösta Lidwall åkte med för att följa upp leveransen och kolla att motorer och teknik fungerade. Allt fungerade utan anmärkning frånsett ett backslag som blev varmt. Propellrarna var motroterande så det ena backslaget reverserade. Detta avhjälptes med ett samtal till Volvo Penta.

Tillbaks