Tillverkningsnr 66 typ BVV 10 nu Princen.

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Rottneros Bruk AB den 15 september 1949. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF med motornummer 6726. Okänt år byttes den motorn mot en Bolinder-Munktell 1051. Båten försåldes okänt år av bruket till en privatperson i Rottneros.

 

Mari o Arne möter upp på Flottningsbåtsdagen 2017 i Karlstad.  Foto red 2017 07 15

 

Kanske samma båt i Rottneros vedgård. Foto Håkan Larsson 1981

Det kan även ha varit flera för oss okända ägare under perioden i Rottneros. Där installerads en Mercedes diesel. 2007 såldes båten vidare till Karlstad och Arne Balderud. Han företog en ordenlig upprustning av båten och den kom åter i drift som bogserbåt i trakten av Karlstad.

I fyndskick 2007. Red arkiv

Princen efter upprustning i Karlstad. Foto Arne Balderud

Som skjutbogserare på Pråmkanalen i Karlstad Foto Arne Balderud

I spegelblank vila vid m/s Tingvalla Foto Arne Balderud 

På Klarälven med dito hotell i bakgrunden.  Foto Arne Balderud

Täckelsen har fallit och vårrustningen har börjat. Foto Arne Balderud 2014 03 28

Princen på väg till en bryggreparation. BB King drar. Foto Arne Balderud 2014 04 10

Bryggan på plats återstår att fixa landfästet. Foto Arne Balderud 2014 04 10


Full fart framåt. Arne med Princen på väg för att montera fartbegränsningsskyltar i farleden vid Karlstad .
Foto Arne Balderud 2014 05 29

Under Tingvallabron Karlstad. Foto red 2014 09 13

Red gläds åt en BVV-10 i arbete. Bogsering av båtbussbryggor i Karlstad. Foto Arne Balderud 2015 06 03.

Efter en lång säsong är det tid för underhåll av bland annat styrningen. Foto Arne Balderud 2015 11 21

Tid för sjösättning efter vinterns arbeten som bland annat innefattade ny färgsättning. Foto Arne Balderud 2015 05 06

Och så ut på jobb igen Foto Arne Balderud 2015 05 07

Vi fick den 2 juli 2016 ett imponerande bilddokument. Arne hade fotograferat sin GPS- logg under en brådskande utryckning till en turistbåt som kört fast och behövde bärgning. Med 65 hkr Mercedesdiesel, stor propeller och 3:1-backslag gjorde hon 7,4 knop! Vi tror att en del av förklaringen ligger i att båten är av tidig årgång som hade en betydligt flatare V-botten än de senare.

 

Princen slussar upp i Karlstad den 18 september för att ...

..vara behjälplig vid flyttandet av arbetspontoner under Tingvallabron.
Slussvakt, skeppare och tillika fotograf Arne Balderud 2016 09 19Med pråm i kanalen november  2016 Foto Arne Balderud


2017

Mejkad, fixad och klar för en ny säsong som bland annat kommer att innehålla Flottningsbåtdagen i Karlstad den 15 juli. Foto Arne Balderud 2017 04 25Mari o Arne möter upp på Flottningsbåtsdagen 2017 i Karlstad.  Foto red 2017 07 15Troligen färdigjobbat för i år för en BVV-10 som ännu är i yrkesfart, Foto Arne Balderud 2017 11 07På G för en ny säsong. Foto Arne Balderud 2019 03 29


Första uppdraget
Foto Arne Balderud 2019 05 09

Tillbaks