Tillverkningsnr 69 typ BVB 10 VB 23I full drift på Glomma 1984 Fin träeka!  Foto enl bildramen

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Glomma Fellesflötningsforening i Norge den 15 februari 1950. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Båten var i bogserbåtsutförande och hade i original Seffle 15 hkr tändkulemotor typ S17 BF med motornummer 6907 på spant 6. Båten byggdes utan skvättbord, men längst akterut fanns en låg reling vilken kan ses på bilden ovan. Hon fick den interna beteckningen VB 23.

Leveransdokumentet för nr 68 och 69. Dessa båtar var som oftast i Norge rena bogserare.
Då krävdes det en 15 hkr Seffle istället för den 10 hkr motor som var standard.
Lidwallssidans samling.

 

Norsk Skogsmuseum har en fantastiskt fin samling bilder från flottningen. Här följer några bilder från 80-talet.
Vi rekomenderar ett besök på www.skogsmus.no
På Glomma 1981. Foto enl bildramenFlottarromantik eller bara hårt slit? Man kan tänka sig vilken betydelse flottningen hade för att bygga upp ett sargat
Norge.
Red blir i alla fall glada och tagna av dessa fina bilder

Vi vet mycket lite om denna båt efter flottningskarriären men på bilderna ser den ut att vara skrovmässigt i bra skick. Nuvarande ägare är för oss okänd, men Per Erling Refsnes ägde båten som fritidsbåt efter att flottningen upphört. Mer uppgifter kommer säkerligen att inkomma om denna norska Lidwallsbåt.

 

Så här ser båten ut den 8 november 2012 . Foto från Staale Elverhoei

 

Staale hittade båten en snöig höstdag 2012 11 08. Foto Staale Elverhoei

Tillbaks