Tillverkningsnr701 typ Sjötraktor Arvid


Lidwalls Verkstads AB levererade denna Sjötraktor till AB Karl Hedin Karbennings Ångsågs AB i Norberg i oktober 1974. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m.Orginalmotorn var en MD 70 B på 110 hkr. Båten var försedd med hydraliskt prejdon för timmerhantering. Sågen låg och ligger vid sjön Bågen var i timmret förvarades. Båten brukades fram till 1985 men vid den tiden flyttade timmermagasinet upp på land och så även båten. Där låg hon för fäfot men såldes runt 1990 till Jan Brusling i Fagersta. Han gjorde en ordentlig upprustning av båten. Tog bort timmergaffeln, breddade och förlängde hytten samt renoverade den frysskadade maskinen. Hon fick namnet Arvid efter Jans farfar som var mycket båtintresserad. Båten brukades som ren fritidsbåt på Strömsholms Kanal..

Fram till år 2001 fanns båten i Fagersta då den såldes till Alf Lloyd på Vikbolandet. Båten fick hemmahamn i Jonsberg men det stod Arkösund i aktern. Där anvädes båten som fritidsbåt med möjlighet att utför små bogseringar.Ytterligare en upprustning företogs och på programmet stod blästring och målning sam montering av maskinstopp uppe från styrplatsen. 2006 såldes båten vidare till Stockholms södra skärgård vid Horsfjärden, Långgarn. år 2008 var Arvid åter till salu och köptes av Bryggkompaniet Mälardalen i Ösmo. 2010 såldes hon på nytt till Dalarö. Redaktionen fick 2010 05 19 detta mail från Arvids nya ägare:

Hej Red
Jag tänkte bara skicka in uppdatering om arbetsbåten Arvid (701). 2010-04-08 köpte min firma SSM (Segholmens Sjömekaniska) Arvid från ett företag i Ösmo. Samma dag kördes Arvid upp till Dalarö från Nynäshamn. Idag har Arvid hemort L:a Segholmen och är nu registrerad med signalbokstäver SFC-9291.
Min mening är att ha kvar Arvid i yrkestrafiken i form av transport samt uthyrning.

MVH
Olle Edvinsson,


Arvid i full drift utanför Aspö, Dalarö. Foto Christer Samuelssson 2016 03 23

Arvid i Fagersta småbåtshamn Foto Red januari 2000

Leveranskortet från Lidwalls.

Arvid en riktig året-runt arbetsbåt. Foto Lars Jäderberg februari 2007

 

På Wik-Inn Marina på Herrön, Foto red 2008 03 09

Tillverkningsskylten från 1974 i aluminium. Företaget hette då Lidwalls Verkstads AB. Foto Lars Jäderberg.

Styrplatsen. Foto Lars Jäderberg.

Wik Inn Marina Till höger i bild i bakgrunden ses den gamla varpbåten Storsjön I från just Storsjön i Jämtland.Foto Lars Jäderbergvåren 2009

Arvid var under hösten 2009 inhyrd av Gröna Bolaget AB i Nynäshamn. Med ny skrovfärg är hon tillbaka i yrkestrafik igen. Här bogserar Arvid en betongflotte . Foto Marcus Busch2009 10 15

Arvid nyköpt till Dalarö Foto Christer Samuelsson 2010 04 10

Arvid på utgående från Dalarö, foto Red 2010-07-18

Arvid i bogsertagen. Det är det gamla fyrskeppet Fladen som dras från sin ordinarie kajplats på Skeppsholmen för underhåll i Beckholms dockan.
Foto Segholmens Sjömekaniska Olle Edvinsson 2010-12-06 

Kajbygget går framåt i Hammarbykanalen. Här flyttar Arvid Pontonkran 16 varifrån pålningen sker. Foto Red. 2011- 04 -04

Bottenmålning i Hammarbyhamnen. Foto red 2011 07 25

Den 24 mars 2013 sjönk Arvid vid sin kajplats i Dalarö beroende på isskruvning i kombination med stark nordostlig vind.
Båten bärgades omgående och återställs 2014 av Tenövarvet i Vaxholm. Under bärgning i Dalarö Foto Johan Borg 2013-03-29.

Bild från bärgningsrapporten genom Segholmens Sjömekaniska 2013 03 29

Skönt!! På väg upp igen i Dalarö. Foto Johan Borg 2013-03-29

Rapport från Andreas Mårtensson juni 2013; Arvid på Tenövarvet.Det beror på en ofrivillig ”badning”. Något som tycks kunna drabba dessa båtar med så låga fribord emellanåt. Varvet renoverar maskineriet, drar lite el och renoverar och bygger ny inredning i styrhytten.

 

Åter med blått skrov på Tenövarvet i Waxholm 2013 06 16. foto Andreas Mårtensson

19 maj 2014 kom ett glädjande e-brev från Segholmens Sjömekaniska och Olle Edvinsson i vilket han meddelar läsekretsen att Arvid är återställd och redo för nya uppdrag. Arbetet har utförds av Tenövarvet i Vaxholm

b

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens Sjömekaniska och Olle Edvinsson

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson


I Dalarö en ovanlig blåsig och blöt lördag. 
Vi hoppades att Arvid hade gott om arbete. Foto Red 2018 12 01

Arvid jobbar på. Fint foto från Segholmens Sjömekaniska 2019 12 29

Arvid har sliptagits på Kymmendövarvet för besiktning och bottenmålning.
Foto Olle Edvinsson 2021 05 10

Jobbet går snabbt framåt. Foto Olle Edvinsson 2021 05 13

Dags för sjön. Foto Olle Edvinsson 2021 05 16

En kraftfull liten bogserare. Foto Olle Edvinsson 2021 05 16

Arvid såld och här på väg till Karlskrona. Foto Olle Edvinsson 2021 10 26

Arvid såldes hösten 2021 och gick för transport 26/10-2021 till Hasslö Båt & Bogsering AB i Hasslö, Karlskrona. Redan den 19 juli 2022 såldes båten vidare till Gävleborgs Sjösanerings AB genom Klaravik Auktioner.I fart för Gävleborgs Sjösanerings AB som också fotade i okt 2022


Med nya ägare -Gävleborgs Sjösanerings AB - är Arvid i Västerås Hamn. Foto Robert Svenblad 2022 12 05Arvid vid Hammarbyslussens Mälarsida med Sundsta gård i bakgrunden. Foto red 2023 11 28

 
Arvid vid Hammarbyslussens Mälarsida. Bakom vegetationen på Södermalmssidan huset som kallades"
Ryska Smällen". Foto red 2023 11 28


Arvids skeppare Göte provkör inför nytt jobb i Södertäljeslussen. Foto red 2023 12 12Väl framme i Södertäje och förstoringen av slussen  är Arvid i jobb igen. Foto Magnus Lagerstierna 2024 02 05Kopplad och klar för lite påskjut 
Foto Magnus Lagerstierna 2024 02 05

Tillbaks