Tillverkningsnr 701 typ Sjötraktor Arvid

Lidwalls Verkstads AB levererade denna Sjötraktor till AB Karl Hedin Karbennings Ångsågs AB i Norberg i oktober 1974. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m.Orginalmotorn är en MD 70 B på 110 hkr. Båten var försedd med hydraliskt prejdon för timmerhantering och Okänt när hon fick namnet Arvid och när hon blev privatägd. Runt 2001 fanns båten i Fagersta på Stömsholms Kanal. Därefter Vaxholm. Arvid har senaste åren varit hemma på Horsfjärden, Långgarn.

Arvid i full drift utanför Aspö, Dalarö. Foto Christer Samuelssson 2016 03 23

Arvid Fagersta januari 2000 Foto Red.


Leveranskortet från varvet.

Arvid fanns i januari 2000 kvar i Fagersta i Strömsholms Kanal, här vid småbåtshamnen.

Arvid Fagersta Foto Red januari 2000

Marinan där bilderna är tagna heter Wik-Inn Marina och ligger på Herrön i Nynäshamn. Båten såldes till okända i maj 2008 och ska enligt säljaren fungera som arbetsbåt i Stockholm skärgård.

Arvid 2006 i sitt rätta element. Foto Lars Jäderberg.

Arvid en riktig året-runtarbetsbåt. Foto Lars Jäderberg februari 2007

På Wik-Inn Marina på Herrön Foto red mars 2008

På Wik-Inn Marina på Herrön Foto red mars 2008

Tillverkningsskylten från 1974 i aluminium. Företaget hette då Lidwalls Verkstads AB. Foto Lars Jäderberg.

Styrplatsen. Foto Lars Jäderberg.

Vik Inn Marina Foto. Lars Jäderberg våren 2009

Arvid var under hösten 2009 inhyrd av Gröna Bolaget AB i Nynäshamn. Med ny skrovfärg är hon tillbaka i yrkestrafik igen. Här bogserar Arvid en betongflotte . Foto Marcus Busch 2009 10 15

 

Vi fick e-brev och en dagsfärsk bild från Christer Samuelsson i april 2010: -Var en tur ute i Dalarö och då hittade jag denna lilla arbetsbåt med namnet Arvid och med hemort Arkösund.

foto 2010 04 10 Christer Samuelsson

Redaktionen fick 2010-05-19 detta e-brev från Arvids nya ägare:

Hej Anders
Jag tänkte bara skicka in uppdatering om arbetsbåten Arvid (701). 2010-04-08 köpte min firma SSM (Segholmens SjöMekaniska) Arvid från ett företag i Ösmo. Samma dag kördes Arvid upp till Dalarö från Nynäshamn. Idag har Arvid hemort L:a Segholmen och är nu registrerad med signalbokstäver SFC-9291.
Min mening är att ha kvar Arvid i yrkestrafiken i form av transport samt uthyrning.

MVH
Olle Edvinsson,
som har tel nr .073 - 690 84 26 om du skulle behöva något sjöarbete utfört.

 

Arvid i Dalarö Foto red 2010 05 22 .

Arvid på utgående från Dalarö, foto Red 2010-07-18

Arvid på utgående från Dalarö foto Red 2010-07-18

Arvid i bogsertagen. Det är det gamla fyrskeppet Fladen som dras från sin ordinarie kajplats på Skeppsholmen för underhåll i Beckholms dockan.
Foto Segholmens SjöMekaniska Olle Edvinsson 2010-12-06

Red hittade Arvid hemmavid bland de stora bogserarna i Södra Hammarbyhamnen foto red 2010-12-25

Christer Samuelsson hittade Arvid vid Kvarnholmen i Nacka 24 jan 2011 i fullverksamhet men vecka 5 -2011 är hon åter i Hammarbykanalen för bygge av ny kaj. Foto C. Samuelsson

 

Kajbygget går framåt Här flyttar Arvid Pontonkran 16 varifrån pålningen sker. Foto Red. 2011- 04 -04

Bottenmålning i Hammarbyhamnen foto red 2011 07 25

Den 24 mars 2013 sjönk Arvid vid sin kajplats i Dalarö beroende på isskruvning i kombination med stark nordostlig vind. Båten bärgades omgående och kommer under våren 2014 att återställas av Tenövarvet i Vaxholm.

Under bärgning i Dalarö Foto Johan Borg 2013-03-29.

Bild från bärgningsrapporten genom Segholmens SjöMekaniska

Skönt!! På väg upp igen i Dalarö. Foto Johan Borg 2013-03-29

Rapport från Andreas Mårtensson juni 2013; Arvid på Tenövarvet. Det beror på en ofrivillig ”badning”. Något som tycks kunna drabba dessa båtar med så låga fribord emellanåt. Varvet renoverar maskineriet, drar lite el och renoverar och bygger ny inredning i styrhytten.

 

Åter med blått skrov på Tenövarvet i Waxholm 2013 06 16. foto Andreas Mårtensson

Åter med blått skrov på Tenövarvet i Waxholm 2013 06 16. foto Andreas Mårtensson

 

19 maj 2014 kom ett glädjande e-brev från Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson i vilket han meddelar läsekretsen att Arvid är återställd och redo för nya uppdrag. Arbetet har utförds av Tenövarvet i Vaxholm

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson

bbb

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson

b

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle Edvinsson

Arvid i maj 2014 Foto Segholmens SjöMekaniska och Olle EdvinssonI Dalarö en ovanlig blåsig och blöt lördag. Foto. Red 2018 12 01

 

Vi hoppas att Arvid har lagom med arbete. Foto. Red 2018 12 01


Tillbaks