Tillverkningsnr 721 typ Sjötraktor heter Bamse

Lidwalls Verkstads AB levererade denna sjötraktor till Munksjö AB i Jönköping i oktober 1975. Orginalmotorn är en MD 70 B på 110 hkr. Längd 7,10 m. Bredd 3,00 m. Båten var försedd med hydrauliskt prejdon för timmerhantering. Hur länge båten brukades i Jönköping känner vi inte till, men i mitten av 1980 -talet fanns  denna sjötraktor i Frykensjöarna. Nu har hon nått friare farvatten och är i september 2017 i Hjo där hamnen  muddras av Åhås Vassröjning och Sjögrävnings AB 


Tidig vår i Kristinehamn. Foto Anders Engdahl 2015 04 18

 

2008 -05-22  fick red följande e- brev av vännen Håkan Larsson.

Hej

Den båten som Du frågade efter ägdes av Lennart Kålfors i Västra Ämtervik. Han köpte båten av Lerans sågverk i Sunne sedan de hade lagt ner sågverksdriften.   Jag känner inte till varifrån båten kom dessförinnan.

Lennart är skogsägare och har ett skogsskifte som ligger i en mycket brant bergssluttning ner mot Fryken. Han köpte traktorbåten för att använda den just som traktor. För att enklast kunna avverka det aktuella skogsskiftet gjorde han det genom helstamsmetoden. Först fällde han alla granarna med toppen upp mot sluttningen. Sen hade han en medhjälpare som snarade trädens toppändar medan han själv körde båten. Därefter drog han ner ett lämpligt antal stammar i sjön med grenar och allt. Sedan drog han släpet till ett annat skogsskifte med mera normal topografi, där han drog upp stammarna med sin skogsmaskin och kvistade och barkade virket.

Älvan fd Lusten 11 till vänster, Bamse Lidwalls nr 721 till höger. Här en bild från Fryken tagen av Håkan Larsson 1990

Efter några års användning sålde Lennart Kålfors sin Lidwallsbåt  till Göran Wiklund = "Dykarn" i Karlstad. Göran kapade båten midskepps och förlängde båten den med ett par meter för att den skulle gå bättre i hög sjö. Jag har inte sett båten efter förlängningen, men fått ombyggnaden beskriven av dykaren och skepparen Tony Steen.

Hälsningar Håkan Larsson

Håkan skriver Jag känner inte till varifrån båten kom dessförinnan. Men nu är den gåtan löst.

Bengt Sandinge tipsade om att firman Ahås sjörensning www.ahas.se   i Kristnehamn ägde en förlängd sjötraktor som tidigare hade ägts av Göran Wiklund. Vi visste fortfarande inte vilket tillverknings nummer båten och ursprung båten hade.Vi tog kontakt med Anders Hellström som äger båten idag. Bamse används till olika entreprenad arbeten i nord västra Vänern. Han berättade att styrhytten var breddad och att man denna vinter hade lämnat maskinen till en motor renoveringsfirma i Karlstad. Båten ligger därför över vintern i Karlstad och Anders trodde att Bamses tillverkningsskylt låg i en låda i styrhytten. Anders lovade att se efter när han var i Karlstad nästa gång och i går, 2010-01-25 , kom ett MMS med bild på tillverknings skylten och där stod Nr 721 och Året 1975.

Ännu en Lidwalls båt är identifierad , vilket storligen gläder redaktionen och förhoppningsvis även er läsare. MMS från Anders Hellström

Bamse på Fryken i samband med bärgningen av ångfartyget Freja. Foto från Bengt Sandinge 1994 07 23

Vi saknar bilder på båten efter förlängningen. Läsekretsen är mer än välkomna med bildbidrag.

..................

Genast ( 2010 -01 -27 ) uppmärksammade Marcus Busch vår fråga om bilder på Bamse efter förlängningen och sände oss dessa foton tagna 1998.

Kent Olsson inkom till oss med denna bild på Bamse, tagen vid gamla oljehamnen i Kristinehamn

Foto Kent Olsson

Foto Jakob Hahne

Foto Jakob Hahne

Bamse agerar bromsbåt när bogserbåten Tingvalla och ångfartyget Polstjärna flyttas till sitt vinterläger i Karlstad hamn 2007. Foto Lars Larsson.

Det var Onsön som drog och Bamse bromsade. Här efter väl förrättat värv. Foto Lars Larsson.

På Kenths winterbilder från dec 2014 påminns vi om vad som komma skall.

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse som isbrytare. Foto Kenth Karlsson 2014 12 28

Bamse vintern 2016 -17

Bamse är en skäggig hipster. Foto Jakob Hahne 2017 02 20

Foto Jakob Hahne 2017 02 20

Foto Jakob Hahne 2017 02 20

I brytartagen. Foto Jakob Hahne 2017 02 20Muddringsarbete i Hjos hamn. Foto Jakob Hahne 2017 08 29


Bamse trycker på. Muddringsarbete i Hjos hamn. Foto Jakob Hahne 2017 08 29

Tillbaks