Tillverkningsnr 86 typ BV 15


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Övre Lågen fellesfløtingsforening den 12 april 1950 . Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF 15 hkr 600 v /m. Motornummer 6939. Spelet var av typen SM - 20 utrustat med 1000 meter 10 mm vajer. Båten gick på sjön Norefjord och drog timmer från sjöns nordligaste punkt ned till Eidsstryken. Flottningen tog slut 1972 och runt sjön befarades det att båten skulle flyttats till ett annat vatten. Det ville dock inte Kåre Bergstøl som hade ett speciellt förhållande till båten. Han fick ett arrendeavtal med ägaren Lågen fellesfløtingsforening på 10 år mot att hålla båten skick. När avtalet gick ut 1985 ville Kåre Bergstøl köpa båten vilket tillstyrktes av flottningsföreningen.

Sedan dess har den gått på sjön Norefjord som fritidsbåt. Vi fick vetskap om båten genom Staale Elverhoei som tipsade om en tidningsartikel från 2004 se dennan länk http://www.numedal.net/default.aspx?ArticleID=40764&MenuID=5762 Där fanns bilder på båten under fart med ägaren Kåre Bergstøl och hans barnbarn. De har varit behjälpliga med upprustning och var med och körde båten som då var i mycket gott skick, nästan i originalskick. Båten föreföll då vara den finaste BV-15 båten av den äldre modellen som red kände till 2004.

Många år senare, i januari 2022 går e-posten varm hos red då Spesialrådgiver Alexander Ytteborg som representerar fartygsvärnet i Viken fylkeskommune sände oss fina bilder på nr 86. Nu skulle hon räddas till eftervärlden. Redaktionen känner till att fartygsbevarandet är mycket mer utvecklat i Norge varför vi med tillförsikt kunde se fram emot en BV 15 återi fart. Alexander Ytteborg skriver:

Hei, 

Oversender bilder av BV 15 nr. 86 fra Nore (Norefjord) i Numedal, Norge. Båten blir tatt vare på og vil inngå i norsk fartøyvern fremover.  Dessverre er motoren på BV 15 nr. 86 frostsprengt, men det skjedde for mange år siden.  Denne vil bli renovert i originalskikk.  Fantastisk autentisk båt med herlig Sefflemotor  Her bilder fra 25 januari 2022, også tatt av meg.

Beste hilsen
Alexander Ytteborg

Leveransdokument från Lidwallssidans arkiv. Nr 86 BV 15. OBS att båten var utrustad med ruff med 2 kojplatser och ett tak över spelet och motorn.

Start med patron och sedan ut på Norefjord sommaren 2004 Reds samling.

Båten har de sista åren körts med en utombordsmotor. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Skyltar på skottet in mot hytten. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Från fördäcket. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

En dessvärre vattenskadad Seffle. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Matching numbers sedan 12 april 1950. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Motorn kommer att räddas. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Otroligt fin i våra ögon.. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25

Spelet finns bevart så hon kommer att bli helt komplett. Foto Alexander Ytteborg 2022 01 25


Tillbaks