Tillverkningsnr 86 typ BV 15


Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till Övre Långens Fellesfløtningsforening den 12 april 1950 . Längd 8,50 m. Bredd 2,50 m. Seffle 20 hkr tändkulemotor typ S18 BF 15 hkr 600 v /m. Motornummer 6939. Spelet var av typen SM - 20 utrustat med 1000 meter 10 mm vajer. Båten gick på sjön Norefjord. Den drog timmer från sjöns nordligaste punkt ned till Eidsstryken. Flottningen tog slut 1972 och runt sjön befarades det att båten skulle flyttats till ett annat vatten. Det ville dock inte Kåre Bergstøl som hade ett speciellt förhållande till båten. Han fick ett arrendeavtal med ägaren Långens Fellesfløtningsforening på 10 år mot att hålla båten skick. När avtalet gick ut 1985 ville Kåre Bergstøl köpa båten vilket tillstyrktes av flottningsföreningen.

Sedan dess har den gått på sjön Norefjord som fritidsbåt. Vi fick vetskap om båten genom Staale Elverhoei som tipsade om en tidningsartikel från 2004 se dennan länk http://www.numedal.net/default.aspx?ArticleID=40764&MenuID=5762 Där finns bilder på båten under fart med ägaren Kåre Bergstøl och hans barnbarn. De har varit behjälpliga med upprustning av båten och är med och kör. Båten ser ut att var i mycket gott skick, nästan i originalskick. Detta förefaller vara den finaste BV-15 båten av den äldre modellen som red har hört om även om vår bedömning bygger på bilder fr 2004.

 

 

Leveransdokument från Lidwallssidans arkiv. Nr 86 BV 15. OBS att båten var utrustad med ruff med 2 kojplatser och ett tak över spelet och motorn.

 

Ute på Norefjord sommaren 2004 Reds samling.


Tillbaks