Okänd BVV 10 nr  105 typ BVV 10 

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till till Okänd. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Hon var utrustad med en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BF och ett varpspel av typen SM 7. Båten är en tidig BVV 10 med lågt fördäck, vågbrytare och dubbla luckor in till ruffen.Vidare kännetecken är att det fanns en extra varpspelsrulle på SB sidan i aktern och att ratten satt på BB:s sida   Båten har tydlig V-botten och pollare av rundjärn på akterdäcket.  Vi känner ej båtens tidiga historia men från 1970-talet och framåt användes båten växlingsvis vid Rottneros bruk och stundtals i Fryken där virke förvarades. Okänt år byttes tändkulemotorn mot en Bolinder-Munktell 1051 på 11,5 hkr . Båten var klassad som reservbåten på bruket fram till 1981 då BVV 10 nr 179 övertog den rollen

Båten försåldes våren 1983 genom anbud till två anställda vid bruket, Pär Mattsson och Svante Eriksson för 400 kr. Då var motorn och varpspelet borttagna och botten i dåligt skick.. BM motorn fanns i brukets förråd så sent som 2016 och varpspelet - det senaste som inte var ett lidwalls spel - återfanns efter några år på Rottneros skrotgårdoch skrotades troligen runt 1990.

Omkring 1991-92  såldes båten vidare till Henrik Pettersson i Ed. Där låg båten fram till 2005 då den inköptes  av Jan Nilsson som lät repararea och byta erfoderlig plåt i skrovet samt blästra och grundmåla detsamma. Därefter svalnade Jans intressen men båten finns kvar och i troligen bättre skick än när den lämnade Rottneros. Redaktionen känner ännu ej till vilket tillv nr båten har så alla tips mottages tacksamt.  
  Första kända bilden på Okänd nr 105. Två bokstäver och en siffra - är det vad som står på vågbrytaren ?? Eller är det bara skuggor ....
 Brobygge över Rottnan vid bruket 1969  Foto från  Rottneros arkivBåten uppdragen för svetsning av botten. Fotó Håkan Larsson Mars 1981Just inköpt av Pär och Svante våren 1983. Notera rattens placering.  Foto Pär MattssonStatus 2019 Fästhål för 
extra varpspelsrulle på BB:s sidan  Foto P-O Andersson 2019 12 29Foto P-O Andersson 2019 12 29Foto P-O Andersson 2019 12 29


Tillbaks