Tre Okända nr 108 typ BVV 10

 

Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Båten hade i orginal troligen en Seffle 10 hkr tändkulemotor typ S15 BFV med okänt motornummer och levererades med varpspel typ SM-7.

Dessa tre BVV 10 båtar finns i Bernt Fogelbergs samling i SSHM i Stockholm. Redaktonen fotade av bilderna 2017. Bilderna är tagna 1966 vid sågverk i Sjöarna Stora Lee och Glafsfjorden. Vi daterar inte upp räkneverket förrän vi kan bestämma vilka båtar det är, Det är mycket möljigt att en eller flera av dem redan finns på hemsidan med tillverkningsnummer: Därför behöver vi läsekretsens hjälp att reda du båtarnas identitet ! Välkomna med alla tips och kontakta gärna redaktionen

 

Den första BVV 10 båten på land utan skvättbord vid Bergsviken i Glafsfjorden Båten har ett litet tak och förhöjd sida i trä? midskepps. Avgasröret från kulan syns tydligt. I bakgrunden på land till väster om fiskaren ses ett litet hus. Det återfinns även på nästa bild. Tittar man på gamla flygbilder så finns ett sågverk i Bergviken och på denna bild ses timmer i vattnet. Glava är närmaste tätort. 1966 06 12. Foto Bernt Fogelberg.

Den andra BVV 10 båten är tagen samma dag av Bernt Fogelberg vid Bergsvikens sågverk Denna båt brukas vid foto tillfället och har fått ett namn. Flinta. Det måste syfta på den populära tv serie som gick på den tiden. Båten är modernare än den övre, försedd med skvättbord men är ändå av 1951 års skrovmodell med rätt svag V-botten. Kanske går avgaserna ut i aktern eller på BB sidan. Jag kan i alla fall inte se något avgasrör i kapelltaket. Utmärkande är taket / tyghytten och de tre fästen för takbågarna i skvättborden.

Den tredje BVV -10 båten är fotad vid Dals Ed 1966 06 21 av Bernt Fogelberg. Trots att det är mitt i säsongen ligger båten overksam på land. Ser välmålad ut men har nog legat på detta vis något eller några år ?! se smutsringar från fördäcket ner på förhjningen för sittruffen. Även här tror vi att båten ligger vid ett större sågverk där Dals Eds båtklubb förefaller finnas idag...

 

Vet du något med om båtarnas historia kontakta redaktionen

 

Tillbaks