Okända nr 109  typ BVV 10  Brita  i Strängnäs 


Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till en för oss okänd kund i början av 1950-talet. Längd 6,40 m. Bredd 2,20 m. Med största sannolikhet var den bestyckad med en 10 hkr Sefflemotor  och ett varpspel av typen SM 7  Nuvarande ägare är också för redaktionen okänd. Denna båt var en av totalt 130 st. byggda av typen BVV- 10. Båten har av skrovformen att döma,  ett tillverkningsnummer efter nr 9 men före nr 43. Hon saknar skvättbord och har vågbrytare utan att ha förhöjt fördäck. Pollarna på akterdäck är av en modell som infördes i och med tillvnr 9. Innan dess köptes små färdiga pollare till de första åtta  BVV10 båtarna

Många vänner och bekanta spanar och just denna båt hittades i Strängnäs 2023 05 10 av Lars Ingvar Målargården. Han sände några bilder som gjorde oss säkra på att det måste vara  ytterligare en Lidwallsbåt . Båten heter Brita och är försedd med ångmaskin och panna av okänt fabrikat. Då den stod utanför Mälarbåtar tog vi kontakt med dem och träffade på Patrik. Patrik som kände för en viss by i Leksand, hjälpte os med ett foto akterifrån. Det bekräftade i alla detaljer teorin om tillverkaren.En ångifierad men ännu  okänd BVV 10, vill vi påstå. Såg fin ut.  Foto Lars Ingvar Målargården 2023 05 08

Pollare och propellerbrun.  Allt ledde till en tidig BVV10  Foto Lars Ingvar Målargården 2023 05 08

Jo båten innehöll en riktig ångmaskin!  Foto Lars Ingvar Målargården 2023 05 08Rundad akter typ ångslup men inte originalet. En gång hade båten en platt akter. Roder, propellerlagerinfästning med stor mutter och gängat hylsrör samt rester av timmebur runt
propellen. Detaljer som  berättar en historia med Leksandsanknytning Foto Patrik Nyberg 2023 05 16

Tillbaks