Okända nr 35 typ BVV 5 med Seffle motor

 

Denna motorvarpbåt av typen BVV-5 är fotograferad av Bernt Fogelberg och skall vid fototillfället 1967 var ägd av Ströms Bruk AB. Bilden är tagen i Sörsjön där Ströms Bruk flotttade timmer via Harmångersån. I bakgrunden syns förmodligen den s.k. Flottarkojan - idag dessvärre nedbrunnen. Vi och flera med oss är intresserade av att veta mer om båten på bilden som troligen hette Rudolf. Uppgifterna har vi fått av Håkan Löfgren i Stocka som forskar i Ströms Bruk AB's historia och innehav av fartyg och båtar.

Foto Bernt Fogelberg Från SSHM arkiv

Håkan skriver i ett e-post till oss att Lidwall byggde troligen två motorvarpbåtar åt Ströms Bruks AB. När båtarna var i drift hade de namnen Rudolf och Mary efter reparatören Rudolf Palm och hans fru Mary.. Det fanns även en tredje motorvarpbåt i plåt i Strömsbruk som de byggde i egen regi – Vi efterlyser även foto och data på denna. Det framgår av de dokument vi har att den enda båt som Ströms Bruks AB beställde direkt från Lidwalls var av typen BVV10 med tillverknings nr 148. Det är en båttyp som var större än båten på bilden ovan som troligen inköptes begagnad. Nr 148 levererades 26 mars 1952 till skiljestället i Holmsjön och var utrustad med en Sefflemotor på 15 hkr med motornr 7163. Skrovet var 0,5 m längre än en standard båt av typen BVV-10, se nedan

Har du någon kännedom om dessa båtar som gick på Ströms Bruk kontakta gärna reaktionen

 

Tillbaks