Okända nr 41 typ BVV 10 nu i Falun heter Tuiann ex Åsa

Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till en för oss okänd kund i början av 1950-talet. Längd 6,20 m. Bredd 2,20 m. Nuvarande ägare är också okänd . Denna båt är en av totalt 130 st. byggda av typen BVV- 10. Båten har av skrovformen att döma ett tillverkningsnummer före nr 43 . Hon saknar skvättbord och har vågbrytare utan att ha förhöjt fördäck.

 

 

Tuiann 2004-07-22 foto Red.

Sven Jönsson från SÅF - Sveriges Ångbåts Förening - berättar:

När jag fick syn på ångslupen- runt år 2000 - låg den vid ett varv bortom höga bron vid Strängnäs, nere vid vattnet. Varvet tycks numera vara nerlagt. Slupen hette TUIANN döpt efter ägaren, Aatos K:s två döttrar . Lär tidigare hetat ÅSA Första känga ägaren var Reidar W. såldes som 1996 Aatos K. Reg nr SLU 86

 

En tidig BVV-10 här i Stängnäs. Typiska, tidiga lidwallspollare på akterdäck. Foto Sven Jönsson 1997 06 24

En tidig BVV-10 i Stängnäs foto Sven Jönsson 1997 06 24

En tidig BVV-10 i Stängnäs foto Sven Jönsson 1997 06 24

När vi undersökte om båten blev registrerad i Fritidsbåts registret visade det sig att det aldrig blev gjort. Men vi vet att den blev såld till Falun 2004 . Där hittade red båten i detta tillstånd Det ser verkligen ut att vara en BVV -10 som har legat på land i många år.

Tuiann 2004-07-22 foto Red.

Tuiann 2009-07-27 foto Red.

Tuiann 2009-07-27 foto Red.

Vet någon mer om just denna båts historia kontakta gärna redaktionen.

Tillbaks