Okända nr 85,  typ BV 20

På Slagsta Marina. Foto red 2016 04 02

Längd 9,50 m, bredd 2,85 m. Ja, allt tydde vid tiden för den genomgripande utforskningen den 3 april 2016 på att det var ett Lidwallsbygge. Red såg båten första gången 2005 då den låg på land på Rastaholms Marina i Mälaren. Såg ut som en liten fin bogserare och inte kunnde red. då tro att det var ett Leksandsbygge.

Axel på Rastaholm Ekerö 2005 08 27 med kran på akterdäck men utan propeller. Foto red.

På Slagsta Marina. Foto red 2016 04 02

Under hösten 2015 ringer Lelle och vill ha tips på lämpliga stålskrov för nu vill Pärlans renoverare ha ett nytt objekt att lägga händerna på. Red förmedlar kontakt med Norge och vår spanare där - Ståle - men nr 333 visar sig vara ett för stort objekt och på närmare håll finner Lelle och Roffe en båt som ligger upplagd på Slagsta Marina. Den är lämpligt nog till salu på Blocket och säljare och köpare kommer överens.

Roffe och Lelle på Slagsta Marina. Foto red 2016 04 02

Redan efter kort tid har de nya ägarna hittat oomtvistliga indikationer för att inte säga bevis på att även Axel är ett Lidwallsbyggge och med tanke på längden måste det vara en BV 20. Men hur då undrar genast en uppmärksamme läsaren?? Axel ser ju inte alls ut som vi är vana att se en Lidwallsbåt!!

Här i aktern var en pollare sidomonterad Foto red 2016 04 02

Men det förgångna sätter sina spår. Lelle och Roffe som nyligen övertog båten har genast sett olika bevis för detta påstående. På pollarna står det tex 618 dvs. Mora Gjuteri och Lidwalls ritningsnummer. Bredden är 2,85. Båten är både förhöjd och förlängd men under däck finns flera tecken från ursprunget. Fästen för de akterliga pollarna horrisontellt i det L-järn som var båtens ursprungliga avvisarlist. Där vågbrytaren borde börja och L-järnet skall stiga uppåt i en snygg båge är det helt enkelt avkapat och hela skrovet är höjt ca 25 cm.

Under halvrund listen finns det ursprungliga skrovet och där den slutar var den gamla akterspegeln. Foto red 2016 04 02

Våren 2016 skall Axel byggas om till en kanalfarande fritidsbåt. Ju mer av det ursprungliga som kommer fram i samband med ombyggnationen ju säkrare kommer det gå att fastställa vilken BV 20 båt det är. Red har redan i april 2016 en aning om vilken det kan vara. En ledtråd är att båten inte har notchade spant.

Halvrundlisten slutar där första akterspegeln fanns. Foto red 2016 04 02

Spant och senare tillkomna hjälpspant. Foto Lennart Wretman 2016 03 26

Pollare igen. Foto Lennart Wretman 2016 03 26

Föregående ägare har haft båten sedan 2009 men före dess är ägarlängden okänd. Vet du något mer om båtens ursprung kontakta redaktionen

 

Tillbaks