Ökand 86 typ Ferrina 31 dopnamn La Ferrina heter nu Catlei

Lidwalls Verkstads AB levererade denna båt som halvfabrikat / skrov till Okänd kund . Längd 9,30 m. Bredd 3,10 m. Första kända ägaren är från 1988 07 06, en herr K L Nilsson i Eldsberga. Ett knappt år senare 1989 02 14 säljs båten till Västerås och till en herr D. Catellani. Troligen har han döpt om båten till nuvarande namn. 1990 05 04 köper Calle Eriksson båten i Västerås och den får ny hemmahamn på Bosön, Lidingö. Ny ägare 2014 och hemmahamnen bli Årstaviken Stockholm.

Båten har en rätt tung överbyggnad som inte går att associera till Lidwalls penna. Kanske har den stora akterhytten tillkommit vid en andra ombyggnad. Den saknar de typiska Lidwallska pollarna och har dubbla propellrar och motorer Ford dieslar typ 5000 på sammantaget 110 KW.

Båten fanns med i båtregistret som BMP 94 så vi har historiken från 1988 men inte ursprunget men troligen har båten tillverknings nr 742. Skrovet med fördäck, akterdäck, skandäck och fästkant för överbyggnad men utan pollare och pulpit levererades till ÅB Montage i Åtvidaberg den 1 dec 1976. Initsialerna står för Åke Bergendahl som beställde sammantaget 3 skrov men bara en av typen Ferrina 31. Alla tips som kan leda i bevis är som vanligt välkomna.

 

Ferrinor finns i många varianter. Lidingö juni 2006, Foto Tommy Söderberg

Två Ferrinor på land en okänd i förgrunden och nr 782. Foto Tommy Söderberg 2004

Okänd 86 i Årstaviken Foto Lennart Wretman 2016 06 09

Okänd 86 i Årstaviken Foto Lennart Wretman 2016 06 09

Årstaviken 2107 04 22 Foto Red

Tillbaks