Okända nr 88,  typ BV 15 BV 18 eller BV 20 kallas Isak

Längd 9,50 m, bredd 2,85 m. Eller vad är måtten ?? De äldre BV15 båtarna kan ha samma mått som senare båtar av typen BV 18 eller 20. Red såg båten första gången oktober 2002 under en spaningstur i Roslagen. Båten fanns på en gård i Väddö Finala med massor med entrepenadmaskiner av olika slag där den låg på land i dåligt skick. Nådens år 2016 blev det uppenbart att även detta stålskrov borde vara ett Lidwallsbygge. Nyligen fick vi tipset av nuvarande ägaren. Det föranledde red att dra sig till minnes en bildserie som ploppade ned i e-postens inkorg redan 2009 från Sven Jönsson. Då Svens bilder är mycket bättre än reds visar vi bara hans bilder. Det har ändå inte hänt så mycket med båten mellan 2002 och 2009. Så kan man uttolka något av båtens namn och den öppna vågbrytaren ?

 

Bekanta former. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Det står nog 618 på pollaren Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Ratten ser även den bekant ut Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Vet du något mer om båtens ursprung kontakta redaktionen

 

Tillbaks