Okända nr 88, Troligen  typ BV 18  nr 216  kallas Isak tidigare Pan

Lidwall & Söner AB levererade denna motorvarpbåt till  Vattenfall och kraftverksbygget i Bergefors den 5 maj 1954, Längd 9,00 m, bredd 2,80 m. Båten var försedd med en 25 hkr Sefflemotor typ S110 BF  nr  8635, styrhytt samt spel av typen SM 20.

Båten inköptes av Neptunbolaget 1971 och var då försedd med spel som satt inne i hytten och en BM motor, troligen av typen 1052.Spelet skrotades och båtens försågs med en bogserkrok utan utlösning. På bilden nedan ses hon assistera vid lastning av Neptunbolagets stora timmerpråm Hera utanför Lidingö. Båten kördes vid foto tillfället av Claes Sandberg. Han berättar att de stora tuberna på däck innehöll luft för att fylla dykarnas tuber. Hytten på bilden var den ursprungliga men den lilla, förut öppna vågbrytaren tillkom på Neptunbolagets varv på Gåshaga. Runt 1976-78 avveklades Neptunbolagets timmertransporter och båten blev liggande vid Gåshaga. Därifrån köptes den av okänd.

Red såg båten första gången oktober 2002 under en spaningstur i Roslagen. Båten fanns på en gård i Väddö, Finala  tillsammans med massor med entrepenadmaskiner av olika slag. Båten låg på land i dåligt skick och kallades då Isak. Dåvarande ägare hade bärgat båten runt 1995 vid Hargshamn där den då låg övergiven med aktern i havet sedan många år tillbaka. Båten var då försedd med en Volvo Viking 6 cyl lastbilsmotor. Hur den brukades mellan 70-talet fran till 1995 har red ingen vetskap om men med tanke på alla påsvetsade pollare och den större motorn bör den varit i någon form av yrkestrafik.

Nådens år 2016 blev det uppenbart att även detta stålskrov borde vara ett Lidwallsbygge. Vi tipset av dåvarande ägaren Anders T. Han köpte skrovet  i Finnala och sålde det vidare runt 2018 till Östhammar. Det föranledde red att dra sig till minnes en bildserie som ploppade ned i e-postens inkorg redan 2009 från Sven Jönsson. På Svens bilder finns flera detaljer som styrker våra teorier och som Anders T. sedemera bekräftat. Pollare med gjutnr. 618 och typisk lidwallsratt med gjut nr. 3564. På en av Svens bilder ses hela arret av styrningen med vajrar, linhjul och andra typiska detaljer under akterdäck.

Det har ändå inte hänt så mycket med båten mellan 2002 och 2009. Så kan man uttolka något av båtens namn och den öppna vågbrytaren ? Det är samma som på Claes Sandbergs bild från 1972 då hon hette Pan och gick för Neptunbolaget. Mycket talar för att vi hittat rätt båt med hjälp av Claes foto och Anders T:s uppgifter.


 

Hos Neptunbolaget sommaren 1972 som Pan. Foto Claes Sandberg 1972

Bekanta former. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Det står nog 618 på pollaren Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Ratten ser även den bekant ut. Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Foto Sven Jönsson 2009 09 17

Vet du något mer om båtens ursprung kontakta redaktionen

 

Tillbaks