Okänd 91 typ BVV 10


Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Okänd . Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m.Troligen satt det en Seffle 10 hkr motor i från start och ett varpspel av typen SM 7

Redaktioen fick en fråga vi nätet om Sefflemotordelar. Det var Ulf Eklund som letade efter en tändtorn till sin 10 hkr Seffle av typen S15 som sitter i en fin träbåt i Vänern. Frågan kvarstår så har någon där ute ett dyrligt kontakta redaktionen. Samtidigt nämnde Ulf att hans granne har ett båtskrov stående på tomten sedan mer än 20 år tillbaka .En tidigare ägare av fastigheten hade förvärvat skrovet av en lokal bryggbyggare.Den personen hade brukat båten som pråm och Ulf trodde sig se att det var ett BVV 10 skrov om än med igensatt hylsrör och borttaget förligt skott.

Någar dagar senare fick vi bilder och kunde genast konstatera att Ulf  hade helt rätt.

Båten på Ulfs bilder har så kallad sittruff - dvs förhöjt fördäck. Den nymodigheten infördes på BVV10 båtarna från och med tillverkningsnummer 43 som är Frycksdalens FF:s Varpbåt 4. 
Båten nedan är av den tidiga  skrovmodellen  som BVV 10 båtarna hade fram till 1953. Svag V- botten med en nästan rak stäv där inte A-stråkets plåt går upp i fören. Det gör A-stråkets plåt på båtar byggda efter 1953.

Det går inte heller att se några spår efter skvättbord - förhöjning av friborden med ca 15 cm. Båten på bilden borde därför ha ett tillverkningsnr mellan nummer 48  - 100. Skarndäcken har tillkommit och en sarg runt om har svetsats på. Den har troligen hållit en överbyggnad av trä eller träskivor på plats. Motorn har från början settat för om midskepps som brukligt är på BVV 10 båtar med varpspel. Senare har motorn flyttats akteröver. Det kan man se på att kyl och länsvatten genomföringen finns i två uppsättningar och på det akterut sitter rören kvar. Tyder på att varpspelet tagits bort och motorn flyttats akteröver så att båten blev en ren bogserare,

Spaningen går vidare men båten torde vara någon av de som hade sitt ursprung i Värmland eller Dalsland. Troliga kandidater  är nr 48  Varpbåt 6,  nr 49, nr 64, nr 76 Varparen 9 , nr 77 Varpbåt 7  eller nr 91 I vila eller väntan. Foto Ulf Eklund 2017 12 03Spår efter en 618 pollare på fördäcket? Foto Ulf Eklund 2017 12 03De två plåtlapparna på SB sidan. Kan avgasröret gått ut där och flyttats när motorn fick ny placering . Foto Ulf Eklund 2017 12 03Påbyggt scandäck och kant att fästa överbyggnaden i.
Foto Ulf Eklund 2017 12 03

Tillbaks