Okänd 91 typ BVV 10


Lidwall & Söner levererade denna varpbåt till Okänd . Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Troligen satt det en Seffle 10 hkr motor i från start och ett varpspel av typen SM 7

Redaktionen fick en fråga via nätet om Sefflemotordelar. Det var Ulf Eklund som letade efter en tändtorn till sin 10 hkr Seffle av typen S15 som sitter i en fin träbåt i Vänern. Samtidigt nämnde Ulf att hans granne har ett båtskrov stående på tomten sedan mer än 20 år tillbaka. En tidigare ägare av fastigheten hade förvärvat skrovet av en lokal bryggbyggare. Den personen hade brukat båten som pråm och Ulf trodde sig se att det var ett BVV 10 skrov om än med igensatt hylsrör och borttaget förligt skott.

Någar dagar senare fick vi bilder och kunde genast konstatera att Ulf  hade helt rätt.

Båten på Ulfs bilder har så kallad sittruff - dvs förhöjt fördäck. Den nymodigheten infördes på BVV10 båtarna från och med tillverkningsnummer 43 som är Fryksdalens FF:s Varpbåt 4. 
Båten nedan är av den tidiga  skrovmodellen  som BVV 10 båtarna hade fram till 1953. Svag V- botten med en nästan rak stäv där inte A-stråkets plåt går upp i fören. Det gör A-stråkets plåt på båtar byggda efter 1953.

Det går inte heller att se några spår efter skvättbord alltså förhöjning av friborden med ca 15 cm. Båten på bilden borde därför ha ett tillverkningsnr mellan nummer 48  - 100. Skarndäcken har tillkommit och en sarg runt om har svetsats på. Den har troligen hållit en överbyggnad av trä eller träskivor på plats. Motorn har från början settat för om midskepps som brukligt är på BVV 10 båtar med varpspel. Senare har motorn flyttats akteröver. Det kan man se på att kyl- och länsvattengenomföringen finns i två uppsättningar och på det akterut sitter rören kvar. Tyder på att varpspelet tagits bort och motorn flyttats akteröver så att båten blivit en ren bogserare,

Spaningen går vidare men båten torde vara någon av de som hade sitt ursprung i Värmland eller Dalsland. Troliga kandidater  är nr 48 Varpbåt 6,  nr 49, nr 64 eller nr 91 skrev vi i  december  2017

Den andra april 2018 besökte redaktionen Frändefors för att ta en titt på vår Okända 91 i hopp om att kunna få fram mer detaljer om båten. Det nya vi kunde konstatera är att på fördäck har funnits en pollare av typen  618. Det visar hålbilden på fördäcket. Båtens första färg är den vanliga mellangrå som båtarna levererades med. Rätt snart har båten målats i skogsgrön färg vilket skulle tyda på att det är en båt som tillhört FFF . Runt fören är plåten dubblad, troligen gjort  medan båten har haft eget framdrivningsmaskineri. Vi såg även att skrovet var i dåligt skick. Teoretiskt  skulle det gå att återställa båten men då den trots det dåliga skicket var full av is kunde vi inte få  någon uppfattning om bottenplåtens status. Det gick att se spår av räcket på fördäcket  liksom i akten. Helt klart att båten byggts om i olika omgångar.

1. Spelet är borttaget och motorn har flyttats bakåt

2 Båten har heldäckats med durkplåt ca 25 cm från relings kanten

3. Däcket har skurits bort och skandäcket har svetsats på relingslisten. Ett plattjärn har fästs runt om  som hålligt en  överbyggnad i typ plyfaskivor

4. Överbyggnaden har rivits och hylsröret har pluggats

Red tror att båten på bilderna är BVV 10 nr 48 Varpbåt 6 men det går inte att bevisa.


I vila eller väntan. Foto Ulf Eklund 2017 12 03


Spår efter en 618 pollare på fördäcket? Foto Ulf Eklund 2017 12 03


De två plåtlapparna på SB sidan.. Foto Ulf Eklund 2017 12 03Påbyggt skarndäck och kant att fästa överbyggnaden i.
Foto Ulf Eklund 2017 12 03
Red på grönbete. Hälsar just på vår meddelare Ulf Eklund Foto Lasse Gudmundsson 2018 04 02En titt akterut. Foto red
2018 04 02


 
Rodret förstorat, akterstäven försedd med bultförband och och färgen verkar bekant, Typiskt värmlänskt maneér
.
Foto red
2018 04 02Reds spaning väckte intresse i Siljansbygden och i slutet av april var båten på väg. Foto Lars Daniels 2018 04 27Fotostopp efter vägen.
Foto Lars Daniels 2018 04 27Avlastning i Insjön. Ny välgörare är Mats Rickardsson.
Foto Lars Daniels 2018 04 27Ordentligt tvättad framstår BVV-10 båtens fina linjespel. Nu enklare att undersöka och detaljer avslöjas. Fästen för akterpollarna funna på akterdäcket och inte på insidan av bordläggningen vilken vilken stärker reds uppfattning om en tidig båt.
Foto red  2018 05 07Hålbilden på fördäcket passar fint på pollaren nr 618 
Foto red  2018 05 07Levererad som grå men rätt snart mossgrön som i aktern. En akterstäv som varit delbar för smidiga propellerbyten. En detalj som vi känner från KFF.s båtar Alla dessa detaljer stärker våra funderingar att Nr 46 Varpbåt 6 är återfunnen.
Foto red  2018 05 07

Tillbaks