Okänd 93 typ BV 15


Lidwalls & söner AB levererade denna båt till okänd troligen mellan år 1949 - 1951 eftersom den har utanpåliggande roder

I september 2015 får vi in bilder på en okänd, äldre trolig BV 15 båt från vår spanare Kenth Karlsson i Kristinenhamn . Båten finns lite norr om stan och ägaren förvärvade den ytterligare lite längre norr ut vid en mindre sjö. Det är den geografiska närheten till Klarälven och en del detaljer som gör att red. kopplar ihop båten med en tidig BV15 båt från Värmland. Formen på aktern och det utanpåliggande rodret stämmer bra . Hade skrovet varit nitat skulle det kunna vara byggt på Dalälvarnas Flottningsförenings Varv i Övermo Leksand men det är helsvetsat och då är det Lidwalls som gäller. Tidigare gissade vi på att det var nr 8 på bilderna. Kanske var detta en lite för järv gissning men allt för forskningen. Det kommer säkert mer uppgifter i framtiden som gör att vi borde kunna identifiera även denna BV 15. Nu är det ju inte så många kvar att välja på........

En typisk tidig BV 15. Foto Kenth Karlsson 2015 08 02

Detaljer som är lika KFF:s installationer på deras båtar. Båten har troligen varit däckad kanske med en styrhytt.  Ett: båten har haft en gasolflaska för start av den ursprungliga kulmotorn. se den halvrunda hyllan. Två: Styrplatsen är framflyttat se rattstolpen och brytskivan som inte är original. Foto Kenth Karlsson 2015 08 02

Lite fler äldre och ursprungliga detaljer : Typiska Lidwallska brytskivor med en tillhörande rattstolpe. Här på BB sidan var den ursprungliga styrplatsen när båten hade kulmotor. Var annat spant har tillkommit i efterhand. I förgrunden en konsoll till träbänken. Foto Kenth Karlsson 2015 08 02

Timmerburen och det utanpåliggande rodret. På akterspegeln ett avgasrör som inte har med båtens första motor att göra. Foto Kenth Karlsson 2015 08 02

Tillbaks