Okänd 97 typ BVV 10 hette   ITA  3 

Båten levererades till Okänd. Längd 6,50 m. Bredd 2,20 m. Historiska bilder från Igelstaverken, Östertälje där den sannolikt var hemmahörande. Ägare enligt anteckning på båda korten Igelsta Trävaru AB. Men de var inte första ägarna varför vi inte kunnat spika identiteten.

Det är en båt av den tidiga modellen och den saknar skvättbord. Vi känner snabbt igen Sefflemotorn men på den sista bilden har spelet ersatts med en bogserkrok. Alla uppgifter bygger på fotografens anteckningar på baksidan av de båda  fotografierna.
Ita 3 vid  Igelstaverket  Östertälje. En tidig båt med vågbrytare  utan sittruff  Både spel och kulmotor 
Foto Bernt Fogelberg  1965 08 15Här har spelet ersatts av en bogserkrok men kulmotorn finns kvar. Båten i Södertälje med Igelsta Trävaru AB i bakgrunden. 
Foto Bernt Fogelberg 1971 04 24Tillbaks