Företaget satsade på reklam och marknadsföring

Här nedan visas annonser och reklamblad

Reklam i Svenska Flottleds Förbundets årsskrift från 1947

Reklam från 1953 från Bengt Westin. Bogserbåten på bilden är nr 135

Reklam för den minsta varpbåten 1954

BVV5 och BVV 10 även här från 1954

Lite större varpbåtar 1954 års reklamblad

Idag den kalla vintern 2010, skulle kanske en strömbildare vara något att ha. Reds samling.

Reklam från 1960 från Bengt Westin. Men vilken är Bogserbåten på bilden ???

1962

Full fart framåt 1962

Denna annons fanns i Svenska Flottledsförbundets årsbok 1963 .

Reklamblad från tidigt 1970 tal

Ferrina omkring 1970

 

Från John H, ägare till en ännu ej identifierad Ferrina 31, kommer ett rekomendationsbrev företaget använde i sin marknadsföring

och lite andra trycksaker från varvet

Prislista

Tillbaks