Ombyggnad av motorvarpbåten Erik

Båten fick inget eget tillverkningsnummer hos Lidwalls.

 

Ångvarpbåten  Erik  Byggd 1919 på Övermo varv, Leksand för och av Dalälvarnas Flottningsförening. Längd 14,00 m   Bredd 3,50 m. Från byggnationen utrustad med ångmaskin på 55 effektiva hkr inköpt av Brobergs mek verkstad i Umeå. Varpspel av varvets konstruktion. Hela båten ritad av Erik Lidwall som då var verkmästare / varvschef på DFF varvet.  Båten gick på Siljan och användes bland annat för att dra små timmerflot från strandrensarlagens arbete runt sjöns stränder ned till Leksand. Efter 1961 år flottningssäong byggdes båten om till motordrift hos Lidwalls.  Ångmaskinen togs ur men sparades lyckosamt nog. Spelet fick en egen motor typ BM 1052  för dess drivning och som huvudmaskin valdes en MD 96 på 133 hkr.  Där ångpannan suttit byggdes ett modern personalutrymme enligt 1960-talets standard. Erik  gick i daglig trafik tills flottningen upphörde 1970 och brukades till återställningsarbetena på Siljans sjösystem till 1972. Skeppare sista åren var  Hampus Erik och Ingemar Hall.

Båten såldes i juni 1973 på anbud  till Vänerskog för 35 600 kr  Båten transporterades till just Vänern och var sedan verksam under större delen av 1900 talet i övre delen av Dalslands Kanal vid Töcksfors, sista åren mer som nöjesbåt än som timmerbogserare. I slutet av 2006 återbördades hon till Siljan efter en tids uppläggning i Dalsland. Det var familjerna Lind och Björklöf som stod för denna kulturella prestation. Ett omfattande upprustningsarbete vidtog men avlastad från trailern i Mora kunde hon gå för egen masklin ned till Leksand. Sedan dess har hon bara blivit elegantare och exteriört återställd till 1919 års utseende. Till redaktörernas stora glädje har hon de senaste åren medverkat på Lidwallsbåtens dag i Leksand . Spelet är intakt och maskinen som driver detsamma kom åter i drift 2019.
På Siljan med ångdrift 1950 tal  Från Tony Nordesjös samling.

m/s Erik passerar Övermo varv strax efter ombyggnationen. Skorstenen blev kvar den första tiden. Redan 1967 hade den reducerats till en kort variant och flyttat upp på styrhyttstaket. Foto Gunnar Lind sommaren 1962 genom Lars -Erik LindPå Övermo varv för underhåll  Foto Red  1968 03 30Sista året på Siljan i första perioden. Övermo varv  Foto red. aug 1972I Töcksfors. Foto Erik Björklöf 2006 10 18På väg till fostervattnet. Foto Erik Björklöf 2006 11 17Upptagning på Gustaf Wasa slipen i Rättvik. Foto Erik Björklöf 2006 12 23Plåtbyte i aktern Foto Erik Björklöf 2007 04 04Snart är det dags. Foto red 2007 05 06
På en blåsig höstträff med Siljans Fartygsförening 2012 fotad från vår egen  nr 254 Sigvard. 2012 09 08På Österviken  Foto red  2012 09 08På Vaverön med halvsystern Neptun, Foto Red  2018 07 25


Erik angör Leksands kajen på Lidwallsbåtens dag Foto Lasse Fabrikören Gudmundson 2019 08 03 

 

Tillbaka