Ombyggnad av motorvarpbåt. heter nu Carolina

Båten fick inget eget tillverkningsnummer hos Lidwalls.

Här ses nuvarande Carolina i Nedre Dalälven runt Marma runt 1960. Detaljförstoring av reprobild i Flottarkojan vid Marma. En utställning väl värd att besöka sommartid. Foto Red.

Båten var en av fyra syster-motorvarpbåtar byggda på Övermo Varv i Leksand 1940. Varvet tillhörde Dalälvarnas Flottnings Förening (DFF). Alla båtarna finns 2012 kvar, och alla är i gott skick. Sannolikt var dessa båtar ritade av Erik Lidwall som vid den tiden arbetade för DFF som verkmästare på varvet. De byggde tre båtar av denna typ till den egna verksamheten - Dalälven I, II , III - men denna den sista i serien byggdes för Korsnäs AB. Den hade - till skillnad från de tre första - inget namn. Den gick vid Marma där Korsnäs AB hade hand om flottningen i den s.k. Korsnäsrännan som gick ned till företagets fabriker vid havet. Längd 10,5 m. Bredd 3,5 m.

 

I Fagersta småbåtshamn vid Strömsholms kanal. 2009-09-06 Foto red.

I Lidwalls ombyggnation av båten ingick att byta ut den gamla Sefflemotorn på 25 hkr mot en BM typ 1113 på 48 hkr, samt ombyggnad av varpspelets drivning. Vidare skulle propellern förses med en dysa och rodret skulle byggas om. Båten levererades den 3 mars 1964. Vi vet inte mycket om båtens historia efter det att flottningen upphörde 1971.

Båten fanns ombyggd till nöjesbåt i Fagersta under 1990-talet. Det var Bo Landgren som utförde arbete. Från och med 2010 finns båten åter på Dalälven i trakten av Avesta. Red. har kollat med ägaren att motornumret ännu är det samma som i Lidwallsdokumentet från ombyggnationen. Motorn är verkligen nr 17244 så det är samma båt på våra bilder ovan.

 

Fagersta 2009-09-06. Foto red.

Dysan runt propellern Carolina i Avesta 2012-10 04. Foto red.

En fin höstdag i Avesta 2012-10 04 Foto red.

 

Hösten 2014 kunde båtens ägare berätta att Carolina var såld till Riga och att affären skedde i mitten av sommaren. Hon ska nu gå som passagerarbåt efter viss ombyggnad av salongen. En sen export från Övermo Varv kan vi konstatera.


Tillbaka