Ombyggnad av motorvarpbåten SNAPP OPP

Båten fick inget eget tillverkningsnummer hos Lidwalls.

Snapp Opp  troligt byggår  1875  varv Gävle   Längd 12,90 m    Bredd 3,07 m. Från byggnationen utrustad med ångmaskin på 18 effektiva hkr.   Båten gick på Siljan och användes för att dra små timmerflot i Österdalälven mellan Leksand och Insjön. När älven delades upp i en farled och en flottled med läsar, blev båten överflödig och flyttades till Nedre Dalälven där den gick tills flottningen upphörde 1970 

Först några bilder med ångdrift

Leksand Österdalälven. 1880 reds arkiv

Med flottchefen Edlund och damer på Siljan 1890. reds arkiv

Södra Dalälven. Ombyggd, ännu ej varpspel ca 1910. Från Ove Arvidssons arkiv

I början av 1950 talet ersattes ångmaskinen av en 30 hkr Seffle motor. Lidwalls ombyggnation av båten bestod i installation av en BM dieselmotor av typen BR 1114 nr 2769 på 46 hkr och ombyggnad och anpassning av varpspelet. som hade 1000 meter 12 mm. lina. Detta skedde 1962 till en kostnad av 32 289 kr.  

  

Ännu med kulmotor. Gysinge 1960, från Ove Arvidssons arkiv

Vid Östveda brygga 1968 . reds arkiv

Snapp Opp kom tillbaks till Siljan från Gysinge 1973  som fritidsbåt . Den traditionella styrhytten har förlängts med  3 rutor akterut  förövrigt i orört skick, men saknar varpspel. Bolinder motorn gör ännu god tjänst. Hemort är Mora och båten är mycket välhållen.     

 

I Mora med Elina nr 193 Foto Tomas Johansson 2007

Blästrad och nymålad april 2009 Foto Michael Ollén

I Leksand på hösttur med Siljans Fartygs Förening. sept 2010 foto Red

Tillbaka