Ombyggnad av motorvarpbåten SNAPPOPP

Båten fick inget eget tillverkningsnummer hos Lidwalls.

Snappopp  troligt byggår 1875 Gävle Varvs AB. Längd 12,90 m Bredd 3,07 m. Från byggnationen utrustad med ångmaskin på 18 effektiva hkr.  Båten gick på Siljan och användes för att dra små timmerflot i Österdalälven mellan Leksand och Insjön. När älven delades upp i en farled och en flottled med länsar blev båten överflödig och flyttades till Nedre Dalälven där den gick tills flottningen upphörde 1970. Hon har dock lämnat ett spår i Siljan från den tiden, en sten strax söder Hjortnäs brygga kallas Snappopp-stenen. Sannolikt från en ofrivillig kontakt. 

I början av 1950 talet ersattes ångmaskinen av en 30 hkr Sefflemotor. Lidwalls ombyggnation av båten bestod i installation av en BM dieselmotor av typen BR 1114 nr 2769 på 46 hkr och ombyggnad och anpassning av varpspelet som hade 1000 meter 12 mm lina. Detta skedde 1962 till en kostnad av 32 289:-. Snappopp kom tillbaks till Siljan från Gysinge 1973  som fritidsbåt. Den traditionella styrhytten har förlängts med 3 rutor akterut men är för övrigt i orört skick, dock saknas varpspelet. Bolindermotorn gör ännu 2020 god tjänst. Hemort är Mora och båten är mycket välhållen. Ägare Familjen Ollén       

 

Leksand Österdalälven. 1880 reds arkiv

Med flottchefen Edlund och damer på Siljan 1890. reds arkiv

Södra Dalälven. Ombyggd, ännu ej varpspel ca 1910. Från Ove Arvidssons arkiv  


Ännu med kulmotor. Gysinge 1960, från Ove Arvidssons arkiv

Vid Östveda brygga 1968 . reds arkiv

I Mora med Elina nr 193 Foto Tomas Johansson 2007

Blästrad och nymålad Foto Michael Ollén april 2009

I Leksand på hösttur med Siljans Fartygsförening. Foto red 2010 09 04

På hösttur med Siljans Fartygsförening. Foto red 2010 09 04

I Mora vid Hemmahamnen Fotot red 2018 07 23

Det är kallt i Mora, -12 grader. Michael Ollén ute på tur och testar isbrytaregenskaperna Foto från Facebook 2021 01 05

Vackert kling i isen Foto från Facebook 2021 01 05

Tillbaka