Ombyggnad av motorvarpbåten nr 2 från Ljusnans Flottnings förening

Båten fick inget eget tillverkningsnummer hos Lidwalls. Vi tror att det är en av alla båtar av denna typ som byggdes av Ljusnans F.F. i Bollnäs. Arbetet på Lidwalls verkstad omfattade installation av en tvåcylindrig Deutzmotor, ett låsbart utrymme i fören, nytt varpspel typ SM 7 med hel rulle i aktern och bränsletank monterad på spelet. Båten levererades 15 maj 1961. Vi antar på dessa mycket goda grunder att det är just denna båt som ligger på åkern. Vi tror knappast att det finns två båtar med just nr 2 i detta typsnitt.

Ljusnans motorvarpbåt nr 2. Foto Sven Glad 2010 04 19.

Som ni kan läsa förefaller det vara denna båt som beskrivs ovan. Allt som kan ses på bilderna kan läsas i detta dokument. Från lidwallssidans samling

 

2:an på vågbrytaren. Foto Sven Glad 2010 04 19.

Deutzmotorn och det låsbara utrymmet. Foto Sven Glad 2010 04 19.

Tillverkningsskylten på spelet SM 7 nr 407

Ljusnans motorvarpbåt nr 2. Foto Sven Glad 2010 04 19.

Ljusnans motorvarpbåt nr 2. Foto Sven Glad 2010 04 19.

Tillbaka