AXEL  senare  AFRICAS QUEEN 

 

Byggår 1949–48. Tillverkare DFF, Övermo varv. Längd 8,25 Bredd. 2,40 Djupg. 0,70.  Första motorn var en Seffle typ S17 typ BF 15 hkr

Axel är av typen D2. Byggkostnaden för Axel var 10 750 kr. Sefflemotorn byttes 1968 till en Deutz diesel på 20 hkr. Båten hade inget tak under tiden i Dalälvarnas Flottningsförening. Axel köptes april 1971 för 14 500 kr av Östra Sveriges Skogsägare. Båten fanns då i Rämsön där den avhämtades. Hon transporterades till Gotland, troligen via färjan, och användes i Slite hamn för hantering av flytande timmer.

När denna verksamhet tog slut runt 1975–76 köptes båten av Ekman Skepps klarering AB  i Slite. Axel målades upp och spelet togs bort, Båten användes mest som "personalförmån" och man gjorde resor ut till några öar utanför hamnen. 1993 förvärvades hon av Gute Bogser & Marin Service AB, Lars Ljung i Valleviken, Gotland Hon fick en styrhytt i trä och döptes till klassiska Afrikas Queen. Företaget ägde ännu båten 2010 men hur status är 2018 känner red ej till. 

Axel fotad på okänd plats sista året hon hade Sefflemotorn kvar. Foto Bernt Fogerberg 1967 05 13

Sjösättning Hos Ekmans Skeppsklarering AB i Slite hamn Foto företaget 1978

Hos Ekmans Skeppsklarering AB i Slite hamn Foto företaget 1978

I Valleviken med styrhytt. Foto Gute Bogser & Marin Service AB, Lars Ljung 1995

I Valleviken med styrhytt. Foto Gute Bogser & Marin Service AB, Lars Ljung 1995

Tät men s kicket känns inte helt OK. Tillsänt  foto  2011 05 05

Tillbaks