Nyheter och uppdateringar

STÅLBÅTAR TILLVERKADE PÅ LIDWALLS I LEKSAND 1945 - 1987

Spaningsarbetet fortsätter!


Senaste nytt från Lidwallsbatar.se

Över 70 år sedan den första, 30 år efter att den sista lämnade Övermo så fortsätter Lidwallsbåtarna och intresset att gå Full Fart Framåt!
Redaktionen känner Glädje, Respekt och Förundran inför detta faktum.
Vi hade i juni 2012 uppnått 395 st. dokumenterade båtar.   När 2013 var slut kunde vi summera 470 st.  2014 slutade  med 497 st, 2015 stannade räkneverket på 531 st. Vi har länge trott att kurvan kommer att plana ut men inför nyåret 2017 hade vi 556 st. 2017 hittade vi flera tack vare arkivfynd i Sjöistoriska Museet och Norsk Skogsmuseeum och givetvis via läsekretsens vakna spanande. Summan inför 2018 blev 577 st dokumenterade båtar. Året 2018 slutade på 587 st I december 2019 kunde vi räkna in 610 st.
I december 2020 hade vi dokumenterat 622. 
Året 2021 gav ytterligare 7 båtar, noteringen blev 629!
Mindre än 200 kvar men det är som i Tractor Pulling - det går tyngre på slutet.

2020 fick vi ställa in Lidwallsbåtens dag på kajen och körde istället ett mer intern evenemang med konvoj på Österdalälven med utgångspunkt DFF' s Övermo Varv. Det blev  blev en succé att upprepa! Så 2021 gjorde vi det igen och så har vi oss en tradition!
Kolla   fliken för alla roliga event vi deltagit i.
Även i år så växer gruppen av intresserade på Lidwallsbåtar på Facebook . Vid årsskiftet 2020 -21 uppe i 980 st. Där verkar det mer som en ketchupeffekt än Tractor Pulling!

Sidan vi lanserade 2020 om  Dalälvarnes Flottningsförenings 100-åriga verksamhet har vuxit rejält i omfång och trafik! Vartefter folk runt Siljan tar del av historien så växer också inflödet av bilder och berättelser! Läs om båtar, metoder och historier under adressen dalaflottning.se . Flottningen lades ner 1970, färre och färre ögonvittnen finns kvar. Redaktionen och vänner känner det angeläget, intressant och roligt att samla det som finns. Småbåtarna kan vi ju sedan något år presentera här på sidan under rubriken "Dalälvarnes Flottningsförening /Övermo varv Småbåtar dokumenterade av A Winter" på startsidan men nu siktar vi högre!
 

Kontakta oss

Fortsätt därför att e-posta in bilder, nya som gamla, och uppgifter om kända och ännu oidentifierade båtar till oss. Vi har ca 4000 besökare i månaden och tar gärna in annonser från sponsorer.
Redaktionen bekostar lejonparten av hemsidan med egna medel, så vill ni stödja verksamheten ekonomiskt tar vi tacksamt emot ett bidrag - kontouppgifter Här

Nyheter

Datum Uppdatering

2022 11 20

Visst gör det ont när knoppen brister? Vi fick ett tekniskt problem med hemsidan förra veckan. Det gick inte att ladda upp nya bilder! Problemet uppstod på en av reds nya datorer men var inte bättre på någon av våra andra. Vi bankade våra ädla pannor  i tangentbord, väggar och i varandras. Efter en kopp kaffe ringde vi webhotellet. - Ni har slut på utrymme men ni kan få köpa mer!  Lättade i sinne och plånbok laddar vi nu friskt vidare med historiska och dagsfärska bilder!
Samtidigt är det en angenämt problem. På de snart 14 år vi drivit sidan har mängden  insamlade alster gått från Small till JätteLarge! Tack vare er läsare och spanare!

Vi firar med en ny båt som Ståle Elverhøi hittat i Norge! BV 15 nr 96 LAKSJØN och vi räknar 637 av 801 båtar identifierade!
En annan gammal fin originalare har kommit i drift efter 13 år på land. Skåda BV 20 nr 454 CHARLIE II gott folk! Kolla styrhytten! Hos några av oss betyder 454 Big block, (ni andra får väl googla) här är det om inte V8 så i alla fall R3. Heavy duty hela vägen!
Några reparenter som passerade Övermoverkstaden fick så övergripande ombyggnader att de förärades med eget tillverkningsnummer. Mest bekant för oss är Varpbåten nr 206 GERDT som nu får styrhytten varsamt modifierad.
Varpbåten BULLER  fick däremot inget nummer men väl en DFF-inspirerad styrhytt och bättre personalutrymmen. Vi har nya bilder på GERDT och nygamla på BULLER.
DFF-båten ANDERS fick heller inget nummer eftersom hon ju byggdes i andra änden på byn hos DFF. Vi intresserar oss ändå fördomsfritt för dessa fartyg och har uppdaterat uppgifterna om ANDERS.
Nummer och namn i vanlig ordning BV 10 nr 362 STAREN som flyttade söderut nyligen. Nu är hon torr om magen.
BV 4 nr 468 FORSSJÖ BRUK som redaktionen hemförde fick ju problem på sin premiärtur på Österdalälven. Sven-Erik assisterade förtjänstfullt med BV 4 nr 374 DELLEN. Det ska han ha tack och en publicerad bild för! Till det kommer den djupt kända glädjen när en bogserbåt får göra rätt för namnet. En glädje som dämpar det mesta av medlidandet med den nödställde. Kapten på Klacken kan intyga.
Tilläggas kan att redaktionsbåten som lystrar till FORSSJÖ BRUK nu är fixad och kurrar som bara en 2-cyl Deutz kan.
Fortsätt att skicka in bilder! Vi har ohyggligt gott om plats!

2022 11 06

Snabb var hon inte , BV 12 nr 87 TIMMERLISA , folkhumorn på Skutuddens såg kallade henne gemenligen för TIMMERLUSA. Nu en fin ångbåt men vi kan visa bilder från tiden hon stretade runt på sågen.
Hur Bogserbåten nr 597 KNUFFE hade det på jobbet kan vi också visa! Det är så kul när läsare städar sina lådor och gör sig det lilla omaket att sända oss bilderna!

Kul också att få nytagna bilder på hur kulturarven framlever sina dagar. Ingen behöver längre sväva i okunnighet om hur BV nr 272 HENAN III svävar, eller hur landningen gick. Därom är vi tacksamt underrättade!
Inte heller behöver vi ligga vakna och grubbla på hur det gått att byta motor i BV 15 nr 174 LILLA TRÅGET.
DFF båten ANTON då? Vadan och varthän? Vi vet!

Men det är inte bara lådor som behöver städas. Red har sedan en tid vädjat om att inte låta ogjorda projekt ligga och skräpa på ägorna. Bättre att låta dem gå vidare till nya krafter. Det behöver inte nödvändigtvis vara till redaktionen även om vi älskar't.
Vi har ju fått förtroendet att förvalta, förvandla och färdigställa BV 4 nr 468 FORSJÖ BRUK och BVB 10 nr 194 BILL. I efterforskningarna runt den förstnämnda befanns det att bruket haft ytterligare en BV 4. Filip som hade den bakom huset  hade också annat för sig och tog det hedervärda beslutet att hugga fram båten och låta redaktionen ta över. Nu förfogar vi redan över sammanlagt sju båtar, men en till slinker ju alltid ner. (Måhända även iväg i något fall?)
Nämnd efter Lidwallsbrodern som tog fram BV 4:an heter hon nu BV 4 nr 687 MARTIN och ska i sjön till midsommar.
Och mitt i alltihopa har vi frotterat oss i foton från sommarens fröjder på Lidwallsbåtens dag 2022.
Om sex månader är det maj igen!

2022 10 23

I, det får man ligga! Om inte i sjön,  när omständigheterna så medger, så  i med omvårdnad, reparationer och andra underhållande verksamheter.
I Siljan låg fina Ferrina 32 nr 783 MICHELLE sist vi kollade.
I Österdalälven låg Högsjöbåten nr 799 ULLA BRITT. Hon ses understundom hösta upp fisk på Österviken vilket var syftet med utförandet av den robust rymliga styrhytten.
I Kummelnäsviken låg varvets egen Bogserbåt nr 791 KUMMELNÄS II och väntade på uppdrag när red var i faggorna. 
En som snart skulle dras upp där var fd. Varpbåten nr 195 ISAK.
I med underhållet verkar ägaren till BV 10S nr 125 OR II ha legat. Färska bilder vittnar om en välhållen båt!
Fartygsfotografen Christer Samuelsson ligger också i och fångade  Hamnarbetsbåten nr 725 VITSGARN. Nu vackert höstfärgad och vit bara till namnet.
GW-rederiet, vars skogsfynd BV 5 nr 103 FEMMAN fyller 17 månader firar och fröjdar sig. Nu sitter en ny bränslepump i och en sista hösttur fick testa tekniken. Glada tutade de sedan upptaget och klart slut i Västanvikshamnen.
Reds egen SV3 nr 293 VB 13 kan också sedan en vecka betecknas som oi.

2022 10 09

Det rustas och renoveras runt om i riket!
I ett tält vid Norrviken gör Ottar Magnus nya framsteg med sitt projekt BV 18 nr 205 BOGESUND. Alldeles upp åt väggarna snyggt och något täckt har blivit otäckt.
Fritidsbogseraren nr 668 DROTT har dockats på Galärvarvet. Nu har hon dockat ut, mätt och tjock. Eller hur det nu var?
Varpbåten GERDT nr 206 med skrov från 1904 får en översyn av styrhytten men körde ändå med på Siljans Fartygsförenings höstträff ehuru utan make-up.
Nyhetens behag och pionjäranda präglar jobbet med de nyförvärvade BV 10:orna
nr 299 BRUNO
nr 223 KLUBBEN
och vår egen nr 194 BILL.
Bra idé är att ha en plan för i vilken ordning saker och ting ska tas. Många kortsiktiga mål ger frekvent framgångsglädje.
Det vet t.ex Anders Blom som i etapper fixat upp BV 4 nr 189 INEZ och fått henne i och ur sjön för andra året nu.

Redaktionen hade ju förmånen att få åka med Militärarbetsbåten nr 734  MOLLY härförleden bland de andra historiska fartygen i Galärvarvet vid Vasahamnen. Kort därpå passerade Hans Lennart Ohlsson Arnöleden och kunde rapportera att Militärarbetsbåten nr 800 GNIDDE var i god form och i tjänst.

Fortsätt så, hörni kära vänner. Och tröttnar du helt - Sälj!

2022 10 02

Tillåt oss att denna vecka uppdatera dig på redaktionens förehavanden. Vi har ju några egna ägandes båtar, även om vi betraktar alla Lidwallsbåtar med samma moderliga kärlek. Men vi är ju bara enkla människor med behov och drifter. Slår bara driften till så nog kan vi knåpa ihop ett behov.
Vi behövde ett gemensamt räddningsprojekt att jobba med i vinter. Övriga här uppräknade båtar är ju i dugligt skick och i sjön.
I en vacker skogsbacke i en förort till Arvika hämtade vi i veckan hem BVB 10 nr 194 BILL. Mycket mekaniskt jobb, en hel del målning men ovanligt lite plåtjobb.
Veckan innan hade den ene av oss lindrat saknaden i hjärta och hemmahamn efter BV 10 nr 94 NÄTRAN. som tagits i bruk av sin nye ägare. Trösten bistods av  BV 4 nr 468 Forssjö Bruk och driften stillades, tillfälligt i varje fall. Även där förknippat med en vacker resa i höstlandskapet. Bara en sån sak?
Samma redaktionshalva har de senaste vckorna rönt vågbrytande framgångar i sin andra ägarkonstellation GW -rederiet. Han och Fabrikörn fick rejäl sprutt på BVV 5 nr 103 FEMMAN. I flera minuter! Ständigt detta bränsle.
BVV 4 nr 293 VB 13 har blivit vår eventbåt. En riktig publikmagnet med sin lilla tändkulemotor och händiga format för landtransporter. Hör av dig om du har något kul på gång!
Snäppet större men likafullt händig är BV 5 nr 259 KLACKEN. Hon får ligga kvar i sjön tills isen lägger sig. Luft fryser inte.
Den första båten redaktionen hade ägarskap i var BVV 10 nr 254 SIGVARD. Hon brukas vid högtidliga tillfällen som t.ex den nyligen timade träffen för Siljans Fartygsförening.
Jo sen har vi ju varsin Högsjöbåt också för privat bruk. Ferrina 28 nr 681 MAIRELL och F 28 nr 755 KARIN. Båda är upptagna för i år. 755 KARIN med ett nytt spinoff-filter från Näsman Marin. Första provturen bådar gott inför nästa säsong. 
Det var väl alla? Känns tunt. En till kan man nog alltid hantera.

2022 09 25

Tre saker som är riktigt kul och tillfredställande för redaktionen och alla inblandade:
- Det är kul att se alla fina sommarbilder på glada lidwallsbåtsägare som donar och bevarar sina båtar och sen förgyller sina lediga dagar. Som t.ex
BVV 10 nr 153 ALFRED  på finkörning i högsommaren.
DFF PELLE pryder Västerdalälven med sin stilrena överbyggnad och
Salongsferrina nr 684 BELLONA som nyttjas flitigt i de vatten som omger Huvudstaden.

- Lika kul är det att se när gamla fina båtar fortfarande kan göra rätt för sig i yrkesmässig drift. Som t.ex. Militärarbetsbåten nr 727 FOLKE , Magnus Larson såg henne streta på i Kungshamn härförleden.
BV 18 nr 228 AXEL brukar också få jobba. Vad hon gjorde i Hjelmare Docka förtäljer inte historien. Det är ett vatten som lämpar sig utmärkt för nöjesturer också. Redaktionen vet!
Norells Maskin och Mekaniska AB i Blötberget knegar på med sina lidwallsbåtar. BV 15 nr 412 ALIDA är också en kär stamgäst på Lidwallsbåtens dag.
BV 18 nr 613 HOLMEN är i full drift på allehanda projekt.
Nu senast fick BV 20 nr 318 Letssjön agera pråm
I Umeå har ett annat entreprenadföretag köpt BV 20 nr 359 FALKEN. Det ska bli intressant att följa framgångarna med renoveringen!

- Mycket tillfredställande är det också när lidwallsbåtsägare överlåter vårdnaden när livet går vidare och förhållanden ändras.
Som med Okänd 38 BV 10 som fick en ny glad ägare i Molkom!
Eller  BV 10 nr 335 som nyss nämnde Norell, trots en enastående kapacitet betraktade som avstannad i upprustningen p.g.a andra prioriteringar. Nu har Anders i Lesjöfors tagit ett stort kliv framåt med ett mycket gott plåtarbete!

Sen är vi förstås hysteriskt glada över att du följer oss, bidrar med bilder och förefaller att ha utbyte härav!

2022 09 04

Opinionsmätningarna står som spön i backen. "Vad skulle du välja om det var val idag? " 2009 hade 10 st runt Siljan valt Lidwallsbåtar, 2019 var det 29. Nu har vi tappat räkningen någonstans runt 35. En bubblare bland sjöar är Van i Vansbro kommun. Idag har välja-lidwallsbåt-viruset spritt sig dit, den senaste mätningen visar på tre!
DFF Bertil har kommit i skick och i Van.
BV 5 nr 260 VANDALEN har transfererats från Siljan och bytt namn från JIM.
Vi håller samfällt tummarna för att BV 4 nr 720 VAN också ska få ordnig på maskinen och komma i nämnda sjö till nästa år! Vi lämnar därmed Van, lättade över att ha avhållit oss från vanvördiga ordvitsar som annars är vansinnigt vanprydande.

I Vänerns vatten på Uddeholms Skoghallsverken jobbade BVB5 260 VANDALEN och vår BVB 5 nr 259 KLACKEN. Där gick också BVB 10 223 KLUBBEN som nu bytt ägare. Daniel Bergman i Säffle planerar att återställa henne i originalskick med Sefflemotor, så klart! Om korvkiosken kommer tillbaka är okänt för red. (Vidare är ju Vänern även världsberömd för alla vänner som valt varpbåtar)
Den stora fina varpbåten nr 316 HENNAN IV heter nu REX och verkar vara i utmärkt form i Östersjön. Ett vatten som konungen själv väljer att bada i, vad vi vet.
BVB 4 nr 628 var dömd till en tillvaro som pråm, på land tills Felix fick fatt på henne. Nu gör han ständiga framsteg bl.a som durkdriven snickare.
BVV 4 nr 595 TITANIC II fullgör däremot sin uppgift genom att ligga startklar på land vid Spjutmosjön. Tack Jon som uppdaterat oss med bilder.
Och tack alla andra som skickar bilder och uppdateringar.
Detta var vad vi valde idag.
Inget lätt val det heller, i det stora parti bilder som stoppats i redaktionens urnor!

2022 08 28

Sorgeliga saker hända än i våra dar minsann. När redaktionen ringde igenom kortlistan på möjliga vinterprojekt befanns BVV 10 nr 12 vara skrotad! Levererad till Billerud 1947 med en Sefflemotor som dock överlevt. Harmligt harmligt.
Bara att bryta ihop och gå vidare med lite trevliga nyheter
Två reportage från nyligen timade veteranbåtsträffar:
På Lidwallsbåtens dag kom den i Dalarna världsberömde reportern Jon Norberg och gjorde ett knäck för tidningen Dalabygden.
Sicklaslussens dag där vi deltog med SV 3 nr 293 VB 13 gjorde vi själva ett insidereportage.
På Sveriges Ångbåtsförenings årsmöte i Ornäs, där VB 13 också med som gubbåtel dök också den fina varpbåten nr 352 FLYSELET nu GRETA upp. För egen ångmaskin. Vi har också bilder på när hon var verksam, intressant korsning av Rossöns design och Lidwalls bygge!
Ångpanna har också Gunnar Lidwalls eget specialbygge nr 60X RAN begåvats med.
En som undgått nr 12´s oblida öde och fått ny kraft och nytt liv är BB 15 nr 202 FRYKEN. Vi har med intresse imponerats av insatserna som gjorts för att få henne i skick. Nu är hon åter arbetsbåt!
Så ska dom tas!

2022 08 13

Redaktionen jobbar vidare och så våra följare och läsare. Vi har genomfört en verkligt blöt men ändå välbesökt " Lidwallsbåtens Dag 2022 " Mer om detta kommer längre fram i höst.

En gammal dröm som gick i uppfyllelse 2022 var att befara Hjelmare kanal medelst små varpbåtar. Läs om detta äventyr här!  Från Halmstads Hamn kommer nyheter om deras redan 1958 inköpta BVV 10 nr 387 Viola. Vi räknar upp till 635 st identifierade och dokumenterade båtar.

2022 07 24

Redaktionen jobbar 24/7.
Nå ja. Men idag den 24/7 har vi i alla fall jobbat på lite. Men några belägg för dygnet-runt-jour finns det. Ständigt på tårna för att besvara frågor och ta emot svar från läsekretsen. Nu på sommaren blir det mer åka Lidwallsbåt än dokumentera, ska erkännas. Förliden söndag hade vi dock äran att få berätta om Lidwalls historia på Siljansfors Skogsmuseeum i Mora. Dubbla föreställningrar med trevliga och nyttiga kontakter. Gott käk var det också!
Lördagen den 23/7 var BVV 4 nr 293 VB 13 dragplåster på Svensk Ångbåtsförenings årliga sammankomst som i år avhölls i Ornäs. Åtskilliga ångåkare uppvisade alla kända tecken på svåra habegär efter vår lilla tändkulebåt. (Vilket de inte hade något för.)
Annars är det full fermitet i läsekretsen!
Jobbet med BVV 4 nr 628 rullar på. 
Nya bilder på BV 15 nr 347 BYSJÖN är i full verksamhet på sin nya älvsträcka.
BV 15 nr 174 LILLA TRÅGET har också flyttat på sig och kommit i sjön. Desvärre upp på land igen efter motorstrul.
Två båtar som är på äktenskapsmarknaden är BV 15 nr 285 EKLABO och BV 12 nr  201 ROBIN HOOD. Så du har att välja på.
En betydligt mindre ekonomisk transaktion har ägt rum mellan redaktionen och ägaren till BV 12 nr 498 NILS OSKAR som fått en ny Lidwallsvimpel. Vi beställde en ny liten laddning av Cilla & Camilla AB i Leksand. Vi tycker att de blev ännu ståtligare än tidigare årsmodeller! Beställ en du med på vår kontaktsida!
För de som brukar båtarna yrkesmässigt betyder sommaren underhåll. Som t.ex Skåningen nr 584 TEKLA som får lite kärlek. Sjötraktorn nr 701 ARVID har fått vård och ny hemmahamn. BV 20 nr 318 LETSSJÖN blev däremot ryckt från sin renoveringsprocess och fick göra rätt för sig som pråm i Väsman.

Redaktionen återgår därmed från sändning till mottagning.
Välkommen med frågor och Fakta!

2022 07 10

Inbjudan Till Lidwallsbåtens dag och konvoj!
Redaktionen och närstående (du som läser detta) kommer att samlas och avgå med vad vi kan uppbringa i båtväg vid Övermo Varv strax före klockan 11,00. Vi tar en tur uppåt Österviken och vänder sedan nedströms för lunchstopp vid Kajen i Leksand. Det finns ju gott om bra ställen på promenadavstånd. Ligger där ca två timmar, kl. 14 avgår vi från Kajen, kör nerför älven och tar ett fikastopp på lämplig plats med medhavd matsäck. Tillbaka vid varvet grillar vi likaledes medhavda styckdetaljer, c:a kl 18. Tag med din Lidwallsbåt och matsäck och kom! 2021 kunde intresserade fotgängare beredas plats i deltagande båtar. Men det avgör som sagt resp. skeppare. Hör av dig till redaktionen så kan vi kanske förmedla en plats. - Kom gärna i tid så att vi kan avgå i en samlad spektakulär skara kl 11.00.
Meddela oss gärna om du tänker komma via evenemanget i vår facebookgrupp Lidwallsbåtar eller direkt till redaktionen!

2022 06 19

Sommartider - transpiration, transfers och tillställningar.
Vi båtägare svettas för att få klenoden klar, kallsvettas över landtransporter, tunga lyft och sjösättningar. Men så ligger hon där och vinterns drömmar förbyts i fina upplevelser!
Men låt oss börja med transfereringarna!
BV 15 nr 174 LILLA TRÅGET har bytt ägare och hemmahamn. Finns nu i Hovmantorp.
BVV 10 nr 362 STAREN har lämnat Malå för Roslagen. 
Väntar på den rätte gör BV 18 nr 191 SOLÖN och
BVV 10 nr 600 . Vi hoppas på lika lyckliga och kunniga ägare som för de två ovanstående!
Väntar på vård gör Ferrina 90 nr 655 CULLINAN enligt David Karlbergs kännarmin då han påträffade henne på Västkusten.
Lättade och lyckliga sjösättare som kunnat torka rampfebern ur pannan och bara njuta är ägarna till:
- BVV 10 nr 92
- BVV 4 nr 374 DELLEN
- BVV 4 nr 530 HÅRGA
- BVV 4 nr 189 INEZ
- BVV15 nr 177 STOR OTTO
- BV 18 nr 204 ZUBAIDA
Ett nummer yngre än ZUBAIDA är BV 18 nr 205 BOGESUND. I båthuset ses Ottar badda svetten ur pannan och nöjt konstatera att salonginredning, tak och skorsten är klara. Vi undrar när den pannan ska få sällskap av en ångdito?
Tillställningarna har också dragit i gång. Marinen ställde t.ex till med 500 års-jubileum.
På plats mellan slagskeppen puttrade Hamnarbetsbåten 734 MOLLY och höll ordning på alltihopa.
På Hardanger Trebåt- och Handtverksfestival spred BVV nr 76 VARPAREN 9 både välljud och glädje. Vi fick både ljud, bild och glädje!
Vår egen lille kioskvältare BVV4 nr 293 VB 13 som är helt i originalskick - med 5 hkr Seffle, varpspel och spakstyrning - har finjusterats och sjösatts. Vill du ha en publikmagnet på någon tillställning så hör av dig till redaktionen! Vårt kall är ju att sprida glädje och ljus här i världen!

Gå och bada!

2022 05 29

Medier förr och nu - Vi fick via facebook och Stefan Jönsson fatt i ett brev från mars 1953 tillställt Herr Flottningsfaktor L.H. Martini vid Ångermanälvens Flottningsförening i Strömsund. Gunnar Lidwall skrev och frågade om detaljer inför leveransen av Varpbåten nr 195 RUSSFJÄRDEN. Det var brev som gällde. Hade nån tipsat Gunnar om att be Herr Flottningsfaktorn att ta telefonen och ta en bild på sjösättningsplatsen så hade vederbörande blivit hemskickad på obestämd tid.
Knallat runt med telefonen har dock Dan Brådhe gjort på Bogserbåten nr 524 WILLE och skickat hem bilderna till oss. WILLE  är i toppform vad det verkar!
Förliden klämdag har Johan Belsing medelst moderna handverktyg fixat FERRINA 90 nr 631 ARRINA. Också dessa tidender kom till vår kännedom i stort sett i realtid.
Småbåtsnytt:
BVV 4 nr 189 INEZ har befriats från diverse invärtes skrot.
BVV 4 nr 232 FINA LINA har kommit i sjön. 
BVV 4 nr 530 HÅRGA har både tvättats och strukits.
BV 4 nr 707 ALÄNSIA har vårrustats och fiffats till inför kommande strapatser.
BVV 5 nr 271 som nu lystrar till namnet GROVA GRÅLLE har också rustats för landsvägs- och sjöfart.
BVV 5 nr 259 KLACKEN har också fått ta ett provvarv vid Övermo dito.
Den trendkänslige läsaren kanske ser ett mönster - det rustas småbåtar.
Är måhända något i görningen? Missa inte kommande nyhetsuppdateringar!

2022 05 08

Vinna -Vinna, ett av de goda affärernas hörnstenar. Vi har fått ett Vinna-Vinna-Vinna -upplägg från impeller.se. Du får rabatt, vi får spons, de får nöjda kunder. Läs överst i vänsterspalten här intill!
Vinna-Vinna inträffade även i måndags i Söderhamn. Vi fick ta hand om, eller rättare sagt bära hand på BVV 10 nr 363 och rädda henne från skrotdöden. Båtklubben Söderhamns Motorsällskap blev av med en stackars båt som legat svårt i vägen. Dessutom fick samtliga inblandade en väldigt rolig arbetsdag!
Fortsättning följer med nya vinnare!
Spanarnytt: Erik Hector har hittat BVV 10 nr 345 som var den första spantlösa 10:an! Därmed tickar räckneverket för dokumenterade båtar ytterligare ett hack! Tack Erik för detta tick!
Helena Lundgren Landin har som vanligt ögon och kamera med sig. Kul att få återse Bogserbåten nr 303 HJALMAR.
Lika länge  har vi osett Fiskebåten nr 511 VX 63, sist var 2017. Pär Eric Ståhl har skickat oss färska bilder.
Bogserbåten nr 251 BJÖRN har också dykt upp, nu på Blocket. Vem tar över båten och nästa års 70-årsfirande?  Blir redaktionen bjuden lovar vi att medföra något dekorativt med Lidwallstryck från Spreadshirt Lidwallsbåtar. Snacka om Vinna-Vinna!
För egendel har redaktionen börjat få vatten under kölarna. Först ut/i var BVV 10 nr 254 SIGVARD. Fortsättning följer!

2022 04 24

April April brukar betyda bakslag i väderleken. Så icke i år! Solen har lyst med sin närvaro och isarna har packat ihop och dragit norrut.
Redaktionen har fått feeling på fullt allvar och spikat Lidwallsbåtens dag lördagen den 6 augusti. I stora drag blir det som förra året, samling i Övermo kl 11 och cruising på Österdalälven. Dock kommer vi att göra ett stopp vid kajen mellan 12 och 14 i Leksand för att låta förbipasserande beskåda oss, allt medan vi käkar glass och/eller lunch. Sen blir det antagligen en tur nedåt älven. Mer detaljer kommer men boka dagen redan nu!

Vårkänslorna grasserar svårt över konungariket! Vi har fått sjösättningsbilder från BV 5 nr 608 TUNABERG som kom i redan innan isen försvann.
BV 12 nr 269 HÅLLDAMMEN kunde inte heller hålla sig utan sprider redan sitt välljud över skärgården.
Sjösätt på ett annat sätt gör BV 18 nr 409 LAXEN. Fören först i Sommen som vanligt. Tricket är att hålla båten vågrätt annars går det som för en f.d. granne i Hammarbykanalen som tog upp dyra plastbåter med aktern först. Vatten rann in genom avgasrören och upp i motorerna med epdemiska haverier som följd. 
BV 12 nr 482 SVANEN brukar ligga i, nu har vi bilder på premiärturen med glada gäster ombord.
Å andra sidan, Kölen alltså, har man vänligen letat upp fina bilder och sänt oss på BV4 nr 392 VB 55 , en fin liten båt som är intakt.
Vi har också ännu en bild på BV 18 nr 186 IDA som vi fick veta mer om här nyligen.
Tack för alla bidrag! Utan er vore vi intet!

Om du vill förnya garderoben med plagg från vår Nätbutik Spreadshirt/ Lidwallsbåtar så gör du klokt i att slå till före första maj. De har aviserat prishhöjningar p.g.a världsläget. Gå in via länken eller via vår Kontaktsida.

Eller varför inte skaffa en (till) Lidwallsbåt du också?

2022 04 10

Redaktionen för lidwallsbatar.se har tre missioner:
# 1 att samla och publicera det du läser nu.
# 2 att åka Lidwallsbåt på alla möjliga och halvt omöjliga ställen
# 3 att rädda livet på stackars utrotningshotade exemplar. (Av Lidwallsbåtar alltså)

#1 
För två veckor sedan skrev vi om nya fynd av foton och fakta beträffande några Traktorbåtar. Och si! Den interaktivitet med läsarna som är alla redaktioners våta dröm slog in! Ett brev från Nils Erik Englund gjorde att vi fick ihop historien om en blå UFF som blev en grön KFF, nämligen Traktorbåten typ 2 nr 564 T3/ PREJAREN24. Ett litet steg för mänskligheten måhända, men en sällspord och djupt känd glädje för oss! Stort tack till Nils-Erik!
I postlådan kom också en diger dokumentation över BV 18 nr 186 HENNAN IV / IDA´s sentida historia. Magne Skjetne som varit båtens livmedikus sände oss en fullständig behandlingsjournal! Vi har fyllt i hittills tappade pusselbitar! Stort tack!
# 2
Vi har sammanställt bilder från en resa vi företog i vår ungdom till de trakter vi bebor vintertid. Se rörliga och stillastående bilder från Stockholmsresan 2014 !
Om du vill vara med och åka och titta är du välkommen till Leksand och Lidwallsbåtens dag den  6 augusti 2022! Mer detaljer kommer men likt föregående år blir det mer rörligt än stillastående.

# 3
Nyheter och bulletiner från räddningsverksamheten. Rörande bilder på BV5 nr 103 FEMMAN och ytterligare framsteg för BV 10 nr 94 NÄTRAN
Ja, så där håller vi på!
Håll på du med!
Kul va?

2022 03 27

Traktorbåten var nog det största som hänt timmerhanteringen sedan båtshaken.
Ett funktionellt arbetsredskap som förpassat många stockar till sågbladen.
I november 1970 räddade Traktorbåten typ 1 nr 424 T2 produktionen vid Katrineholms Träförädlings AB. Till träförädlarnas båtnad och lokaltidningsläsarnas förundran!
I höstas dök Traktorbåten Typ 1 nr 563 DOGGEN / SLÄPIS upp på Blocket, nu har vi också hittat ännu en gammal bild.
Nya bilder på Traktorbåten typ 2 nr 565 TAXEN tack vare att Lars Blomquist tränat sin hund att sniffa i terrängen efter rost! Duktig vovve, utbrister den taxamma redaktionen!
Uppföljaren till och produktutvecklingen av Traktorbåten blev Sjötraktorn. Bengt Sandinge har inte bara den första traktorbåten, han har också den sist tillverkade Sjötraktorn, nr 790 LILL-PÄR. Han må vara finsmakare och samlare, han Bengt men ställer sannerligen inte objekten på hyllan. Nä,  ut och jobba med dem!
En annan samlare och brukare, fast mer till nöje än nytta är Urban Sondell. Självklart har han också en Traktorbåt, men ska de finåkas på Dalälven så föredras BV5 nr 608 TUNABERG, nyss sjösatt.
Snart kan även Ångermanälven få sin juvel, Lars Blomquist, hundföraren ni vet, har hjälpt oss att spåra ägaren till BVV 5 nr 276 SNÖRBO I. Den ska enligt planerna i sagda älv till våren! Det blir vackert!
På Siljans västra strand jobbas det på med BVV 5 nr 103 FEMMAN, nu har hon också motoriserats.
BVV 5 är en väldigt vettig båt att åka med på väg och vatten! Hittar du en så Köp!
Oaktat skick!  (Kolla bara den underbara historien om vår egen BV 5 nr 259 KLACKEN, från ruggig tillvaro i vassen till vittberest så in i vassen!)

2022 03 20

Mycket av Lidwall & Söners framgångar kom sig av att man var rationell i sin produktion. Varpbåtarna fanns i sju olika grundmodeller, från BV 4 till BV 20. Den mest sålda var utan tvekan BV 10 med 165 exemplar.
Idag kan vi berätta lite nytt om fyra båtar i den näst största serien BV 18. Lidwalls byggde totalt 25 st BV 18-båtar, de första 1953. Längd 8,0 - 9,0 m. Bredd 2,7 - 2,8m. Samtliga byggdes på kundorder och kunde därför skräddarsys efter önskemål. Båtarna fanns i ett antal varianter, öppna eller däckade, med tak, långa och korta styrhytter, några helt utan.

Både BV 18 nr 185 MÅLLÅNGEN / LAGITT  och BV 18 nr 191 ORTEN / SOLÖN levererades till Ljusnans Flottningsförening. Vi har fått fler bilder från den tiden.
SCA beställde BV 18 nr 228 AXEL 1954. Hon var borta från vår radar fram till 2005 men försvann in i skuggan igen. Men nu har vi full koll! AXEL har det väldigt bra och får jobba hårt som den Nordsvensk hon är! Kapten Claes håller oss väl uppdaterade på isbrytning och tunga bogseringar!
En som vi också med stort intresse och beundran följt är ju också BV 18 nr 205 BOGESUND. Nu har Ottar snitsat till rutramar och en välkomnande hyttdörr. Där inne vankas det te som sig bör i ett vattenkokeri.
Snäppet större i modellen var BV 20. Vi har nya bilder från Ljusnans Flottningsförening på BV 20 nr 434 VOXNA ÄLV / HURTIG. Ljusnans vatten tarvade biffiga grejor!
Om man nu har varv och plåtverksamhet på bakgården är det inte ovanligt att grannarna hytter med näven ibland. Så icke Wintervarvets! De höjde näven med tummen uppfälld för nya hytten på BV 10 nr 94 NÄTRAN!

Det våras för de edra och de våras båtar!

2022 03 06

I fädrens spår för framtids seglatser! Eller hur det nu hette i visan.
Bilderna vi fröjdat oss åt har, förutom att vara mycket trevliga att skåda också skänkt oss tidigare förborgad kunskap!
T.ex vet vi ni nu vilken som är Traktorbåt typ 2 nr 565 T3. Bara en sån sak!
Skåda bilder från när det begav sig på SV 3 nr 249 LJUSNAN III, en mycket trevlig liten arbetsplats. I vilket fall på foto, hur det var att dela knappt 5 meter utrymme med en tändkulemotor, omgiven av kallvatten kan vi bara spekulera om.
Då var utrymmena betydligt generösare på Ljusnans FF nr 20 Bogserbåten nr 233 HENNAN I / NÅJE. Hon var ursprungligen byggd av ett annat varv som STORSJÖN I men Lidwalls byggde om henne så pass att hon fick ett eget tillverkningsnummer. Även där nya bilder!
Den förträfflige Bosse Stolt har också tillsänt oss bilder. En på  Sjötraktorn nr 699 HEE / LISE från 1992. Hans kamera fångade också Dragarenbåten nr 553 DRAGAREN 3. Också den från nådens år 1992 , som f.ö inföll för 30 år sedan. Tänka sig!

Några av ovanstående båtar har vi koll på andra är spårlöst borta. Vet du något?

2020 02 27

För tre veckor sedan kunde vi berätta om några väldigt bildande klipp. Nu har vi fått bilder som utgör ett verkligt klipp!
(Din möjlighet till klipp hittar du här nedan)
Via Stiftelsen Skärgårdsbåten fick vi till oss överlämnat framlidne CeGe Olssons samling av bilder tagna av Bengt Strandberg. På 1960 talet fotade Bengt många flottnings- och bogserbåtar i våra inre vattendrag. På baksidan av varje bild var noggrant antecknat uppgifter om motivet. Plötsligt hade Lidwallssidan fått bilder på två "nya" båtar, båda beställda som inspektionsbåtar till Ljusnans Flottningsförening.
Den ena var Inspektionsbåten nr 364 TEVSJÖN
Den andra var den något äldre systern Inspektionsbåten nr 317 VIKEN
Sen tidigare hade vi pejl på Inspektionsbåten nr 365 med provkörningsbilder från Övermo och allt! Den båten användes vad vi erfarit fortfarande 2010 av Ljusnan och Voxnans Regleringsförening.
Vet du något om de två förstnämnda?
Ljusnans Flottningsförening och Regleringsföreningen förfogade följdaktligen över tre fina fartyg för sina förmodat flitiga inspektioner.
Vill du däremot veta vilka båtar som LFF hade på inventarielistan, Lidwalls och udda fabrikat, så vet redaktionen det! En excellista väntar i redaktionens byrålåda,  om du frågar snällt.

Tidningsklippen fortsätter att förundra, vi vet t.ex vad Varpbåten nr 272 HENNAN /CECILIA hade för sig då hon hette NIBBEN.
Vi vet också vad BV 15 nr 155 LÅNGHOLMEN gjorde i grevens tjänst!
Gunnar Lidwalls egen fritidsbåt som hette RAN och inte hade något tillverkningsnummer har fått ny vårdare. Det talas om vattenkokning.
Ny ägare och en förmodad renässans har vederfarits en av de första Ferrina 90, nr 631 ARRINA vilket givetvis reaktionen fröjdar sig över. Storligen!

Ditt Klipp:
-Vill du uppdatera din vårgarderob med fina Lidwallsprylar så lämnar vår leverantör Spreadshirt 15 % på order mellan den 3 och 7 mars!

2022 02 13

Vi har nu med läsarnas hjälp lyckats identifiera och presentera 631 båtar av 802 tillverkade. Fortfarande finns en lista på Okända båtar som ännu inte kunnat säkert kopplas till ett tillverkningsnummer. Men i och med att vi nästan identifierat 80% av Lidwalls produktion kan vi lättare med uteslutningsmetoden korta okända-listan eftersom antal mysterier där ute i mörkret minskar!
Sålunda har vi nu lyckats artbestämma följande fartyg genom inre spaning:
- BV 18 nr 216 PAN
- BVV 10 nr 188 LILL-HUGO med nya bilder på sidan dessutom!
- BVV 5 nr 441
- BVV 5 nr 156 RUDOLF
Och tack vare ägaren Viktor Skogsbergs fältstudier och lite arkivdykning har vi också kunnat stryka en Skåning från okändalistan -Entreprenadarbetsbåten nr 533Skanskas grönbåtar är mariga, skillnaderna mellan individerna är små och ett hårt liv har de haft.
Slussenbygget i Stockholm har fyrtaktat betänkligt i veckan. Båda Sjötraktorerna har varit i otjänst, bara udda fabrikat har stått till anläggarnas förfogande. Sjötraktorn nr 633 TUGGIS pga. ett omfattande renoveringsjobb, nr 698 MR HYDE fick en stock i propellern men är snart tillbaka enligt våra källor.

Tack för visat intresse och glada tillrop!
Fortsätt att bidra med bilder och pusselbitar!

2022 02 06

Missionen att dokumentera Lidwallsbåtar är inte alltid en lek. Ibland är det också en glädje på allvar! Som när vänner städar sina lådor och delar de oskattbara fynden med oss.
Höstens bildskatt kom från Magnus Blix när han la ut bilder på sidan Svenska Flottningsbåtar som han hade efter sin morfar Flottningsinspektoren Hjalmar Franzen. Vi har tidigare publicerat bilder på Bogserbåten nr 560 SILJAN I och Gröna Bolagets AXEL; Bogserbåten nr 523 NÄCK .
Nu går vi ut med resten:
- Glassbåten ELVIRA när hon ägnade sig åt större virke än glasspinnar som Varpbåten nr 192 UTTERN.
- Varpbåten nr 261 TORRÖN
- Bogserbåten från Trängslet nr 418 LUSTEN 17
- Bogserbåten 504 ODEN
Flottare med färg har man ju hört. Men en flottare färja än nr 448 LIDEN har sällan skådats!
Stort tack Magnus för att du delat detta unika material!

Glädjeämne i ståpälsklassen nr II är att redaktionen genom Stiftelsen Skärgårdsbåten erhöll en samling tidningsurklipp från Gunnar Hedman som berör Lidwallsbåtar. De har hjälpt oss att datera flera händelser som t.ex när den stiliga Bogserbåten nr 500 TEV flyttade från trygga insjövatten till jobb i Östersjön.
- Bogserbåten nr 603 SILJAN II gör debut i samma vatten vid Ölandsbron.
- Klipp på en kreativ transportlösning av fritidsbåten nr 630 SUNRISE.
- En nöjd köpare av Hamnarbetsbåten nr 358 KEATON.
- Och som grädde på moset en artikel om GW-rederiets BV 5 nr 103 FEMMAN.

Vad har du i lådorna?

Mycket nöje! Snart är det vår!


2022 01 30

Norge, vårt kära broderland! Mycket är likt, mycket är olikt, som det kan bli med brorsor. Flottningsbåtsintresset är något vi har gemensamt, däremot har Norge insett att minnet av denna avgörande industriepok är värt att satsa på. Fartøyvernet är ett samlingsbegrepp för norska myndigheters initiativ för bevarandet av historiska fartyg. Det är väldigt olikt oss tyvärr då medlen till våra flottningsmuseum sinar!

Vi fick ett mycket intressant mail från Alexander Ytteborg som har rollen Spesialrådgiver i Fartøyvern i Viken fylkeskommune. Först tre båtar som ska restaureras och sedan följde ytterligare spaningsbilder!
BV 15 nr 86 är en fin gammal  dam. Originalspelet finns kvar, Sefflemotorn har frusit men är räddningsbar. När det är fixat har vi här en klenod med matching numbers!
BV 15 402 är av den nyare typen av BV 15. Inköpt av Fartøyvernetför att restaureras och bevaras.
Bogserbåten nr 333 KREPSEN II är också hon friköpt från en dyster tillvaro i skogen. Lite mer arbete där men vi uppmuntrar Alexander Ytterborg med att vi sett värre. På nära håll. Vår vän Staale Elverhoei har också skickat historiska tidningsurklipp till den sidan!
Som en bonus fick vi även bilder på BV 15 nr 167 VESLEKARI som är rustad sen länge och i drift på Aurdals Camping.
Glada och inspirerade tog redaktionen och fixade till en tillverkningslista med alla norska leveranser. För att underlätta framtida spaning och för att skapa en överblick. Vi följer dessa norska kulturbragder med stort intresse och har lovat att bistå med vad vi kan av råd, tips och kontakter!
Listan ligger i bottenmenyn på index- och nyhetssidorna.
Men tänkte vi, vi Svenske kan väl också restaurera industrihistoria ehuru med egna medel. En av de ledande kulturbevararna är Urban Sondell till vilken redaktionen med stort förtroende överlät BV 15 nr 42 BARKEN. Där vilar inga halta löss, arbetet går ständigt framåt!
BARKENS maskin mår sedan länge prima i BV 15 nr 177 STOROTTO vilket vidimeras genom ett inskickat ljudklipp!
Den väl använda BV 15 nr 145 KROKSJÖN har också fått kunnig handpåläggning Motorn kommer åter att sprida sitt välljud i vattnen söder om Hofors.

Som sagt, broderfolken på ömse sidor om Kölen älskar gamla stålkölar, i synnerhet om de bär en BV 15, vad det verkar!

2022 01 23

Vintern behåller sitt grepp. Snön och kylan kommer och går som de behagar, oss till varierande obehag. Udda fåglar fylkas vid fröautomaterna.
Så och här hos oss! En udda högsjöfågel från fritidsbåtserans begynnelse 1969 är Högsjöbåten nr 620 PATRICIA. Specialbeställd 10-meters skrov med rak akter och vissa Ferrina 90-drag på överbyggnaden. Förste ägaren hade tydligen visa intrimningsproblem men ägare två väckte omvittnat ha-begär bland båtklubbsgrannarna
På tal om oortodoxa akterlösningar hade BV 12 nr 289  rund akter, till skillnad från de flesta BV 12 som hade rak dito. Vi har hittat en intressant och vacker ritning.
Nya individer i förteckningarna, i varierande grad av utrotningshot är BVV 10 nr 101 som  överlevt två eldsvådor! En vaken nätsurfare gav oss ett tips till fortsatt inre spaning!
Däremot har den av oss nyexaminerade SV 3 nr 249 LJUSNAN III en för oss okänd övervintringslokal. Vi hoppas att hon inte flugit till varpbåtshimlen!

En flytt från den okända flocken till en egen identitet har Skåningen nr 436 företagit! Senast skådad i Södertälje 2019.

Nya bilder på Lidwallsbåtarnas pilfink - BV 10, firmans absoluta bästsäljare med 165 st levererade. Alla med sina särdrag, från födseln eller förvärvade med tiden.
Vi har fått fler bilder på BV 10 nr 164 MALVIKEN.
Historiska bilder på BV 10 nr 32 BJÖRN/HYTTBACKEN
och en kanonfin färgbild på BV 10 nr 263 HJÄRPEN, jagandes timmer som rymt från Vikarbysågen.
Tack alla vakna spejare! Håll korpgluggarna öppna efter fler rariteter!

2022 01 09

Nytt år, nya möjligheter! 2021 har varit mycket gynnsamt för vårt arbete med hemsidan, för våra egna och våra vänners båtar. Se ovan vår korta men glädjefyllda summering.
Hur blir det nu med allting?  Lidwallsbåtens dag lördagen i vecka 31 t.ex? Vi hoppas!   
Under vårt jullov har nya uppgifter fortsatt att strömma in!  Vår uppgift ovan om 629 st upptäckta båtar är redan obsolet! En SV 3 nr 275 som hette D 7 56 från Dellarnas Flottningsförening dök upp i ett digitalt bildarkiv  Så var de 630.
Den båten förekommer på bild tillsammans med Dellarnas nyare SV 3 nr 374 DELLEN, vars Deutzdiesel numera hörs i Övermo!
En flottled längre söderut gick SV 3 nr 239 LJUSNAN 1 / 109. Där har vi också fina historiska bilder.
Hur en BV 15 ska se ut vet vi nu. Det visste man inte 1948 utan gjorde några stycken förstorade BV 10. Hasselavattnens FF hade en sådan som vi vet fanns kvar till 2017. Fler bilder på BV 15 nr 23! .
Historiska nyupptäckta bilder kan du också se på BV 10 nr 114 , en Ånge-båt i arbete!
En alldeles färsk bild har Dan Brådhe skickat oss på Militärarbetsbåten nr 728 ARTHUR. 11 år sen vi såg den sist!
Visst har du också följt helrenoveringsprojektet @restorera på instagram? Gustaf har också lagt upp dokumentationen på youtube! Det är Ferrina Salong nr 714 ERA. Visst ser det lätt och trevligt ut? Då kan du 2022 sätta tänderna i en egen Salongsferrina, nr 671 JADWIGA,  alla salongsferrinors urmoder.  Nu till salu på Blocket! Nytt år nya möjligheter!

2021 12 19

När det glider mot jul..
Detta blir årets 27:de och sista nyhetsuppdatering. Liksom hos Kalle och hans vänner strömmar kort och hälsningar in. Från när och fjärran, från nu och då.
Tomas på Sollerön dröjde i det längsta med att lyfta sin renoveringsbragd DFF GÅRDVIK ur sjön.
BV 18 nr 228 AXEL ligger i som vi tidigare meddelat. Claes Hellsten har också legat i, med isbrytning i det Snövita.
Från vårt västra grannland och Aurdals camping kommer en sommarhälsning från BV 15 nr 167 VESLEKARI.
Ilona Ek- Asplund har skickat kort, om inte från Sherwoodskogen så i alla fall Saltjöbaden. Yoddeladi-ho!
Ett förmodat förlorat får har framträtt på Facebook! BV 12 nr 201 IGELSTA I heter nu ROBIN HOOD.
Ett kärt återseende.
Höstens bildskatt kom från Magnus Blix, till vardags orgelbyggare. (Och jo då, han har De sju dvärgarnas orgel på sin facebooksida). Men framförallt la han ut bilder på sidan Svenska Flottningsbåtar som han hade efter sin morfar Flottningsinspektoren Hjalmar Franzen som ofta hade kameran med. Bl.a på en studieresa till Mora där Bogserbåten nr 560 SILJAN I dokumenterades i arbete!  Även Gröna Bolagets AXEL Bogserbåten nr 523 NÄCK fanns dokumenterad. Vi har fått ladda ner alla för oss intressanta båtar på resp. sida. Återkommer med fler i vår!
Vi tillönskar våra läsare, stora och små, en härlig jul med glädje och ljuvaste frid, Med klappar och julgran och  ringflot också.
Det sistnämnda kan du få dig till del på vår systersida dalaflottning.se som också den fylls på med smått och gott vartefter vänliga människor rotar i sina arkiv.

Redaktionens ögon tindrar av glädje över alla strålande, förunderliga bilder ni bidragit med och ser fram emot 2022!

/Anders och Mats

2021 12 12

Till flydda tider återgår Min tanke än så gärna, Mig vinkar från förflutna år Så mången vänlig stjärna. Välan, vem följer nu mitt tåg Till Dalaälfvens dunkla våg? /fritt efter Fänrik Ståls Sägner. JL Runeberg

En annan verklig stål-man är redaktör Winter som sedan barnsben har samlat på fakta och bilder  på Dalälfvarnes flottningsförenings flotta. Och på den vägen är det!
En och annan Lidwallsbåt fastnade också i snörpvaden, fram till 2009 betraktades detta som ren överskottsinformation. Nu är det stommen i denna hemsida!
För ett år sedan startade vi en separat minnessida om flottningen på Dalälven dalaflottning.se. Där finns förutom ett växande urval av båtar också beskrivningar av verksamhet och metoder, ovärderlig kunskap om du vill t.ex knäppa ett flot eller lägga ut en stenkista! Inspirationen kom delvis från Helena Lundgren Landins bok om Lustenbåtarna på Klarälven. Julklappstips!! Men också från insikten att de flesta med egen erfarenhet från flottningen har gått ur tiden. Några berättelser har vi fångat under fliken Berättelser om folk och äventyr.
Hemsidorna lever i utmärkt symbios.
Å andra sidan, eller rättade sagt å denna sida finns en nära nog komplett förteckning över DFF:s båtar.  Några nya vi nyligen dokumenterat  är DALKULLAN och DALKARLEN. Två likadana båtar från inledningen av sågverkseran i Skutskär.
I samma vatten i södra Dalälven gick också DOMNARFVET som nu finns i ångdrift på Runn.
BÄSINGEN är också i ångdrift men kvar i sitt hemmavatten.
MÅNS är skrotad men bilder och fakta finns kvar
HOVNÄS har också blivit armeringsjärn. Harmligt! Så även Ore Efl ex Dalarne men i henns fall behöll Dalelfarnas flottningsförening både maskin och ångpanna. Framsynt då ångmaskinen idag driver ångf. Engelbrekt på Siljan
Välan! Följ nu vår tåg till flydda tider åter!
Har du mer information om båtarna eller flottningen att bisträcka oss så är du ock en Vänlig stjärna!

2021 11 28

En och annan femma har dykt upp i Siljan.
Vi var först med BV 5 nr 259 KLACKEN, sen kom tvillingen BV 5 260 JIM och nu BV 5 nr 103 FEMMAN. I första bästa älvkrök söder om Insjön finns BV 5 nr 271 Längre ner efter Dalälven låg sen tidigare BV 5 nr 608 TUNABERG.  Våra första turer med KLACKEN visade att BV 5 var en mycket trevlig båttyp. Lättare att marktransportera än BV 10 och lite längre och stadigare i sjön än BV 4/SV 3.
KLACKEN har avslutat säsongen och ligger nu på DFF:s gamla småbåtsslip vid Övermo Varv. JIM har varit på hösttur som tidigare meddelats. FEMMAN har fått ännu mer färg.
BV 18 nr 228 AXEL ligger kvar i sjön och snön.
BV 10 nr 66 PRINCEN har också förtöjts, förnöjd med årets förehavanden.
I Slussenbygget knegar dock Sjötraktorn nr 698 Mr HYDE på.
Sjöhistoriska Riksmuseet i Karlskrona behövde inte längre sin Militära hamnarbetsbåt nr 734 MOLLY. Men det gjorde Sjöhistoriska dito i Stockholm! Benjamin Hedlund fotade förtjänstfullt flytten! Nu ska hon till Boghammars Varv på Lidingö för överhalning. Benjamin har också ställt i utsikt att redaktionen ska få en tur på MOLLY till våren!
Men det är en annan femma.

2021 11 21

Så funkar det!  Ett populärt radioprogram och en frekvent fras som ofta följs av okvalificerade killgissningar. Som redaktörer torde vi dock ha blykoll på hur lidwallsbatar.se funkar? - Tack utmärkt som oftast!
En av flikarna som vi själva ofta trafikerar är LISTOR BÅTTYPER där båtarna klustras efter just detta kriterium. BV 10 för sig, traktorbåtar för sig, liksom. Nu har vi plockat ihop två nya sökkriterier - PASSAGERARBÅTAR  och DRAGAREN, den båttyp som Ing. Kjell Richardson specialritade för KFF.
På fliken Kända Båtar lägger vi ut båtar i nummerordning som vi vet något mer om än bara tillverkningsnumret. En bild, en historia etc.
Där har BVV 10 nr 241 UGGLAN kvalat in eftersom Mats Lindfors på ett förtjänstfullt sätt grävt upp en pusselbit i Skellefteå FF's arkiv.
En bifirma till Lidwallsbatar.se är GW-rederiet. Gudmundson och Winter skördar nya framgångar med BVV 5 nr 203 FEMMAN. Visst hade Snoddas rätt i att det är flottare med färg?
Lidwallsbatar förstärkta med ovan nämnde Gudmundson var på turne söderöver och besökte, förutom likaledes ovannämnde Kjell Richardsons son Anders på Riwall Båt och Propeller AB i Sjötorp ( Världsmästare på propellrar!), även en pietetsfullt inslagen BV 15 nr 58 som tillhör Göta Kanalbolaget! Redaktionen lokaltidningspekar och Fabrikören fotograferar.
På närmare avstånd från Siljan görs framsteg med Hamnarbetsbåten nr 547 BÅTMAN i Borlänge!
Visst är vår egen BVV 10 nr 254 SIGVARD läcker? Dessvärre gör hon det också!
Så i år blir det istället för slipen i Övermo vinkelslipen på Wintervarvet.

2021 11 14

Siljan, vid vars stränder redaktionsmedlemmarna understundom huserar ligger öde och båttom. Ehuru välfylld med det för elektriciteten och sjöfarten så betydelsefulla vattnet. Den sista båtturen för året gick i konvoj med dunjackor, varma benkläder och likaledes varma drycker till den lilla pärlan, båtklubben vid Almoåns utlopp i Byrviken.  Gemenskap och gamla arbetsbåtar, kan det bli bättre? Vårt råd är Köp!
På storbåtsfronten något nytt:
- Lidwalls största och stoltaste bygge Bogserbåten nr 603 SILJAN II har efter 40 år i SKANSKAS tjänst under namnet SKALLÖ bytt ägare! En proffesionell Lidwallsbåtsägare har utökat flottan! Om Svenblads Dykeri ringer och bjuder redaktionen på provtur kommer den som ett skott!
- Representanten för det förstnämnda entreprenadföretaget bjöd ju redaktionen på provtur med Bogserbåten nr 514 BOLLSTA för en tid sedan. En båt som skänker skönhet och mandom till Slussenbygget i Stockholm, en plats i vars närhet redaktionen ävenledes understundom huserar. Vi har hittat ett klipp ur Svensk Sjöfartstidning där denna Lidwalls (numera) snyggaste bogserbåt förekommer.
Vi är så glada och tacksamma för alla som skickar oss bilder, nyheter och bulletiner betr. båtarnas benägenheter. Två nya glädjespridare har nyligen uppenbarats oss. Liam Vike, en tämligen ung och vass värmlänning som ägnar mycket tid och möda på att kartlägga flottningsepoken. Vi har fått bilder på BV 15 nr 320 BJÖRNIDE och på BV 10 nr 600. Värdefulla bidrag till vår samling och också mycket glädjande att det spirar en ny generation med drivkraft och intresse för flottningshistorien!
Nästa stora glädje är att Magnus Blixt tillvaratagit och börjat dela med sig av sin morfars bilder. Hjalmar Franzén var flottningsinspektor vid Storsjön och Övre Indalsälvens flottningsförening, tillika duktig fotograf! Vi återfann en bild i guldgruvan som skildrade  en dag på jobbet för  BV 10 nr 111

2021 11 07

Inlägg föder inlägg. I förra uppdateringen nämnde vi Bengt Sandinges TRÅGET, traktorbåten nr 546. Nu har mera hänt på den gaffelförsedda fronten.
Traktorbåten typ 2 nr 563 T2  är till salu på Blocket, säljaren Kari Kivelä hoppas på en ny framtid för båten i det rätta elementet, så även redaktionen.
Vi fick en fin historisk bild från tiden det begav sig via Bengt Björkman och FB gruppen Svenska flottningsbåtar på Traktorbåten nr 565 TRAKTORBÅT 3.

När vi ändå är igång och gafflar har vi nya bilder på ett stim Sjötraktorer också! Sjötraktorn som var en vidareutveckling av Traktorbåten. De flesta är ännu i proffesionell drift.
Sjötraktorn nr 699 LISE En svensk båt som jobbar i Norge för en dansk entreprenör. Stort tack Staale Elverhoei. Skandinaviskt så det förslår!
På både Sjötraktorn nr 604 SVARTSKÄR och nr 719 GÅSEN har vi fått bilder från flottningstiden från Tommy Karlsson, Skoghall
En som verkar komplett men ändå på land är Sjörtraktorn nr 621 OKKA. Redaktionen hade vägarna förbi och hoppas på snar fullbordan av den påbörjade rustningen.

2021 10 24

Ett tecken i årstiden är att våra kära spanarvänner gått iland och börjat ägna sig åt kulturgärningen som heter Skicka-bilder-till-Lidwallssidan! Några direkt till oss, andra via det ymnighetshorn som heter Facebook vilket vi skamlöst tömmer!
Olle Ivares som varit med och byggt många Lidwallsbåtar hittade sina gamla bilder på när Forskningsfartyget nr 682 AURELIA lämnade Övermo. Tack och ett trevligt återseende från en halvt oduglig lärling, sommaren 1974!
Träfabrikörn Gudmundson har ju bidragit til att försköna Siljans vatten med att hemföra och vårda BV 10 nr 142 FABBE och BV 15 nr 187 FANNY (nya bilder finns). Nu har han varit ute och åkt tåg, ända till Umeå av för vänkretsen oklar anledning. Dock återkom han med färska bilder på BV 15 nr 476 som heter 571! Kraftigt förmildrande!
Tåg och träarbeten för oss osökt in på  Ottar Magnus, som lever för och på att åka tåg, eller rättare sagt framföra dylika fordon. Däremellan lever han, oss veterligen,  för en trevlig familj och ett fantastiskt ångbåtsbygge på tomten. Kolla bara på finsnickeriet med de nya fönsterramarna på BV 18 nr 205 BOGESUND!
Däermot är redaktionen svårt oklara med gränsen mellan nytta och nöje i Bengt Sandinges fall. Han lever ju på och för att bl.a köra och fixa Lidwallsbåtar, (eller om det må vara ett kall?). Se och kasta trånande blickar på TRÅGET, traktorbåten nr 546. Och känn dragningen till DRAGAREN 6, Bogserbåten nr 647.
Eric Hektor har sin vana trogen hållit oss underkunniga om skick och fason på Bogserbåten 524 WILLE där hon pryder och vidmakthåller trafiken i Kalmars hamn.
Utan  BV 18 nr 569 TULKA III tog sig ägaren varken ut eller hem till sin ö. Johan Olsson håller oss tacksamt uppdaterade.
Tack kära meddelare och läsare! Utan er satt redaktörerna och mailade varandra! Fortsätt att läsa och skriva!
Och kolla inlägget nedan - Spreadshirt bjuder på frakten 2021 10 26 - 31.
Inget håller kroppen så varm och vacker som en Lidwallströja!
Spreadshirt Lidwallsbåtar

2021 10 17

Närproducerat är på tapeten! ibland händer det saker på redaktionens egen bakgård. Vännen Marcus Busch på Gröna Bolaget aviserade en passage på Hammarbykanalen med där till hörande slussning.
Bogserbåtarna nr 416 ERIK och systerfartyget nr 523 AXEL föreföll att må bra och vara uppdaterade för kommande årtionde.
Uppdaterad för nya uppdrag är också Sjötraktorn 701 ARVID.
En gammal fin DFF-båt PINTORP deltog i Siljans Fartygsförenings höstträff här för leden.
DFF:s gamla ärrade GÅRDVIK har blivit återställd och rustad av Tomas Johansson på Sollerön. En bragd som belönades med deltagande i årets Lidwallsbåtens dag! Att korsa en blåsig Siljan med denna rundbottnade veteran var enligt uppgift ingen lek.
Tomas har också välsignat redaktionen med en uppdatering betr. Traktorbåt typ 2 nr 563 's öden. Hon dök upp på Tradera, hoppas att budvinnaren hör av sig!

Säljsiterna är en guldgruva för oss! På ett norskt forum dök en fin BB 15 nr 369 upp. Tack Lelle Wretman som nogsamt nagelfarit den Norska nöjesmarknaden!

2021 10 03

Minnesgoda läsare erinrar sig kanske att vi i förra uppdateringen beskrev Lidwallssidan också som något av ett katthem för utsatta plåtbåtar? Ett antal båtar har passerat Wintervarvet i avsevärt bättre skick än när vi lockade fram dem ur sina gömslen. Bland träd, gräs och stenar.
Vi har haft förmånen att få förena nöje med nöje!
Några båtar har dessutom dröjt sig kvar i vår ägo. Vi är idag hel- eller delägare i följande rariteter:
- BVV 10 nr 254 SIGVARD från dödsmärkt till K-märkt
- BV 5 nr 259 KLACKEN låg som Moses i vassen
- SV 4 nr 293 VB 13 lillkulan, liksom SIGVARD med matching numbers
- BVV 10 nr 94 NÄTRAN rekordet i plåtbyte.
- Ferrina 85 nr 755 KARIN
- Ferrina 85 nr 681 MAIRELL
Har jag missat nån?
Jo! Nyaste projektet BV 5 nr 103 FEMMAN! Där har restaureringen tagit ett rejält kliv!
Sen har vi nyligen lämnat över det förra restaureringsobjektet
BVV 4 nr 374 DELLEN till ett  par glada Övermokarlar.
En båt som vi trodde att vi ägde var BVV 4 nr 189 INEZ. Ägde var rätt, men det var nr 232 LINA .. Hur som helst har INEZ kommit i sjön till vår stora glädje!
På alla dessa båtar har vi nya bilder som du kan ha missat!

Om man backar en sisådär 50 - 55 år så hade ena redaktionshalvan av lätt insedda skäl också tillgång till Lidwallsbåtar. De första lärospånen i navigering företogs med Högsjöbåten nr 593 LISA IV. På tryggt avstånd från backningsmanövrarna vid bryggan låg Lidwalls egen arbetsbåt BV 5 nr 383 RUDAN. Rudan som dök upp som TANSA i Insjön för en tid sedan.
På båda dessa båtar har det till redaktionan inkommit historiska bilder!
Vi är så tacksamma för att folk delar med sig av bilder de har i gömmorna. Samt för förtroendet att få köpa övergivna stackare!

2021 09 19

På höstsidan men inte latsidan. Det är en faslig fermitet och ett påtagligt antal pågående projekt i Lidwallsbåtssfären.
Bogserbåten nr 256 HORNAVAN heter nu ELLA FRAM och finns som bobåt i Köpenhamn. Ägaren Sille Willum hörde av sig och ville få lite tips i inredningsarbetet. Som tack fick vi färska bilder.
I Norge forskar Ståle träget vidare. Vi fick ett livstecken i form av en gammal tidningsartikel som beskrev dels leveransen, dels flottningesföreningens vedermödor. Vi identifierar därmed ännu en båt, BVV 10 nr 62.
Ännu en för oss okänd båt dök upp i en aktuell annons för ett strandat vattenkokarprojekt. Vi tror att det kan vara BVF 10 nr 3 , men det kan också vara nr 4 eller 5. Alla tre var flatbottnade och såldes till samma kund, Billerud. Hoppas att någon tar sig an rariteten!
Ett snäpp närmare sjön har BVV 10 nr 263 HJERPEN kommit! Redaktören röck ut med doktorsväskan och fick maskinen att spinna som en Sefflekatt!
Samma lycka har dock inte vederfarits redaktionens gamla projekt BVV 10 nr 252 DJUPVIK. Hon har av för oss okänd anledning strandat svårt.

Ibland får vi förtroendet att ta hand om Lidwallsbåtar som av olika skäl hamnat på samhällets skuggsida. Ibland som förmedlingsuppdrag ibland som egna projekt. Vi har blivit som ett katthem, tar oss an tufsiga stackare och ser till att de får ett nytt liv och den kärlek de behöver. Vi fick nyligen förtroendet att överta BV 15 nr 42 BARKEN. Innan vi ens hunnit dra upp riktlinjerna för restaureringsjobbet hörde några intressenter av sig. Den förste och främste var Urban Sondell som för oss är känd som en man som slutför sina projekt. Vi gratulerar Urban och BARKEN till en bra lösning!
Som inspiration till Urban och alla andra kulturbevarare skickar vi med ett ljudligt vykort från BV 15 nr 177 STOR OTTO's sista resa för sommaren.

2021 09 02

Sommaren lider mot sitt slut, männioskorna återgår till sina sysslor vid spadar, spakar och skrivbord. Med mer lust än lidande hoppas Lidwallsredaktionen.
Vi  har tacksamt mottagit många trevliga sommarhälsningar från Lidwallsbåtar i drift.
Tre fina BV 12:or tex:
- nr 180 STORLOMMEN
- nr 482 SVANEN
- nr 498 NILS OSKAR
Vad går upp mot en glassbåt? Nr 192 ELVIRA sände också kalla hälsningar!
Traktorbåten nr 686 HDC 007 vet inte av någon ledighet men uppdaterar oss på nuläget.
Om BVV 10 nr 302 PIA vet vi däremot inget nuläge. Gör du? Vi har dock fått bildarkivet uppdaterat och sånt är alltid kul!
BV 15 nr ALIDA 412 har oss veterligen varit på Väsman vid två tillfällen i sommar. En gång i våras med Janne Jobs ombord och inte minst på redaktionen & co ´s utflykt på gamla transportleder i sagda sjö.
Mats Norell och hans vittra vänner stod för värdskapet
På vår EVENTSIDA hittar du reportaget från VÄSMANS TRANSPORTLEDER.
Kom gärna in med förslag på vart vi kan traila våra älskade små plåtbåtar för nya äventyr!

2021 08 15

Den inställda Lidwallsdagen 2021 har förevarit och vänner och båtar dök upp som på beställning. Vi har gjort ett litet reportage på vår eventsida. Det finns också en sevärd 22 minuters film gjord av Mats Gelotte på Youtube. Tryck på länken så kommer du dit. https://youtu.be/p8vVYdmXA18

Redaktionen har till dags dato med hjälp av våra läsare dokumenterat hela 626 lidwallsbåtar. En sent byggd BV20 nr 567 höjde antalet till 627.Vi är övertygade om att det ännu finns båtar att återfinna eller konstatera som skrotade, men det blir svårare ju fler vi hittar.

Andra nyheter är att Hamnarbetsbåten nr 547 går en ny vår till mötes i Borlänge. Runn blir nytt farvatten. I Nyköping blev en gammal bekant till salu på blocket .se. Det var den till Ålands andelslag 1971 exporterade Ferrina 90 nr 669. Nu dök hon upp i Svedala under det passande namnet Ferina. En annan Ferrina 90 nr 695 Nilla passerade reds objektiv och fångades upp.Till slut denna söndag vill vi meddela att BV 15 nr 347 Bysjön fått ny hemmahamn men flyter ännu i Dalälven och hamnat i inte obekanta Stora Skedvi.

2021 08 01

Nedräkningen har börjat. Kommande lördag - den 7 augusti - hoppas vi på fint väder och många deltagare på den för andra året i rad, inofficella Lidwallsbåtens dag. Våra läsare är välkomna med eller utan plåtbåt. Respektive skeppare bestämmer om det finns plats i båten så att vederbörligt avstånd kan hållas!

Vi utgår från Övermo varv och startar kl 11 med en tur uppströms Österdalälven till älvens utlopp ur Siljan, södra delen av Österviken. Där vänder vi runt då vi passerat de två kraftiga stenkistorna i betong och lägger till för ett kaffe och glasstopp vid gästhamnen i Leksand. Efter ca en timmes paus går vi nedströms och tar ett lunchstopp vid den fina byn Ullvi. Här finns en hel del att se för den sjöfartsintresserade och vi har fått tilllåtelse av tre brygginnehavare att tillfälligt angöra byn. Mättade av den medhavda matsäcken återvänder vi till Övermo varv för samvaro och grillning. Farten kommer att hållas runt 4 knop så att alla kan vara med. Varmt välkomna hälsar dagens värdar Lasse Fabrikörn Gudmundson och Anders Winter.

Så till våra nyheter som går enligt devisen Back to basic. BVV 10 båtarna nr 1 Laggen och nr 2 Vintersjön är på väg att återgå till det ursprungliga utseendet. Det gäller även nr 92 ( ännu namnlös )och nr 94 Nätran. Båda båtarna är i sjön efter år på land, detta gäller i synnerhet Nätran. DFF-båten Gårdvik har gått igenom en liknande metamorfos och får nu visa sina fina linjer.

Genom en FB grupp från Älvdalen har vi fått fina bilder från Åsen och Trängsletdammarna. De är förmedlade av Anders Kettis och visar traktorbåtarna Nr 424 T2 och nr 546 Tr Å i arbete 1970. Till sist ett fint porträtt av Anders själv vid ratten till en av BVV -10 båtarna nr 420 ,421, 422 fotat 1962

2021 07 21

Spännvidden i Lidwalls sortiment var stor, från de stora bogserarna på upp till 18,5 meter och ytterligare 45 st på över 9,5 meter, via storsäljaren BV 10 på 6,5 meter och ner till BV 4 på 4,5 meter. Man byggde 15 st BV 4 med spant med början 1953. Året då Einstein gick ur tiden, 1955 kom man på den relativt geniala idén att bygga spantlöst! Det blev 55 stycken!
Redaktionen gillar dessa Lidwalls svar på vattenskotern, händiga i sjön och lätta att flytta på landbacken! Den första vi hade var BVV 4 nr 232 FINA LINA tätt följda av de spantlösa SV 3 nr 293 VARPBÅT 13 och BVV 4 nr 374 DELLEN. De första spantlösa kallades SV 3 sedan blev det BV 4, varför är ungefär lika oklart som varför FINA LINA hetat INEZ.... Klicka in dig på båtarna för det händer ständigt saker!
I Leksands Lokalhistoriska arkiv har Lars Jönses förskat fram bilder på två hittills okända BVB 4 Nr 634 och den hyttförsedda BVB 4 678. Det vore kul att veta vart de tog vägen och var de finns idag.
Liam Stark har också skrivbordsspanat! Denna lovande unge flottbåtskännare har skickat oss en historisk bild på BVV 10 nr 71 ULVSBYN. Fortsätt så Liam!
En mera aktuell händelse är att Bosse Sättare fått sitt projekt BV 12 nr 269 HÅLLDAMMEN i sjön! Väldigt kul!
I sjön har också Morten fått sin nyinförskaffade BVV 10 nr 116  VB 11. Flyter - check. Nu återstår motormekande!
Projektet med BV 18 nr 205 BOGESUND har ingått i inredningsfasen. Snart kan man både laga och sova middag ombord!

Vi brukar ju normalt uppdatera nyhetssidan på söndagseftermiddagar. Men så här på sommaren är det magen, solen och sjövädret som styr vår tidsuppfattning. Nu plötsligt kändes det att det var läge att dela lite från nyhetslistan. 
Ett datum och klockslag att däremot hålla stålkoll på är lördag den 7 augusti kl 11.00 när vi ses i Övermo för att fira och avnjuta  Lidwallsbåtens dag! Välkommen med eller utan båt men gärna med matsäck enär det blir åka av!
Hör  av dig om du tänker delta, på Facebooksidans evenemang eller bara med ett enkelt mail till redaktionen

2021 07 05

Sommar, semester och stålbåtar!
Fritidsbåtsmarknaden sköt fart ordentligt i senare halvan av 60-talet. Styrenplasten fick sitt verkliga genombrott som skrovmaterial och satte lediga svenskar på egen köl. Särkilt tilltalande för dem som inte tillhörde den lilla begåvade skara som  kunde sköta en träbåt. Lidwalls såg sin huvudmarknad, flottningen tyna bort och ville haka på fritidsbåtstrenden.
Den halvplanande Ferrina 90 blev det verkliga nytänkade startskottet, parallellt med den moderniserade högsjöbåten som fick namnet Ferrina 85. De såldes ofta i halvfabrikat och gav händiga personer en möjlighet att skaffa en stor, fin båt med en rimlig budget.
Förra året begåvades Siljan med en tredje Ferrina 90, nr 695  NILLA som var ute och luftade härförleden.
Ägaren till en av de två tidigare 90:sarna Janne Jobs fick ifrån sin strategiskt belägna arbetsplats tvärs älven från Övermo bevittna hur en kran stod och droppade Siljans fjärde Ferrina 90 nr 649 i Österdalälven. Nu har hon förvisso varit i det vattnet tidigare men efter år i diasporan var det såklart extra kul! Hjärtligt välkommen!
Man byggde också en variant på temat, Ferrina 90 Salong nr 671 JADWIGA var den första. Hon är oss veterligen i otjänst sedan några år men vi har hittat fler bilder i arkivet från första badet.
En som däremot är ordentligt på G är Ferrina 93 Salong  nr 714 ERA. Gustav gör ständigt framsteg med totalrenoveringen vilket man kan följa på både på Ïnstagram och givetvis här!
Fix, färdig och i fart är Ferrina 93 Salong nr 684 BELLONA. Även där har vi nya bilder från då hon låg på verkstadsgården i bara plåten
Redaktionen förfogar ävenledes över varsin Högsjöbåt Ferrina 85. Nr 681 har fått ännu mer tjänlig inredning. Hemma-hos kommer i ett senare nummer när ägarparet bäddat kojerna. 
Ferrina 85 nr 755 KARIN har bytt ett läckande kapell mot läckra luckor. Inte helt ortodoxt men lysande utsikt rapporteras.
Ni som följer vår Facebookgrupp Lidwallsbåtar kan få erfara vilken glädje och lisa dessa fartyg båtar.
Lägg ut!!

2021 06 20

Skolorna har slutat för i år, många begår sin båtpremiär. I Leksand syntes förliden lördag inte mindre än tio Lidwallsbåtar samlas till en försöksresa nedför Österdalälven, över Insjön och upp i Helgnäsån. Vad skulle de där och göra?
Se bildreportaget om Tegelbruksturen på därför avsedd plats!
Där for BV 4 nr 707 ALÄNSIA, DFF BENGT, BV 4 nr 374 DELLEN , BV 10 nr 142 FABBE, BV 4 nr 232 FINA LINA, BV4 nr 530 HÅRGA, BV 5 nr 259 KLACKENBV 10 nr 235 POLARIS, BVV 10 nr 254 SIGVARD , och BV 15 nr 503 TUFFE.
( Kolla igenom båtarna, det har hänt grejor med de flesta)
Start på klassiska Övermo varv, passerade med vördnad Lidwalls sjösättningsplats och nedför älven med  idel sköna typer och glada miner! Detta var ett relativt hastigt påkommet evenemang som lämpade sig för de mindre fartygen. Nästa begivenhet blir Lördagen den 7 augusti med Konvoj och grilleftermiddag
Redaktionen och närstående (du som läser detta)  kommer att samlas med vad vi kan uppbringa i båtväg vid Övermo Varv från klockan 11,00. Se mer på tidigare uppdatering!
På tal om småbåtar - Hans Waldau har byggt en fantastisk modell av BV 10 nr 254 SIGVARD! I samband med starten på ovannnämnda konvoj fick vi tillfälle att hälsa och nudda hans armbåge i Övermo! Se vilken fin modell!!
Vi har fått nys på en ny BVV 10 nr 116 VB 11! Den nyblivne ägaren Morten hörde av sig till oss med bilder! Alltid lika roligt med fler båtar på listan!
Traktorbåts nytt: Vi har hittat en till! TRAKTORBÅTEN nr 581 DOGGEN MB 117 tittade fram ur arkivdammet.
Vidare står det att läsa i sociala media att TRAKTORBÅTEN 497 PONTUS söker ny brukare.Vi återkommer med uppgifter om transaktionen.
Andra slitvargar för yrkesbruk är HAMNARBETSBÅTEN nr 752 BRIX som nu ska till Danmark och ersätta en annan båt med Skanskaförflutet SKÅNINGEN nr 744 MB 36. Oaktat sitt stolta förflutna så gör hon inte det längre, flyter alltså.

En som däremot flöt trots sitt förflutna som skogsvrak var det nybildade och inte helt obildade GW Rederiets BV 5 nr 103 FEMMAN.
Alla läsare tillönskas en glad midsommar och stor sjölycka!

2021 06 06

Veckans nyheter och bulletiner ägnas åt Fritidsbåtar och åt  BV 15, robust och duktig arbetsbåt ursprungligen byggd för 15 hkr Seffle. Det blev en stor artikel, 98 st tillverkades.
Brödseglare går före nöjesseglare, vi börjar med flottningsbåten!
En ny medlem i vår Facebookgrupp Christer Lindgren på Vikbolandet var ingalunda färsk som Lidwallsbåtsägare. Vi fick bilder på BV 15 nr 90 NESTOR . Sen äger han ju också Bogserbåten nr 316 REX, men det skulle ju vara en annan historia. Sa vi nyss.
Åter till BV 15, det största som hänt flottningen sen båtshaken!
Fabrikörn for i västerled och fotade BV 15 nr 155 LÅNGHOLMEN. Namnet antyder månne en cellsam tillvaro men man kan i alla fall med fog säga att hon behöver återanpassas.
På god väg tilbaka är BV 15 nr 40 BÖLJA, emellertid söker hon en ny förmyndare enligt uppgifter på Blocket. Gärna en förstående familj!

Fritidsbåtar! Båtar som redan från leverans skänkte glädje, hugsvalelse och lisa (!) till sina ägare.
Salongsferrina nr 684 BELLONA passerar redaktionens huvudkontor vid Hammarbykanalen med jämna mellanrum. Eftersom det också är de gamla hannarnas vandringsstråk hamnar hon allt som ofta på bild. Till redaktörernas glädje, osv.
 Högsjöbåten nr 677 SMURFE har efter många rustningstimmar blivit sjöklar! Jättekul tycker vi!
Högsjöbåten SUSSIE nr 646 har också efter en lång resa bevisligen sjösatts. En arbetsinsats som vi länge följt och som heter Duga!
Ska sanningen fram så var 646 från början arbetsbåt hos Televerket. Men man kan på goda grunder anta att hon även där skänkte glädje.
En annan statens tjänare i fritidskostym var Ferrina 26 nr 653 PEGGY BLUE. Hon skänkte förmodad glädje på Vägverket och nu bevisad hugsvalelse och lisa till sina nya ägare i Västerås!
Ny ägare har också Högsjöbåten nr 632 SOLSKÄR.
Nyss på Blocket, det går undan med Lidwallsbåtar!

2021 05 23

Maj är en bråd tid för båtfolk. Det är mycket att stå i när allt ska i. Några för nöjes skull andra för brödfödan.

Snart är det augusti och sommarens höjdpunkt. Se nedan.

Först några inströmmade nyheter!
Vi skrev i förra uppdateringen om  BV 18 nr 228 AXEL, som vi ju följt med glädje. Nu har det meddelats att hon är till salu,
En affär som avslutades snabbt som seden bjuder när det gäller Lidwallsbåtar är Ferrina 28 nr 632 SOLSKÄR Vi har nya bilder som förklarar attraktionskraften.

BV 15 nr 433 EMBLA är rustad för nya jobb.
Hamnarbetsbåten nr 727 FOLKE har siktats, om inte vid Vinga så i alla fall vid Kungshamn. Nytta fick hon göra så det förslog ändå!
Från andra sidan Sverige får vi rapporter från två flitiga fixare! Bosse som tagit rejäla tag med BV 12 nr 269 HÅLLDAMMEN . Hon verkar i det närmaste sjöklar.
Ottar har också tagit ett kliv framåt med BV 18 nr 205 BOGESUND. Hon är ju dömd att bli ångbåt så Ottar har en mycket hög ambitionsnivå på bygget. Nu har den fina överbyggnaden fått färg. Så vitt vi vet.
När hon kommit i sjön får vi nog dela upp båtens sida tack vare alla intressanta bilder vi fått på transmogifieringen. Precis som vi gjort med vår gamla älskling BV 4 nr 232 FINA LINA. Nu har vi vänt blad och 2021 öppnar med en frän landtransport från -53.

LIDWALLSBÅTENS DAG 2021
Inte heller i år törs vi ställa till med folksamling på kajen i Leksand pga den rådande farsoten Covid 19. Och ställa in är det inte tal om,  vi är ju alla innerligt inställda på denna tillställning.
Vi upprepar det smittsäkra succéupplägget från 2020!  
Lördagen den 7 augusti blir det Konvoj och grilleftermiddag
Redaktionen och närstående (du som läser detta)  kommer att samlas med vad vi kan uppbringa i båtväg vid Övermo Varv från klockan 11,00. Vi tar en tur uppåt Österviken och vänder sedan nedströms för glass och kaffestopp vid kajen i Leksand. Ligger där ca en timme. Oannonserat.  När vi tröttnat på att vara beskådade av förbipasserande kör vi nedför älven så långt lust och väder medger. Mer kaffe, mer kamratskap, möjligen kallbad.
Vi håller en kvarts kabellängds avstånd mellan båtarna, ombord ansvarar respektive skeppare för hygienen. Bara stålbåtar,  ingen risk för plastpest torde föreligga. Vi tar ett fikastopp på lämplig plats och aväter medhavd matsäck. Tillbaka vid varvet grillar vi likaledes medhavda styckdetaljer, c:a kl 18. Tag med din Lidwallsbåt och matsäck och kom! 2020 kunde intresserade fotgängare  beredas plats i deltagande båtar. Men det avgör som sagt resp. skeppare.
- Från kl. 11,00 den 7augusti på Övermo varv!
Våra läsare Hjärtligt välkomna!

2021 05 09

Lidwallsbåtar, Lidwallsbåtar! I vått och torrt, stort och smått, i helg och söcken (eller i alla fall arbete och fritid).

Liten och torr är BVV 4 nr 628 som rustas med en faslig fermitet!

BVB 4 nr 255 VARPBÅT 11 /PLÅTNIKLAS var i arbete, blev fritidsbåt och fick mer vått än vad som var önskvärt för några år sedan. Nytt är att hennes motor dykt upp, varit på Wintervarvet och vänt och nu vandrat vidare.

Två arbetande småttingar är Traktorbåten nr 633 VALÅSEN som rustas rejält hos Sandinges Karlstadsdepå.

I nedre ändan av detta västliga och väsentliga sjösystem har samme Sandinge dragit in Sjötraktorn nr 790 LILL-PÄR för service och underhåll.

Så håller man trim på grejorna!

De stora biffiga båtarna får ingen fritid.  Bogserbåten nr 415 ENGERDALEN bogserar i Göteborg och fångas av en vaken Sandingemedarbetare.

Bogserbåten 360 LÅNGÖN är också still going strong och i arbete.

Ett mindre och nu pensionerat fartyg, BV 12 R nr 313 TULKA IV fick hjälpa till med ett mindre bogseringsjobb . Men ångbåtar har ju bogserat förr.

Helt ledig från släpet är BV 18 nr 228 AXEL, vilket en fin badbrygga och bekväma stolar på akterdäck vittnar om. Men stor, grann och  i det våta är hon.

Vill du också njuta sommaren på egen Lidwallsköl så har vi erfarit att Ferrina 28 nr 632 SOLSKÄR är till salu. Förfaller väldigt välutrustad enligt specifikationen på Blocket. Vi passade på att få färska foton.

Den av redaktörerna som övergått från arbete till fritid har renodlat, och nu också lyckats förena två brinnande intressen. Dokumentera flottningsbåtar och dricka 11-kaffe med rundligt tilltaget tilltugg. Vid ett besök vid Ryggåsstugan Snöån Vansbro kommun uppenbarade sig ett foto och ett konstverk på BVV 5 nr 170 MARIANN. Vad som vankades på faten förtäljer inte reportaget men den välrennomerade Ryggåsstugans bakverk lär inte göra någon biskvi-ken!


2021 04 25

April, april! Månaden gör skäl för sitt rykte som överraskningarnas tid! Gillar du inte vädret kan du bara vänta en stund så kommer ett nytt!
Vi inleder med ett "Javisst ja!" Vi fick aktuella bilder på Ferrina 34 nr 774 JONNA och kom på att vi missat henne i listan på upptäckta båtar. Fixat nu! Båten är intressant för att det är den nyare Ferrina som är mest likt Halvor Rosenbaums skiss i prospekten. Detta även fast hon är beställd som halvfabrikat.
Ett litet fynd är också ett fynd - originalmotorn till BV 18 nr 216 dök upp på Klaraviks auktioner i en båt av udda fabrikat som tillhört Skånska Cement. Det vore ju kul om någon läsare kunde hitta resten. Båten levererades till Vattenfall i Bergforsen 1954.
Urban Sondell har varit ute och åkt. Premiär-dito på Dalälven med sin BVV 5 nr 608 TUNABERG och med bil.  Så klart har han haft korpgluggarna öppna och kameran till reds. BVV 10 nr 31 SEXÅN II förefaller att vara vid god vigör på terra firma enligt bild vi tacksamt erhållit.
Vi avslutar med ännu ett "Ja Visst ja" eller möjligen en överraskning. Förra året smög vi på Wintervarvet med restaureringen av BVV 4 nr 293 VB 13. Dels för att vi gillar principen "Värp först - Kackla sen" men mest av allt för att ni ville komma med en överraskning till en varpbåtsträff sommaren 2020, som f-ö nös inne av kända skäl.
Nu är det dags att presentera resultatet av årets arbetsterapi från den vårdinstution som redaktionen driver. Det får bli här för nån högtidlig avtäckning framför förståsigpåare vid en eller annan kajkant blir det desvärre inte i år heller.
Varsågoda - Den lyckliga historien om BVV 4 nr 374 DELLEN, hennes fall och uppgång.
Ännu inte provkörd under galaliknande former, men kackla lite törs vi ändå!

2021 04 18

Vi är förundrade över den renässans det gamla varumärket Lidwalls fått! Det är ändå mer än 40 år sedan namnet byttes till Leksands Mekaniska. Vi kan tro att denna sidan och du som läser bidragit till re-lanseringen.
Många båtägare hissar stolt sin Lidwallsvimpel i gösen, sätter en tillverkningsskylt på skottet och drar på sig en Lidwallströja. Också det ett bidrag till varumärkets välbefinnande som i sin tur, enligt vad vi märkt ger en rejäl injektion i andrahandsvärdet!
BV 20 nr 471 RAGNAR är just nu på marknaden. Finns i Mora och red hoppas på i första hand en hängiven ägare och i andra hand att den åter för befara Siljan.
Möjligen blev ägaren inspirerad av det tempo i vilket BB 18 nr 613 HOLMEN lämnade Nusnäs? Mats Norell i Blötberget som känner igen ett fynd när det uppenbaras på Blocket tog sin Scania Myrslok och hemförde nyförvärvet till verkstadsgården. Den hamnade i gott sällskap bland ett antal andra Lidwallsbåtar.
Via en förfrågan till redaktionen fick BVB 4 nr 628 en ny ägare. Felix som länge haft en dragning till ångbåtar hörde av sig till oss då han kände sig mogen för en riktig motorbåt. Vi råkade ha ett tips i redaktionslådan. Nu ligger där iställeten beställning på vimpel och tillverkningsskylt.
RAGNAR kan också ha inspirerat ombyggnaden av BV 15 nr 130 AGNES ? Båda är hemmahörande i Mora, den något kortare AGNES har åtminstone förvillat redaktionen innan vi förstod förhållandet. Vi har fått fler bilder på AGNES också!

Annars gläder vi oss åt den vårflod av bilder som strömmar in till redaktionen. Lidwalls största BB nr 603 SILJAN II fortsätter att fascinera och framkalla fina minnen. Vi har fler bilder nu igen, färska och några historiska du kanske missat.
Flottningsbilder från andra vattendrag dyker också upp. Åke Lundén, son till den legendariske flottningschefen Bo Lundén bjöd  på en bild i Svenska Flottningsbåtar på Facebook. En pampig bogserbåt, ÅRÅS i Uddeholm. Framför henne låg BVV 10 nr 75 VARPAREN 8 och BVV 10 nr 266 VARPAREN 19. Glatt uppdaterar vi deras sidor!
Redaktionen var ute och tittade till Hamnarbetsbåten nr 800 GNIDDE. På den bilden finns ett annat objekt som är till salu. Längst ner på sidan, i bakgrunden. Vårt stalltips är Låt Bli! Dom blir inte glada på båtklubben!
Men en Lidwalls T-shirt är aldrig fel!

2021 03 28

Sommartider Hej Hej Sommartider! I varje fall vad urtavlan anbelangar. Annars är tiden delvis ur led. Aprilväder i mars? Ska det vara så?
Redaktionen har hängt läpp å det grövsta för Sjötraktorn nr 618 BILLE som styckmördats i Norge (se inlägget 2020 02 28). Som lindring i sorgen och lisa för själen har vi fått färska livstecken från flera av de 17 återstående kämparna!
Betr Sjötraktorn 701 ARVID har vi fått ägarlängden helt klarlagd. Vi vet varge (!) ägare från Karl Hedin AB och framåt.
Sjötraktorn nr 698 MR HYDE får slita och dra i huvudkommunen när syskonen och arbetskamraterna är på hälsohem.
Sjötraktorn nr 790 LILL-PÄR sliter ävenledes men i landsorten. På Göta Älv närmare bestämt. 
Sjötraktor nr 721 BAMSE fick vi ju nyheter om förra uppdateringen. Nu har ett väldigt kul och inspirerande mail inkommit från Liam Vike. Först kom en fråga om ritningar på Trängsletbogseraren ENGERDALEN sen kom en historisk bild på BAMSE. Det är exakt sånt som 12-åriga unga män ska syssla med!

Ingen skugga vilar på vårt västra broderland för felbehandlingen av BILLE, sånt händer. En klart skinande upplysningens spot-light i Norge är Ståle Elverhøi som än en gång hjälpt oss med bilder och fakta.
Kolla bara arkivbilderna på
SV 3 nr 301
BVV 5 nr 137
och BVV 10 nr 117 FLØTAR LARS
Vi får koll på båtarna och fantastiska bilder från Norsk flottning på köpet!
Tack Ståle!
Vill du ha bilder från det mer inhemska timmerslitet kan vi rekommendera redaktionens ständigt svällande  biflod dalaflottning.se om 100 års verksamhet i Siljan med omnejd.

Sommaren kom nu en timme närmare, dags att rusta sig och fartygen!


2021 03 20

Isar släpper och våren närmar sig. Vi lättar så smått på pressar, planerar vårens verksamhet och ser fram mot färder i kända och okända farvatten. Redaktionen har börjat med sin egen BVB 5 nr 259 KLACKEN som begåvats med en fast bränsletank och sin återbördade belysningsmast. BVV 10 nr 94 NÄTRAN har kommit en bit närmare sin andra jungfrutur. 

 På vår Facebookgrupp kommer det då och då in historiska bilder som vi gärna visar här på hemsidan. Från Leif Larsson, som skannat Munksund AB’s avsomnade Fotoklubbs bilder, kommer ett tidigt foto på Sjötraktor nr 721 BAMSE från Olshammar. Detta kompletterade vår kunskap med att båten byggdes för sågen i norra Vänern och inte för den i Jönköping som tillverkningskortet antydde. Med en fin färgbild på BVV 15 nr 23 kastas vi tillbaka till 60-talet. Moderna tider har inträtt och skepparen körde med hörselskydd. Stocken som stabiliserar den breddade båten ses tydligt.

Nyhet är vidare att Ferrina 90 nr 649 är till salu i SmedjebackenEtt kärt återseende för oss som minns när bröderna Nygren i Insjön befor Siljan

2021 02 28

Motorseglare - varken eller eller både och? Både Gösta och Sigvard Lidwall gillade tanken på att brumma ut på en fjärd, slå av motorn och sedan tillbringa resten av semesterdagen vind för våg. Däremot konstruerade och tillverkade firman aldrig någon egen sådan. Sigvard byggde sig en blytung roddbåt med jollesegel och centerbord som han seglade på den mindre Styrsjön, strax söder om Siljan. Hustrun kunde tänka sig segelbåt bara den inte krängde. Det gjorde denna icke!
Man byggde färdigt rörmokar Anderssons Tunakryssare med stödsegel men nu har det dykt upp ytterligare en motorseglare med Lidwallsrötter!
BV 18 nr 208 VIRGO har av senare ägare byggts om till motorseglare. Fint fartyg!
Nr 697 JOHANNA vi fick bilder på för ett halvår sedan och hade en del huvudbry med identifikationen. Till salu vad vi förstår.
BV 10 nr 183 BRAXEN har roat sig med isbrytning, framgångsrikt vad vi förstår. Istäcket lämnade omedelbart huvudstaden i blotta förskräckelsen.
Ett skrov som ställdes ut på Biskopsudden 1976 har sedan dess varit försvunnen från vår radar. Nu dök färska ägaruppgifter upp på Ferrina 31 nr 741 NÄTTAN. Jätteglada blev vi för det!
Däremot kom ett sorgligt besked från Bengt Sandinge som fått reda på att Sjötraktorn nr 618 BILLE gått ur tiden och ner i en norsk Stenatugg! Det är oss veterligen den enda av de aderton som försvunnit.
Vi får trösta oss med de som ändå fått en ny chans här i livet, BV 10 nr 94 NÄTRAN t.ex. Så här nära färdig har hon aldrig varit!

2020 01 31

Smällkall vinter, vi tänker ibland på den där glykolskvätten vi hällde i, eller inte. Några tappra försöker besvärja vintern med iskalla bad, på båtfronten är det mest stiltje.
Och så; mitt i vintern har den eminente fartygsfotografen Christer Samuelsson framkallat sina bilder från Lidwallsbåtens dag och likaså framkallat ett gryende hopp om nästa! Vi har kompletterat inlägget med hans fina bilder. Har du också några är du välkommen in med dem i värmen!
En som tar det isigt är Bogserbåten nr 360 LÅNGÖN. Jobbet ska göras oaktat väderlek. Vi har bilder från en nyligen timad isbrytning.
Framtiden för Lidwallsflottan är beroende av hjältedåd! Per Mattson räddade en övergiven och skändad BVV 10 nr 179 VB 10 från rostdöden i ett värmländskt buskage. Hjälte nr II Jim Svensson på Mälaröarnas båtvarv har köpt henne och ska återvinna hennes arbetsförmåga. Jim var den som heroiskt räddade S/S TOMTENS utbrunna skrov. Nu menar han ånyo allvar och har köpt en tillverkningsskylt till båten. En bra start!
Tomten tillhörde ju DFF, Dalelfvarnes Flottningsförening, en organisation som redaktionen också försöker dokumentera.
Inspektionsbåten MÅSEN är ett fint litet fartyg som vi följt länge. Nu har vi lappat i med ett par riktigt fina tårtbitar i hennes historia!
Anders Winter har också kartlagt några andra små DFF-båtar som nu begåvats med historiska bildfynd tagna av Lars Pollack.
De äro:
- GÖSTA
- GYLFE
- BERTIL

Fortsätt längta, läsa och laga. Snart är det isfritt igen!

2021 01 10

Med hopp och tillförsikt inleder vi ännu ett verksamhetsår.
Magnus hoppas också - på sommar och fina turer med sin nyförvärvade
BVV 10 nr 183 BRAXEN. Men varför vänta? Första veckan i januari korsade han Mälaren från Västerås till Huvudkommunen. Luftkylt har onekligen sina poänger!
BV 12 nr 87 GRETA drivs numer av hetvatten så Sefflen blev överflödig. Ratad och risig räddades den av reparationskunnig redaktör. Nu får hon nytt liv i den jämnåriga BV 10 nr 94 NÄTRAN.
Vi har berikats med en fint flottningsfoto från när det begav sig på Bogserbåten nr 603 SILJAN II där hon ligger i Insjön tillsammans med DFF-båtarna BALDER och GÄVAN.
De två sistnämnda har vi i Anders Winters förteckning över DFF:s småbåtar. DFF hade i runda slängar 125 st fartyg. Anders har dokumenterat c:a 100 st.
Två nya att läsa om av den större typen är SNAPPOPP och ÄGIR. Båda tillbaka i Siljan.
Vill du veta mer om Dalälvarnes Flottningsförenings folk, fartyg och företag kan vi rekommendera redaktionens nya projekt dalaflottning.se. Så småningom ska alla DFF:s båtar få flytta dit. Men lugn och fin - det är ju över 100 st och ett väldigt pillande!

Fortsätt du att surfa på våra sidor och skicka hit allt du vet om Lidwallsbåtar.

Snart är det sommar igen!!

2021 01 03

Gott Nytt År! Och tack för 2020! Här ovan har vi summerat vårt år. I övrigt känner vi oss som på Kalle Ankas jul i TV - Det väller in julkort från gamla och nya vänner.
Tänk/hör Bengt Feldriech:
- Från våra vänner i Lindesberg kommer en julhälsning från BV 12 nr 180 STORLOMMEN.
BVV 10 nr O 90 LILL-HUGO skickar en sommarhälsning från en förtrollad dag.
Från landet i väster och Ståle Elverhøi och hans sju spanare kommer ett livstecken från Traktorbåten nr 795 EMIL.
Patrik Molin summerar ett bra år med fina Salongs-Ferrina nr 684 BELLONA.
Från oss alla i redktionen till er alla kommer en rapport från framstegen med
BVV 10 nr 94 NÄTRAN, en täckningsrapport på BVV 10 nr 254 SIGVARD och en rapport från ett ombordbesök på  Sjötraktorn nr 698 MR HYDE.
Är du nyfiken på gamla DFF-båtar  har vi en massa nya karameller i skålen:
Stora tunga
- ATLE
- YMER
- DALÄLVEN 1
- DALÄLVEN 2 ELSIE II
- DALÄLVEN 3 UNTRA
- HOSJÖN
- TUNSTA / PRIMUS
Och smågodiset
- RULLE
- IVAR

20201220

Det glider mot jul. Där redaktionen vistats i december har det inte varit något väder. Alls. Varken varmt eller kallt. Inte regn - inte uppehåll. Inte ljust - inte mörkt.
Vi har ägnat oss åt fältstudier och besökt båtar och folk vi gillar alldeles extra - Lidwallsbåtar och deras förmyndare.
Vi fick ett mycket exklusivt besök på Skanskas bygge, iklä oss skydd mot slag, stötar och sjökontakt, kolla på armeringsarméns enastående ingenjörskonst, tjuvtitta på Mälarens och hennes båtars utfart samt inte minst
- Köra Bogserbåten nr 514 BOLLSTA. Tack Jimmie Skogsberg för en unik och underbar upplevelse!

På land i kranskommunen Sollentuna med vatten inom syn- och räckhåll håller renässansmannen Ottar Magnus på och staplar hantverksbragderna på sin BV 18 nr 205 BOGESUND som är dömd att bli ångbåt. Vi har sett bilder löpande, nu fick vi en visning och en skvätt fika i våra Näsmans Marinkosor. Allt på två spants avstånd. Så kul att se resultatet av hand- och tankearbete!

Från Ottars brygga kan man i någorlunda klart väder se över Edsviken till den båtklubb där vi senast upplevde BV 10 nr 50 BORGVIK i sinnevärlden. Då var hon i Tomas Bloms ömma vård, en vård som gjorde henne sjöduglig ånyo. Nu finns hon i Danmark, vi har med lysten blick och darrande händer sprättat upp ett mail med fina bilder på betydande framsteg. Bilder och fakta som vi glatt delar.

Från Norge har Ståle Elverhøi skickat bilder igen! Vi skulle ha svåra luckor i vår Norgehistoria om inte Ståle spanat så framgångsrikt oss oss!
Nya bilder på BVV 10 nr 84 BJØRNFJELL som är stadd i renovering och en för oss hittills obekant BV 12 nr 151 SF 1 .
Fina flottningsbilder och räkneverket tickar fram till 622 st.

Ha en fin upptakt till en jul att minnas. För att den blev annorlunda och bra ändå på något vis!

2020 12 07

Nu i adventstid är första ljuset på flitens lampa tänd ombord på  Ferrina 110 nr 674  LINDA  som Henrik Andersson nyss kunde, till okänt pris och ära hembära.

Ett annat objekt där sagda lampa lyst är i Ferrina 93 Salong nr 714 ERA. Det är alltid en vändpunkt när skrovet är rensat och uppbyggnaden av båten kan börja. Gustaf rådfrågade Facebookgruppen om lämpliga skrovisoleringsmaterial. Vi hoppas att  det även där gick upp ett ljus.

Facebook, denna vitterhetens källa! Där kunde vi nyligen förstå att BVV 10 nr 183 BRAXEN fått ny ägare.  Via en annan grupp för lotsbåtsförlustelser knöt vi också en kontakt som hade egna trevliga bilder från 1993 på Lotsbåten nr 794 LIMFJORDEN PILOT 1 Dessutom fanns i gruppen ett unikt vykort på båten från 90-talet. (Våra yngre läsare får väl googla på vad vykort var. Vi medelålders minns månne företeelsen från den svåra för-facebooktiden)

Stora Kopparbergs Bergslag beställde 1960 tre landrensningsbåtar av den spantlösa typen BVV 10 för landrensningsjobb i den nybidade Trängsletdammen. Trängsletbåtar dyker upp med jämna mellanrum. Nu dök t.ex två upp
BVV 10 421  L2 har fått vagn för kommande sjösättningar.
BVV 10 422 L2 ÄROKITTA ligger i Orsa och förefaller längta bort från sin karantän.
Ett par år tidigare, 1958  hade Bergslaget beställt en större bogserbåt,  TRÄNGSLET I men den fick DFF:s varv i Övermo bygga  på Lidwalls ritning. Lidwalls hade antagligen fullt i lokaler och händer med alla andra Trängsletbeställningar? Hur som helst finns TRÄNGSLET I att beskåda på Anders Winters flik om DFF-båtar. När du ändå surfat dig dit kan du även avnjuta nya bilder på bogserbåtarna RAN  och NECKEN . Dessutom fina bilder från Leksands Lokalhistoriska arkiv på den lilla fina LINA. (Ej att förväxla med den lilla FINA LINA)
Ha en fortsatt fin advent, snart vänder det! 

2020 11 22

Vi får många roliga mail till redaktionen. Mail som är roliga bara genom sin blotta förekomst . (De enda mail som gör oss oroliga är de som förkommer). I augusti fick vi ett mail från Anthony Nöjdberg i Skultuna. Han ägde en f.d. timmerdragare som var ombyggd till motorseglare. En båt han på goda grunder benämnde som Lidwallsbyggd. Vi kollade bilder och rev oss i våra respektive hår. Det var inget Lidwallsskrov men överbyggnaden bar ädla drag. Lars Jönses påminde om en artikel i FK om Forskningsfartyget nr 682 AURELIA där det stod att men bl.a byggde om ett gammalt skrov till fritidsbåt! Och si - där lyckades vi artbestämma fartyget till Motorseglaren nr 697 JOHANNA som Anthony f.ö kan tänka sig att skiljas från vad vi förstår.
Vi har också fått fram flera uppgifter på Högsjöbåten nr 629 WELFARE som dök upp här nyligen. Vi vet hela ägarlängden, namnet på båten och hur det uppstod. Vi vet också var hon finns och vilka lyckans ostar som nu svarar för hennes välfärd!! Roligt!!
Vi har också uppdaterat Siljans båda Ferrina 31:or med nya bilder.
F 31 nr 746 NAJADEN och F31 nr 783 MICHELLE .

Livet är nu inte bara nöjesseglatser, det är kul med arbetsbåtar också!
Bengt Björkman rapporterade in vad BV 15 nr 476 hade för sig i Umeå, hon pustade ut medan husbonden var in och åt.
Bengt Sandinge fortsätter, till vår och förmodligen också till hans närståendes stora belåtenhet att städa sina skokartonger med fina båtbilder. Vi fick en från 1990 på  BVV 10 nr 457 KULAN.

Men redaktionen sitter inte bara och tövar vid postlådan i förhoppning om nya glädjeämnen. Förliden vecka fick redaktör Winter avlägga sitt examensprov på axeltätning, plåtslageri och svetsning av sitt projekt BVV 10 nr 94 NÄTRAN.
Ett verkligt stålbad!
Glädjen över det resultatet hördes vida omkring Tällbergsbygden!

2020 11 08

Monberg och Thorsen A/S, ett stort danskt bygg- och anläggningsföretag. I mångt och mycket likt Skanska. 1959 beställde man fyra båtar på ett bräde för ett jobb man fått i Trinidad. 1960 kom ännu en beställning,  Bogserbåten ANNE-LISE nr 442, sist synlig på Grönland. Även Danmark har sina bogserbåtsivrare, för en tid sedan fick vi en fråga från Niels Hald-Andersen efter en skrotad båt som  var byggd på Lidwalls 1967 åt Monberg och Thorsen. Vi hittade en "skåning" nr 616, AMANDA hette hon. Roligt tyckte vi forskare på ömse sidor om Sundet!
Hamnarbetsbåten nr 547 BÅTMAN får en ordentlig upprustning i Blötberget. Att det finns avsättning för dessa slitvargar visar inte minst de nyheter som regelbundet kommer från Hamnarbetsbåten nr 554 TROSSBÅT nr 1 SIMON. En båt vi sen barnsben känner som VÄSTERVIK.
I Blötberget fick vi också bilder på progressen i projektet Traktorbåt nr 582 . Också det en båttyp som det finns bruk för. Vi känner ju t.ex. en pråmdragare som har tre.
Annars brukar ju arbetsbåtarna få njuta sitt otium som fritidsbåtar när karriären är över. SV 3 nr 328 STÅNKAN blev dock ombyggd till nöjesbåt på ett mycket tidigt stadium, med sportratt och allt. Efter åratal i träda har hon nu fått ny ägare. Lycka till säger vi på redaktionen!
En för oss försvunnen fritidsbåt dök ånyo upp på begagnatmarknaden. Det var Högsjöbåten nr 629 som återfanns i Örsundsbro. Som så många andra Lidwallsbåtar försvann hon tämligen omgående. Destination glad familj i Värmland!
Den tidigare så svårt förkomna fast numer fantastiskt återfunna Ferrina 110 nr 674 LINDA har hemförts till sin nya ägare i Tylla-Torsång!

2020 10 26

Ljungan var en älv som historiskt haft stor betydelse. För fiske, transporter, vattenkraft och för timmerflottning i knappt hundra år, mellan 1869 och 1968. Lidwalls BV 15 verkade vara ett bra redskap för de vattnen, Ljunga älvs flottningsförening köpte 4 st.
BV 15 nr 177 STOR-OTTO var en av dem. Nu finns hon i originalskick i Kristinehamn. Vi fick en hösthälsning efter upptagningen.
Någon mil uppströms gick BV 15 nr 187 FANNY. Hon tillhörde Sulfatfabriken och blev efter avvecklingen en fin fritidsbåt med skrovlinjerna i behåll. Också hon tutar nu upptaget!
När flottningen var slut på Dalälven i slutet av 60-talet såldes de stora ångvarpbåtarna av till privatpersoner. ELFDALEN var en dem. Vi fick en intressant bild från förste privatägaren Per Hilding. En kortare bogsering genomförd av BVV 4 nr 189 INEZ. Den enda BVV 4 DFF ägde ehuru en sällsynt gäst i Övermo.
Vi har rensat bland sommar- och höstdokumentationen och lagt ut bilder på våra egna båtar som t.ex den nyligen slipdragna BVV 10 nr 254 SIGVARD
Ferrina 85 nr 755 KARIN som långseglade med nyss nänmda FANNY,  Ferrina 85 nr 681 MAIRELL och  Ferrina 85 nr 737 DOJ-DOJ.
BVV 10 nr 94 NÄTRAN som gått från strandfynd till allt mer sjödugligt skick.
Även redaktör Winters förra terapiprojekt BV4 nr 707 ALÄNSIA får vara med på ett hörn.
Dags att ställa om sig till vintertid, minnas en konstig sommar och rusta för nästa!

2020 10 18

Traktorbåten - det största som hänt flottningen sen båtshaken!
Umeå Flottningsförenings samlingar i Folkrörelsearkivet i Västerbotten hade bilder från Lidwalls som man fick i samband med inköp av en egen traktorbåt i början av 60-talet. Via Facebook - också det en revolutionerande förbättring för flottningshistoriker, fick vi tag på dem! Sigvard och Gösta Lidwall är på älven och demonstrerar Traktorbåten nr 477 TYRIHANS respektive Traktorbåten nr 410 PREJAREN 1 nu BUTTRIX. Vi identifierade nr 410 på att det inte bara var den första traktorbåten utan även den enda med handspel till prejdonet/gaffeln.
BUTTRIX är nu en gaffel kort och fick sitt namn när hon trädde i tjänst  hos Sandinges Pråmkompaniet.
I sagda rederi finns även Traktorbåten nr 546 TRÅGET som du kan se på ett fint flygfoto. Både BUTTRIX och TRÅGET är öppna men snart kan man ut och pråmpreja i snögloppet också.
Traktorbåten nr 633 VALÅSEN var hyttförsedd och under upprustning i Karlstadsdepån.
I övrigt på bogserfronten kan vi visa färska bilder på Bogserbåten nr 135 VARNAN, den första större båt man byggde som inte var av BV-typ.
Bogserbåten nr 524 WILLE gör fortfarande tjänst hos beställaren Kalmar Stad. I prima skick vad vi kan se.
Vi trodde ju att det var slut i rutan för BV 15 nr 41 RUTH men icke! Nu har hon anlänt till Blötberget där betydande båtbevararbragder brukar begås! 
Ett nytt projekt som vi tänker följa med stort intresse är renoveringen av Ferrina  93 Salong nr 714 ERA. Som en extre service har Gustaf startat ett Instagramkonto som heter @restorera. Redaktionen har redan roddat runt där! Det kan du med om du har instagramkonto och klickar på länken eller söker på @restorera.

Annars kan du ju alltid hänga med på redaktionen & vänners nyligen timade utflykt i den vår de svage kalla höst nedför den Missisippi de närboende kallar Österdalälven.

2020 10 04

Höstfynd! Hösten hastar. Båtar åker upp på land. Många sätter punkt för sitt båtägande, andra tar över.
Ferrina 26 nr 653 PEGGY BLUE är till salu.
En båt som vi spanat förgäves efter är Ferrina 100 nr 674 LINDA. Ett mail nyligen berättade, om inte var hon hållit hus så i alla fall var hon finns nu!
Ett annat blocketfynd kom oss till del. En vad vi tror är en okänd båt BV 15 nr O 105 är till salu. En Lidwallsbåt, helt klart. Frågan är vilken?
BVV 15 nr 162 LILLSTRÖMMEN går i detta fall mot strömmen. Ägaren fick svår separationsångest och beslöt sig för att behålla henne.
Ett fynd av annat slag gjorde Håkan Larsson. Han såg bilderna på vår egen BVV 4 nr 293 VB 13 och hittade ett minne som vi tacksamt infogar i båtens historia!
På forskningsfronten i övrigt kan tilläggas att vi hittat motorn som tillhörde BVV 10 nr 12 i Ludvika. Det bokför vi också i fyndkolumnen!
Tack alla som söker, finner och skickar oss uppgifter!!

2020 09 27

En förlorad son. Typ. 1982 försvann BV 15 nr 41 RUTH från vår radar. Vi låg kanske inte direkt vakna och grubblade men borta var hon. Tack vare det eminenta Blocket så vederfors vi nyligen återseendets glädje! Nu är hon intagen på vårdhem i Blötberget hos dr. Mats Norell.
Denne vår vän Norell är en av de två som ägt flest Lidwallsbåter genom åren. Den andre är Bengt Sandinge. (Vi har inte brytt oss i at avdöma en segrare) . Bengt skickade förresten in en gammal fin bild på när  BVV 10 nr 168 BLIXTEN såldes som slav till Egypten... Eller rättare sagt som pråm till Danmark. Kul pusselbit i vilket fall.
Ånyo har Ottar Magnus (eller vädrets makter? ) låtit täckelsen falla från hans hobbyrum där BV 18 nr 205 BOGESUND transmogifieras till ångbåt. Ånyo får vi en förhandsflukt på vad som komma skall!
Åsynen av Bogserbåten nr 514 BOLLSTA vid Slussenbygget har ju fröjdat redaktionens och huvudstadsbornas ögon en längre tid. Efter semestern har vi inte sett vare sig henne eller Burmans Sjötraktorer! Nu vet vi var BOLLSTA är! Hon har fått ett lyft och ska pysslas om inför nästa stordåd.
Ny Lidwallsbåtsägare blev Stefan Norgaard i Sätra Leksand genom förvärvet av BVV 4 nr 530 Hon togs in på Wintervarvet för tillfixning hon!

Full fart på höstfisket har Högsjöbåten nr 799 ULLA - BRITT som sågs pusta ut i Hjortnäs med sina systerfartyg.

2020 09 20

Renovera en Lidwallsbåt. Finns det någon roligare och mer givande syssla? (Det skulle möjligen vara att få in rapporter från alla hjältebragder med svetsar, stålborstar och skiftnycklar och få förmedla dem till dig?)
Nu kan du också få uppleva den lyckan, projektet med Högsjöbåten nr 626 har avstannat och ägaren har tagit det ansvarsfulla beslutet att låta någon annan ta över. Med lite flit och flyt kan du vara med i en eller annan konvoj på Siljan 2021 på egen klassisk Lidwallsköl. Eftersom detta är Public Service vill vi tillägga att det finns andra sjöar också...

Och samtidigt räkna dig till hjältarnas sälla skara, du blir kollega med t.ex en Helena som skickat nyheter om Traktorbåten nr 663 VALÅSEN.
Eller med en Anders som kommit ett steg närmare sjön med strandfyndet BVV 10 nr 94 NÄTRAN.
För att inte tala om alla andra oräkneliga kulturbevarare du hittar här nedan!

Nöjet och kallet att berätta och publicera är desvärre få förunnat. Men hysteriskt roligt när det poppar upp nya båtar! Vad sägs om en fin och fullt flytande BV 4 nr 438 som swishade förbi på Blocket i veckan?
Eller en nyfunnen BV 5 nr 276 som en spanare rapporterat in?
Eller vad sägs om att vi lyckats identifiera 618 Båtar av 802 möjliga?

2020 09 06

Två råproffs i bogserarbranschen. En som vi har koll på och en vi tappat bort.
Bogserbåten nr 418 LUSTEN 17 har vi fått följa i förlängning och förändring. Nu har hon fått sig en skrovrengöring.
Den gamla fina Bogserbåten nr 214 AXMAR har vi inte sett till på ett tag. Däremot dök det upp väldigt spännande bilder från Sandinges senaste skåprensning!
Betrakta detta som en efterlysning av upplysningar!
En okänd och tämligen original Skånebåt O 30 har bytt ägare. Vi vet fortfarande inte vilken individ men bländas av den robusta charmen hos denna gamla slitvarg.
En av de tre första militärbåtarna som var längre, starkare och snabbare än de fjoderton följande är Marintransportbåten nr 689 NORA har fått ny ägare och korsat Sundet. För egen maskin! Riktigt fränt/fedt!
Från Ornöfronten rapporteras det om en skicklig kamp som gett nya plåt- och ytbehandlingsmässiga framsteg med BV 12 nr 269 HÅLLDAMMEN.

Fortsätt att fröjda dig över kulturarvet och håll korpgluggarna öppna efter fynd och fakta!

2020 08 30

O Ljuva 70-tal! ABBA, Stenmark, Flygande Jakob, V-jeans. Amazonen lämnade över till 144:an som folkförflyttare. Redaktionen åkte inledningsvis moped. Lidwalls var i post- Lidwalleran och drevs av andra krafter.
Här ett axplock av nyheter som kommit oss till del under de gångna veckorna från firmans framgångsrika 70-talsfartyg!
1971 fick Valåsens Sågverk sin Traktorbåt nr 663. Nu blir den rejält uppdonad av Helena på Pråmkompaniets Karlstadsdepå.
Samma år lämnade ett Ferrina 90-skrov Övermo. Nya bilder på nr 667 MI-LO. Ännu uppskattad fritidsbåt
Följande år var tillverkningen av militära persontransportbåtar ett dominerande inslag på verkstadsgolvet. Här en hälsning från en av de fjoderton nr 724 GRÅLLE.
Först fritidsbåt sen persontransportbåt, så blev historien för Ferrose 32 nr 708 HEGA. Vi har återsett henne i Sundbyholm. Nu åter fritidsbåt.
En av de fyra sista att rulla ut från verkstaden var Högsjöbåten nr 799 ULLA BRITT. Ännu Övermo trogen!
Ett maffigt och udda bygge var Lotsbåten nr 786 KLIPPAN. Ingen lysande affär för firman men blev sedermera världens  snabbaste Lidwallsbåt. Vi fick fler bilder på henne!

2020 08 23

Åter till ordningen! Skolorna har startat och den övervägande delen av den förvärvsarbetande befolkningen har återgått till sina tjänsteställen.
Vad passar bättre än att minnas två verkliga höjdpunkter från förliden sommar?
Första och största var givetvis den alternativa Lidwallsbåtens dag som av kända skäl fick omdisponeras från folkfest på Kajen i Leksand till konvoj för inbördes beundran med utgångspunkt Övermo Varv. Mycket lyckat tycker vi som var med och defilerade på Österdalälven!
Den andra, något intimare expeditionen var den vi företog uppför Tunaån från Torsång med tre små skrov. 
Dessa event och andra hittar du på sidan Event, Träffar och Möten.

2020 07 27

Årets mest positiva nyord torde bli Hemester. Vi har ju lärt oss en massa andra ord också, mer eller mindre svårstavade. Sprittsmidning, satsepedemiomolog och annat vi gärna varit fortsatt okunniga om.
Men som sagt Hemester! Vi skaffar åkdon och fartyg som aldrig tillförne för att kunna uppleva vårt vackra land.
Bill Karlsson har skaffat sig en egen Lidwallsbåt BV 10 nr 37 VARPAREN 8. Uppvuxen med BVV 10 nr 159 OTTO (som också kan vara tillsalu enligt rykten) och BV 15 nr 177 STOR-OTTO som han är var han nu mogen för en egen Lidwallsbåt.
Veor Åhlander har försett sig med den Okända nr 90 LILL-HUGO som kommer att få göra rätt för  sig i verksamheten. Vi tror att LILL- HUGO kan vara från Nätrans Flottningsförening men ett uns av tvivel gnager oss fortfarande.
BVV 10 nr 362 STAREN har funnit den rätte efter en tid på marknaden.
BV 4 nr 530 har lagt ut krokarna efter en ny ägare. Torde gå fort!
Siljan har begåvats med ännu en Ferrina! Vi har ju räknat tre Ferrina 90 och en F 31 men nu har Rättvik begåvats med Ferrina 31 nr 783 MICHELLE. Jätteroligt tycker redaktionen!

I dessa kringresandets tider får redaktionen också in en massa trevliga vykort och spaningsbilder:
Hamnarbetsbåten nr 723 STURE sommarvilar vid Kalmarkaj
Traktorbåten nr 612 PUTTE pustar mellan puttningarna i Umeå
Passagerarbåten nr 580 GUMMAN hälsar från Adelsö
BV 12 nr 482 SVANEN har varit vacker badbåt.
Hamnarbetsbåten nr 554 VÄSTERVIK nu SIMON har varit inne på service och uppgradering.

Redaktionen och läsarna tackar ödmjukast för alla mail och bilder!

Ha en fortsatt fin och säker sommar!

2020 07 05

Redaktionen sitter kvar under tak och gläds över nederbörden, dvs. alla bidrag som regnat in den senaste veckan!
Återseendets glädje flödade när vi fick bilder på BV 15 nr 486 KRAFTVERKSBÅTEN som fortfarande är vital för att trygga elförsörjningen i norra Värmlands rurala områden.
Samma glädje vederfors oss när BVV 10 nr 54 RESELE också tittade fram ur molnen.
Två fina Ferrionor är till försäljning:
- Ferrina 31 nr 783 MICHELLE och
- Ferrina 90 nr 654 ELEONOR båten som ursprungligen byggdes för högtalarfabrikanten Martin Persson.
Annat nytt på BV 10-fronten:
- BVV 10 nr 179 VARPBÅT 10 har påbörjat resan tillbaka från skogsvrak, skändad med plastbåtsnamn.
BVB 10 nr 142 FABBE har sjösatts. Vi har bilder som platsar i vilken turistbroschyr som helst!
BVV 10 nr 153 ALFRED har kommit i sjön igen. Vacker bild som vanligt!

Tack också Sture Johansson för nya uppgifter om BVV 10 nr 362 STAREN och BVV 10 nr 428 ! Alla pusselbitar varmt välkomna.

2020 06 21

Mycket har inkommit i vår Facebookgrupp och via epost den senaste tiden. Red tar en tillfällig paus i båtåkandet, ser till att sitta i skuggan och delge er ytterligare några nyheter från när och fjärran.

Patrik har sjösatt sin fina BV 12 nr 281 Iris i Fryken. Så har också David gjort med nr 637 Lisa fast i Siljan. I samma sjö har nr 681 Mairell farit hit och dit bland små lätta moln.

Från välunderrättad källa meddelas att Ferrina nr 692 fått ny ägare och flyttat till Mälaren efter att ha varit till salu en längre tid.

Den lilla men läckra BVB 4 nr 720 Van är åter i sitt rätta element och vi träffade på nr 746 Najaden i Hjortnäs BK:s förnämliga gästhamn. Sist denna gång en bild där Leif Backlund med van hand kryssar fram mellan husbilar och div fordon vid sjösättningen av nr 755 Karin härförleden.

2020 06 18

Så blev det dömt Midsommar. Utan majstångsresningar, utan ringdans, dock kan Små Grodorna tillåtas om man håller avstånd. Redaktionen kan utan större saknad avstå från ringlekar. I år också. Däremot kan vi med tillförsikt njuta högtiden med vetskapen om att samtliga redaktionens körbara fartyg är i sjön!
BVB 5 nr 259 KLACKEN var redan i.
BVV 10 nr 254 SIGVARD rullade av slipen och startade fint den 17 juni
Högsjöbåten nr 681 MAIRELL sjösattes den 14 juni tillsammans med
Högsjöbåten nr 755 KARIN. Bägge dessa kärleksbarn har fått inredningen tillfiffad!
(Bara fyra? Känns torftigt../reds anm)

Parallellt med SIGVARD rullade Högsjöbåten nr 799 ULLA-BRITT av rampen vid klassiska Övermo Varv
Den f.d. redaktionsägda BVV 10 nr 266 VARPAREN  19 har lämnat Dalarna för Dellen. Med Stil! På flaket på en jämnårig Scania!
Militärarbetsbåten nr 726 PIGGEBÅTEN har rustats rejält. Ny motor och diverse nymodigheter!
Pråmkompaniet i Karlstad har fortsatt rustningen av sin tredje Traktorbåt nr 663 VALSJÖN. Grundligt som alltid!

Redaktionen kommer att sammanträda sporadiskt under sommaren. Men om du skickar in bilder och nyheter så kan vi ju inte låta bli att publicera dessa!
Håll avstånd och Ha en riktigt skön midsommar!

2020 06 07

Tvätta händerna, håll dig inne osv. Uppmaningen har hörsammats  av våra vänner som varit inne och lortat ner fingrarna. Med bravur!
Ottar har ju knackat plåt som ett råproffs på BV 18 nr 205 BOGESUND, nu kommer bilder på mer handarbete!
Färg på fingrarna kanske Anders Dahlman kan ståta med?  BVB 4 nr 720 VAN har fått en rejäl inre överhalning av kölen.
Hur man har det invärtes på BV 15 nr 204 ZUBAIDA framgår av nya interiörbilder. Välkommen på ett "hemma-hos-reportage" in i det allra hemligaste.
Redaktionen har också med hjälp av inre spaning och ett intressant läsarmail höjt antalet identifierade båtar till 615 st! Den biffiga och hårt arbetande BV 15 som lystrade till namnet  nr 571 hos sina ägare var nämligen BV 15 nr 476. Vi fick ett mail, ett motornummer och så blev det klart vilken som var den riktiga BV 15 nr 571. En BV 15 som vi inte känt till och som ägaren nästan glömt bort!

Skomakarns barn och andras bullar...  På en av redaktörsbakgårdarna står även en annan älskad båt Högsjöbåten Ferrina 28 nr 755 KARIN. Nu inför kommande blötläggning slog det just oss att mycket hänt men inget har uppdaterats det senaste året. Nu blev det dags!

Snart väller sjösättnings- och premiärbilderna in! Välkommen att dela och ta del!

20 06 04

Det finns nytt att läsa om fem stycken av Dalälvarnas Flottningsförenings lite större däckade motorvarpbåtar. Fyra finns helt säkert kvar i gott skick 50 år efter att flottningen upphörde. Hur det är med den femte båten och äldsta - Mora - hoppas vi att få reda på genom er läsare !!

Systerbåtarna Atle och Ymer byggda på Övermo varv. Tvillingbåtarna Necken och Ran från Gävle varv. Men hur gick det med Mora som såldes till Norge ??

2020 06 01

Allt talar för att sommaren utbrutit i konungariket! En sommar när båtintresset bland medborgarna väntas slå alla rekord!
Vi Lidwallsbåtsägare och/eller dito fantaster ligger på konstant toppnivå vad intresset anbelangar! Här några bildbevis:

BVB 4 nr 707 ALÄNSIA har varit och tankat.
SALONGSFERRINA nr 684 BELLONA har cruisat runt i huvudstaden.
BVB 5 nr 259 KLACKEN och BVV 4 nr 232 FINA LINA har gjort en tur på Österdalälven till Rönnäs. Samt rekat lite inför den alternativa Lidwallsbåtsdagen.
BVV 10 nr 112 DALS ED har fått ny motor. Original var 10 hkr. Nu är det andra effekttal!
BV 12 nr 498 NILS OSKAR har fått ny fin lack.
En nyhet som ger glädje och föder förhoppningar är att Motorvarpbåten nr 300 BÄRGAREN har hämtats in från sin malpåse!
BV 20 nr 464 FANBYN har fått förflyttning inom företaget från Karlstad till Västkusten. Befodrad eller inte återstår att se...
Sjötraktorn nr 698 Mr HYDE fick ju nyligen ny fin tjänst i Huvudkommunen. Vi har bilderna på en ärofull pråmtransport.

2020 05 17

Lidwallsbåtens dag 2020 INSTÄLLD!
Inställd -
ett ord vi börjar bli väldigt trötta på. I Leksand bävar man redan för konsekvenserna av en sommar utan midsommarfirande, ingen Bryggdans i Hjortnäs, nada Ishockeyskola, varken Åkdon eller Termosar, ett Rättvik utan Classic Car Week. Och nu detta dråpslag!
Harmligt eftersom både kajpublik och båtägare trivdes fantastiskt bra i varandras sällskap under den formen vi hade!
Vi kommer igen 2021. Sannolikt den 7 augusti som är lördagen i v 31 som traditionen bjuder.
.
För att inte verka alltför inställsamma kommer vi båtägare att ha en högst inofficiell, på gränsen till hemlig konvojkörning nedför Österdalälven, från t.ex Övermo Varv. Det kan vi göra med styr på hygienkraven. Vi kommer bara att avisera det till den trängre krets som läsare av Hem- och Facebooksida utgör! Så håll datumet öppet och kolla våra aviseringar!

Nog om detta. Åter till nyhetsflödet i Lidwallsbåtvärlden.
Många tar sig för med mer eller mindre kvalificerade inomhusaktiviteter i dessa tider. En som har hållit på med sin hobby länge är Patrik Bagarnäs från Bottenvikens östra strand. Efter många års fartygsmodellbyggande har han fastnat för Lidwallsbåtar. Mycket p.g.a de detaljbilder just detta vårt webmuseum kan erbjuda vilket givetvis gläder redaktionen å det grövsta! I höstas fick vi bilder på Trängsletbogseraren nr 415 ENGERDALEN med radiostyrning, ljud och hela programmet! Men som formeln i inlägget här nedan statuerar så behövde han En till! Nu är Bogserbåten nr 350 OTTO / STORFINN färdig med helt fantastiska detaljer!
Vår fullskalebyggare Ottar Magnus har också han briljerat i hantverk. Nytt innertak i BV 18 nr 205 BOGESUND.
Historiska bilder är hysteriskt bildande! Nu vet vi vad BV 15 nr 412 ALIDA gjorde i Matfors när det så att säga, begav sig!
Undvik trängsel manar myndigheterna. Men när en Trängsletbogserare nr 395 FYREN materialiseras nedanför redaktionsbalkongen är det liksom dömt frispark!

Hälsa till er alla!

2020 05 10

En till. (N)+ 1. Den metafyiska formel som styr det naturligt betingade behovet av Lidwallsbåt. I vart fall i det universum vi lidwallsbatar.se-läsare lever i!
Burmans Dykeri har brukat Sjötraktorn nr 633 TUGGIS vid Slussenbygget i Stockholm. Nu ljöd ånyo skriet från vildmarken, behovet slog till! I flottan har man införlivat Sjötraktorn 698 MR HYDE vilken omedelbart kom i arbete vid sagda anläggningsprojekt! Intressant är att MR HYDE  tidigare jobbat i Graninge med Burmans.....  Du kommer inte att tro dina ögon! Eller var klickskojarna brukar skriva!

Som minsting i sin flotta på Sveriges andra kust jobbar BV 4 nr 660 BOB. Pråmkompaniet och Bengt Sandinge har visserligen fler än en Lidwallsbåt till, med betoning på fler. Men när ska naturen ha sin gång och BOB få ett BV4-syskon?

På tal om Sandinge och levande legender, vår trägne och uppskattade spanare Per Hilding har skickat bilder på ex-Sandingebogseraren BB 15 nr 202 FRYKEN III. Restaureringen fortsätter, nu sattes kronan på verket- En ny fin Tillverkningsskylt!
På Blidö har restaureringen av BV 12 nr 269 precis börjat med- En ny fin Tillverkningsskylt! Och en vimpel för att visa världen vad som står på!
En annan uppskattad spanare Eric Hector har uppdaterat os med det lovande nuläget för Militärarbetsbåten nr 771 LUNKEN.
Tack till alla glada spanare, skyltare och inte minst du läsare!
Utan er vore allt fåfänglighet! Så fortsätt så samt iakttag vänligen god handhygien!!

2020 05 03

Reservera datumet  första augusti 2020!
Vi håller tummarna för att coronaepidemin klingat av så pass att det är möjligt och känns roligt att samlas på Kajen i Leksand och återigen avnjuta industrihistoria i form av entusistiska ägares Lidwallsbåtar! Definitivt beslut tas första juli!

I Siljan finns fler och fler Lidwallsbåtar. Inget kan glädja oss mer!  När vi startade hemsidan så fanns i varje fall BV 15 nr 138 BUNKELISA, denna ärrade gamla kämpe! Vi har nya bilder.
Mora har på senare år begåvats med ytterligare en BV 15 nr 204 ZUBAIDA. Nu ska hon få färg på finskrovet
I samma inlandskommun återfinns även BVV 10 nr 169 MAJKEN också hon på G inför sommaren.
BV 12 nr 482 SVANEN skickar regelbundet in trevliga bilder. Här en med, om inte Moraanknytning så i alla fall tomtekoppling. (Envisa Morkarlar hävdar ju att sagde julklappsdistributör har sitt residens därstädes.)

Det är långt till jul men du kan ju klappa till dig själv med någon av dessa båtar som lär vara till salu:
- Ferrina 93 nr 692 för söndags-, familje- och semesterbruk.
- BVV 10 nr 37 VARPAREN 8  för handfastare hantering.
Red kan bistå med kontaktuppgifter för hugade spekulanter.

Lars Axrup har vridit av kranen på BV 20 nr 358 KEATON. Efter moget över- och avvägande är hon åter i Mälaren med vattenlinjen i vattenlinjen.

Håll tummarna för folkhälsan samt för att vi kan ses i Leksand den 1 augusti!


29 - 30 april

1 - 5 maj

Vårgarderoben fram! Tyvärr kan favoritplaggen krympa i vinterförvaringen...
Shopen med fina Lidwallsprylar har vårkampanj för din skull med två erbjudanden, kant i kant.
29 -30 april lämnar man 20% rabatt.
1 - 5 maj är det fraktfritt på alla order!
Så större grejor, utnyttja rabatten - Småprylar., bra med fraktfritt! 
Gå till Kontaktsidan och läs mer om hur det fungerar
eller direkt
till Shoppen Nätbutik Spreadshirt Lidwallsbåtar

2020 04 26

Följetongernas tid är inne! Människorna konsumerar serier som aldrig förr. Ny säsong släppt utropas det i media. Vi vill inte vara sämre! Här ett par kära följetonger (-tänger?) ni följt med spänning och som nu släppts i sjön för en ny säsong!
BVB 5 nr 260 JIM kom i vattnet i helgen. Eftersom hon av allt att döma kom till världen som enäggstvilling till BVB 5 nr 259 KLACKEN så rustade och raskade redaktionen på för att bli delaktiga i den historiska händelsen. Livet har tett sig olika för de två syskonen med olika modifieringar som följd. Men nu låg de där, återförenade i vårsolens Övermo!
BV 15 nr 503 TUFFE har också kommit i sjön i samma klassiska flottningsmiljö.
I Värmland har har långköraren BVV 10 nr 66 PRINCEN blivit kolorerad. Grönt är skönt och minner om fornstora dar på Klarälven.
På Öregrundsvarvet är fd. Forskningsfartyget nr 682 AURELIA klar för krängningsprov och en ny gärning som folkförflyttarfartyg.

Men inte bara serier förekommer i TV-sofforna, även en företeelse som kallas Öppet Arkiv grasserar. Här några gamla godingar, uppiffade med hittills opublicerade scener :
- Bengt Björkman har hittat fantastiska bilder på två traktorbåtar i arbete hos Umeå Flottningsförening. Inte bara arbete förresten! Dagens ungdom vet nog inte hur man åker kabelrulle? Traktorbåtarna nr 596 TRAKTORBÅT 2 och nr 490 PREJA II.
- Sjötraktorn nr 701 ARVID har vi följt i torrt och vått, nu med nytt material!
- The total makeover av Bogserbåten nr 418 LUSTEN 17 har vi följt, nu har vi en gammal s/v bild från forna arbetsdagar.
- Också från Sandinges gömmor fick vi en  intressant bild på BVB 10 nr 302 PIA i timret!

Till sist
Ta lärdom av Leksandsvännerna här ovan:
Social distansering - köp en båt till och sprid ut er!

2020 04 12

Stort extra fett Påsknummer!
Räkneverket på startsidan har tagit ännu ett knäpp uppåt!
Den 614:de är BV 15 nr 99 SEG. Håkan i Kristinehamn frågade flottningsbåtskunniga fränder på Facebook om hans båt var en Lusten eller Lidwalls. Det var det senare!
Två båtar har också flyttat från Okända-listan till identifierade.
En Ferrina 90 nr 635 med en fin fabriksinredning och den andra är en rundrumpad BV 12R nr 289 som gäckat oss ett tag men nu fått sin plats i tillverkningslistan.
Vårtecknen väller in!
Salongs-Ferrinan nr 684 BELLONA  har nu fått på sig finlacken. 
Flottare med färg framstår även BVV 4 nr 401 GLIMLI. Jämför själv!
Lätt påstruken är också BV 18 nr 205 BOGESUND. Detta stora projekt har nu kommit till ytfinish.
I Skellefteå har man dragit täcket av maskinen på BV 12 nr 498.
Ägaren till Högsjöbåten  nr 632 SOLSKÄR (ex STÅLIS) har rustat och utrustat i ett antal år. Nu är båten till salu.
Ett fullbordat ägarbyte har ägt rum genom redaktionens tipsförmedling.
BV 4 nr 720 VAN har lämnat Sandvken för Dalarna. Vi önskar nye ägaren lycka till och hopas på god VANvård!
Som extra påskgodis kan du också ta del av två nya artiklar i Anders Winters DFF-båtskartläggning.
DFF PÅL som senast sågs på Gotland 2001. Men åk inte dit och leta nu direkt! nyfikenheten säger en sak, Folkvettet en annan.
DFF RULLE försvann från radarn 2008 vid Sjöviks folkhögskola Vore givetvis också kul att få mer kunskap om!

Fortsatt Glad Påsktid och fortsätt skicka in bilder och fakta, till redaktionen direkt eller på facebooksidan! 

2020 04 05

Okänd blir känd! BVV 10 nr 12 som gått på Rottneros bruk har flyttat sina pinaler från Okända listan plats nr 105 till de identifierades sälla skara.
En kombination av fältstudier och arkivdykning tände vitterhetens lampa över båten.
I samma fältstudie framkom mera fakta och fina färska foton på
BVV 10 nr 179 VARPBÅT 10.

Hamnarbetsbåten nr 529 ÖRJAN har också fått en pusselbit infogad. I form av en stolt leveransbild från en läsare. Vi bugar!
Leveransbilder är ju förknippade med Pompa, Ståt och Högtid.
Vill du också posera på en sådan kan du överta ägarskapet på BV 10 nr 362 STAREN! Till salu på Blocket. Skandia kulmotor. Bara en sån sak?
Ett annat exempel på leveranslycka är den i veckan timade och förevigade hemförandet av BVV 4 nr 232 LINA. F. d Redaktionsbåten som nu får prefixet FINA- i namnet. Kolla också vilken stilig tillverkningsskylt hon får!
Runt Siljan fejas det för fullt inför den annalkande sommaren! BV 15 nr 503 TUFFE har provat Österdalälvens vatten med gott resultat.
I Insjön finputsas det fortsatt för sjökontakt på BVV 5 nr 260 JIM. Bottenmålning stod på programmet denna gång!

Sommaren kommer! Historien lär oss att bättre tider alltid bryter fram!

2020 03 29

Munskydd på.  Erik slipar om Salongs-Ferrinan nr 684 BELLONA för ny lackning så här till sommaren. Erik fick sätta på munskydd, Molle tog av linsskyddet och postade vårliga bilder.
BV 12 nr 269 har fått ny ägare! ett skrov som knappt han upp och vända på blocket förrän en vaken finsmakare slog till! Några timmar med ansiktsmask väntar.
Ägaren till  BV 5 nr 608 TUNABERG, den förträffliga herr Sondell blev sugen på frisk dalälvsluft och lyfte i båten. Välljud och vårsol väntar!
Som känt är den fina Fritidsbogseraren nr 668 DROTT till salu. Vi har fina färska interiörbilder!
Redaktionen har jobbat både inne och ute med bevarandet av BVV 10 nr 94 NÄTRAN. En givande intervju med en tidigare flottningschef Jan Erik Andersson lade ytterligare pusselbitar. Vad skrovet anbelangar har den händigare halvan av redaktonen plåtpusslat klart och fått på grundfärg. Rakt och fint utan maskering. Dock försedd med målarmunskydd och på behörigt avstånd från vid varvet förbipasserande medmänniskor.
Håll  er undan och andan ni med!

2020 03 22

Till flydda tider återgår min tanke än så gärna. Mig vinkar från förflutna år så mången vänlig stjärna. Välan vem följer nu vår /båt/...  (J.L Runeberg Fänrik Stål)
Flydda tider. Stål. Mycket lämpligt tankegods nu när samtiden inte välkomnar oss utomhus.
För riktig längesen, pre-Lidwallstiden fanns  DFF-båtarna. Anders Winter kartlägger dessa och har hittat en till och nya bilder på en redan känd.  VENJAN från 1935 och TORSÅNG I från 1928. Båda under upprustning av sanna stål-män.

Vi har ny-gamla bilder på 12 meters Varpbåten nr 316 HENNAN I / 25:an och den metern längre och yngre Varpbåten nr 360 LÅNGÖN.
Undan i verkstaden går det också för BVV nr 260 JIM. Grön och grann väntar hon bara på vattnen!

Den vakne läsaren har säkert noterat att vårt räkneverk tagit ytterligare ett skutt närmare 802. Nu 613! Det är en  fritidsbåt nr 620 OPUS I med för typen ovanliga mått. Vi har fått bilder och uppgifter från förste ägarens familj vilket vi är hedrade och tacksamma för!

Tvätta händerna och andas inåt!

20200315

Den 12 mars kom då slutligen Guldbron till Slussenbygget. Redaktören, som likt några tusen andra Stockholmare hade vägarna förbi
såg till sin stora förtjusning att både Burmans Dykeris Bogserbåten nr 514 BOLLSTA och sjötraktorn  633 TUGGIS dök upp och innehade nyckeluppgifter i det historiska skedet. Plötsligt blev specialfartyget Zhen Hua 33 bara en fond för redaktörens bilder.
I övrigt kan vi förmedla ytterligare arkivbilder. På t.ex BV 15 nr 207 GALVEN och på två småbogserare BVV 4 nr 198 som försvann åt Billingsforshållet och på när SV 3 nr 294 provkördes på älven.
Provkörningen av Traktorbåten nr 477 TYRIHANS har vi presenterat tidigare. Den genererade ny forskarmöda hos Ståle Elverhøi, nya uppgifter och ännu en testbild!

2020 03 08

Det är ju inte hållbart att låta gamla fina båtar försvinna! Om de försvunnit ur sinnevärlden eller bara från vår kännedom vet vi inte. Här trenne efterlysningar som kommer sig av att vi fått fram fler bilder på båtarna:
BVV 10 nr 218 HÅKAN såldes till Roslagen 2014 med kulmotorn intakt och fungerande.
BV 15 nr 95 GRUVÖN såldes till Billerud i Grums 1950. Vi kan bara inte tro att hon gått på grums och/eller försvunnit!
Hamnarbetsbåten 606 BÅTSMAN III provkördes högtidligen på Älven i november 1966 för att sedan levereras till Norrköpings Stuveri. Senast sedd på land 1993. En högst grepp- och användbar båt. Ut och leta!!

En båt som kunde ha försvunnit med man och allt men kommit till slutdestinationen är 1/7-modellen av BV 10 nr 142 FABBE, LILL-FABBE KALLAD. Båten var det kanske aldrig någon fara med, den blev förd med lots och säker hand från Sjöhistoriska museét, där den uppvisats och bemannats till Allt för Sjön-mässan i Älvsjö. Det som oroade redaktionen var hurusom båtens ägare, med svårt begränsad lokalkännedom i Huvudstaden skulle lyckas navigera sig till mässan per lokaltrafik. Men det gick fint! Puh!
Som sig bör har vi kändisfoton på redarparet och båten! LILL-FABBE och träkapten finns att beskåda i Klubb Maritims monter på sagda mässa. Frågar man ståndföreståndaren snällt kan man kanske få lyssna på motorljudet!!

2020 03 01

Ur spår är tiden! Men istället för att bli inträngd och nersnöad i Vasagloppet intresserar sig redaktionen för att följa i fädrens spår bland alla de bilder och uppgifter som väller in till redaktionen!
BVV 10 nr 458 är till salu och vi fick nya bilder.
BV 15 nr 41 har försvunnit spårlöst för oss. Emellertid har en liten pusselbit dykt upp, en ägarbytesuppgift från 90-talet. Vi älskar pusselbitar!
Bengt Sandinge har halat fram ett par nya bilder på BVV 10 nr 57 KRYSSAREN och på BVV 10 Okänd nr 104 KRYSSAREN II. Båda båtarna har tjänstgjort hos Bröderna Wiberg i Gideåbacka. Frågan är om de beställts av samma kund ursprungligen?
Nr 57 har gått hos Nätraälvarnas Flottningsförening som också redaktörens
BVV 10 nr 94 NÄTRAN. Den rapporteras nu från Wintervarvet som "teoretiskt tät"!
Nya bilder också på den trevliga nr 401 BVV 4 GIMLI som ska få Listermotor.
Ta det lungt och tvätta händerna!

2020 02 23

Vi listar båtar efter följande system:
- Under rubriken Kända Båtar tar vi med de båtar vi vet något mera om än bara det tillverkningskortet berättar. Antalet upptäckta är således det vi räknar på startsidans räkneverk inkusive de vi inte kunnat nummersätta exakt från listan Okända.
- Under listor båttyper fyller vi i alla båtar av aktuell typ som vi har tillverkningskort på. De med aktiva länkar i nummerserien har vi bilder och/eller uppgifter på. De återfinns också i listan Kända Båtar
Ett för oss, och förhoppningsvis också för dig fungerande system. T.ex är det enklare och enklare att med uteslutningsmetoden identifiera nya exemlar som dyker upp på vår finkalibrerade radar.
En som fyllde i en lucka i listan Fritidsbåtar är Högsjöbåten nr 629. Den fick vi fram genom kontakt med första ägarinnan som också skickat oss en trevlig bild.
Räkneverket dömer därmed 612 upphittade!

Traktorbåtarna kom ju 1959 men redan 1956 försåg Lidwalls en BV 10 nr 286 med "Gaffelanordning". Båten finns kvar som fritidsbåt men av lätt inseddda skäl är gaffeln avlägsnad. Fina bilder från verkstadsgården utlovas! Som överskottsinformation kan vi erbjuda bilder på parkerade bilar i bakgrunden. Red identifierade i alla fall Sigvards grå Consul.
Ny bilder  på  Bogserbåten nr 350 STORFINN som försvann i österled. Vi vet sedan tidagar insända uppgifter att hon ännu brukas. Vi har hittat ny- gamla bilder på målning och fartprov inför leveransen.
Däremot har vi inte en susing om vart Traktorbåten nr 552 tog vägen efter leveransen till Obbola. Vet du? Ny bild har vi i vart fall hittat!
Till sist har vi blivit snäppet klokare på BV 15 nr 306's öden. Nytillkomna uppgifter om originalmotorn och tillverkningsskylten. Alla pusselbitar av intresse!

2020 02 20-24

 Spreadshirt som trycker tröjor och prylar åt oss lämnar 15% rabatt mellan 20 - 24 februari! Gå direkt till shoppen via länken Nätbutik Spreadshirt Lidwallsbåtar eller läs mer på vår Kontaktsida hur enkelt det funkar! Du kan välja på två tryck, antingen ett nyare som säger Lidwalls eller en klassisk tillverkningsskylt.
Du kan också skriva dit båtens namn om du vill. Se exempel på kontaktsidan!

2020 02 16

Redaktionen har besökt arkivet i Leksands Kulturhus på jakt efter en styrhytt. På vägen ner i gömmorna passerade vi en fin provkörningsbild från Övermo på en traktorbåt. Vilken är okänt men det är en tidig som saknar prejdon.
Kan det vara nr 477 TYRIHANS som var först med denna bestyckning? Den skulle ju också till Norge vilket kunde vara värt ett bad. Hur som helst står konstruktören Sigvard Lidwall till rors, med slips, basker och förkläde för att skydda rocken.
Bilden finns som ny vinjettbild på vår startsida
2015 var redaktionen och två tunga kännare, Mats Norell och Urband Sondell i Uppsalatrakten och bespejade Traktorbåten 622 som var till salu. Den såldes till Roslagen och försvann från vår radar. Men nu fick vi bilder från Ronneby där hon nu finns!
Från Västfronten idel glädjebud! Toppenfina bilder  på BVV 10 nr 117 FLØTARLARS i arbete i timret när det begav sig! Om någon av er funderat på hur din båt kan vara så bucklig i bordläggningen kan du här se en fullständigt naturlig förklaring!
Vi har också fått bilder på BVV 4 nr 506 som vi inte känt till tidigare! Därmed räknar vi 611 st dokumenterade båtar!
Samtidigt fick vi nya uppgifter på BVV 4 BJØNN nr 437 som bytt ägare två gånger sen sist och nu är i Polen för renovering. Det ska bli intressant att följa!
Sigvard Lidwall var verkligen inte bara på älven och roade sig med traktorbåtar! Han var ju chefskonstruktör och en av hans i vårt tycke snyggaste arbete var, förutom SILJAN I & II, Bogserbåten nr 514 BOLLSTA. Den båten är orörd i linjerna och fortfarande i tjänst efter snart 60 år! Involverad i Slussenbygget i Stockholm som hon är släpade hon i veckan en fet mudderpråm framför näsan på Sigges brorson i Hammarbykanalen. Denne ställde sig i givakt, tog av sig mössan i vördnad och avlossade sin kamera! Hans kära hustru blev omedelbart svårt förtjust i den fina båten och började tala i termer av inköp. Men därav blir intet.

2020 02 09

Veckans uppdatering  handlar om i Siljan och Dalarna timade händelser. Först självaste Bogserbåten nr 560 SILJAN I , FROST, AQUARIUS, vars sorgliga slut en stormig natt utanför Bretange för alltid kommer att beröra oss i hjärtat. I sin krafts dagar hos försvaret passerade Christer Samuelsson med sin kamera. Ännu en bild som håller minnet vid liv!
Tillbaka till sjön Siljan kom flottningsbåten ERIK och är nu i bättre skick än på länge! Hon finns med på vår lista över Lidwalls reparenter sen hon fått ångmaskinen bytt mot dieselmotor på verkstaden. Vi har uppdaterat sidan med bilder från tiden i Töcksfors.
DFF GRÖNLAND är en gammal fin båt som utvecklats åt motsatt håll, från förbränningsmotor till ångdrift. Nya historiska fakta har influtit vilka vi glatt publicerar i Anders Winters digra DFF-arkiv.
Redaktören och Fabrikören har varit på utfärd. BVV 5 nr 103 THOOR fick ett besök och en okulär besiktning i Idkerberget. Nästa stopp blev Blötberget och en flukt på bl.a BV 15 nr 412 ALIDA.

Till sist vill vi eklatera ett ägarbyte. Knapphändiga uppgifter och andra antydningar har i veckan förekommit på Facebook. Stilla din eventuella nyfikenhet och/eller håll dig ajour genom att klicka Här!

2020 02 02

Bilderna fortsätter att välla in och bidra till att bilda vårt kunnande och vår bildning. Väldigt kul att se historiska bilder från tiden då båtarna var i drift!

Varpbåten nr 192 UTTERN/ELVIRA/GLASSBÅTEN låg vid kaj i Kåge 1968. Spanare Christer Samuelsson förmedlade en fin bild.
Vår norske spejdere Ståle hittade en flottningsnostalgisk bild på BVV 10 nr 298 OSENSJON. Hur nostalgin tar sig ut för honom som fick stå med stövlarna i det kalla vattnet undandrar sig reds bedömning. Fin bild är det i vilket fall!
Den första Sjötraktorn nr 590 ÅSA drog buntar 1988. Rejält med virke i bogserkroken. Det roliga med sjötraktorerna är att alla är i drift eller i upprustning för tjänst fortfarande vad vi erfar.
Just upprustningar är ett annat favoritmotiv som sprider värme över hemsidan!
BVV 10 nr 179 VARPBÅT 10 är räddad till eftervärlden, tömd, täckt och i tövan på transport!
BVV 5 nr 260 JIM, detta fina familjeprojekt har fått en ny maskin ilyft. En Albin H3 som ersättning för exemplaret som suttit i men som försuttit sina möjligheter till båtåka den närmaste tiden.
På sina kajpromenader i huvudkommunen fångade red den fina
Fritidsbogseraren nr 668 DROTT som också är under upprustning!

2020 01 26

Lidwalls bästsäljare var ju utan tvekan BVV 10. En enkel, tålig och funktionell varpbåt för timmerhantering i sjö och älv. 165 st lämnade Övermo då det begav sig. Vi har lärt os att tyda tidstecknen i detaljer som skrovform, utrustning och spanttyp, eller inte! Desto fler vi hittar och kan identifiera ju mera användbar blir uteslutningsmetoden! De senaste veckorna har vi rotat djupt bland de båtar som gått i västerled till Värmland.

En historisk bild dök upp för tio år sedan på en BVV 10 Okänd 96. Kasta ett öga på bilden och se om du kan hjälpa oss!
En värmlandsvarpare som än en gång begåvats med en kunnig och intresserad vårdare är BVV 10 nr 50  BORGVIK. Nu i Danmark där intresset för glödhoved-/tändkulemotorer spirar.
Ett ägarbyte till skedde under 2019 då BVV 10 nr 31 SEXÅN fick ny ägare och provkördes av denne i Grycken Stjärnsund.

Men livet är nu inte bara BV-10:or, vi fick också en ny bild på Salong-Ferrinan nr 684 BELLONA ifrån en mycket nöjd ägare! Intressant att notera att den halvplanande båten gör 18 knop. Allt är bara en fråga om pulvret under durken och potensen i propellern.

Du kan också passa på att vårrusta dig själv! Vår tröjleverantör Spreadshirt erbjuder fraktfritt från den 28 januari - 1 februari! Bra deal om du vill koplettera garderoben! All info finns på deras hemsida, ingen hemlig kod behövs!
Nätbutik Spreadshirt Lidwallsbåtar

2020 01 19

Fortsatt forskning på tidiga BVV 10 som tjänstgjort i Värmland påminde oss om en trotjänare på Ekerö BVV 10 nr 33 VARPAREN 19. En utfärd från själva huvudkommunen företogs och båtens skick kunde avdömas som gott ehuru i väntans tider.
En annan timad utfärd till Kummelnäs kunde vidimera att Hamnarbetsbåten nr 791 TVÅAN höll sig flytande, väntande endast på uppdrag.
Däremellan städade redaktionen vidare bland inkomna bilder och kan därför berätta att BVV 10 nr 295 heter WISKAWIK.
Uppe i Leksand trallas det på med projekten! BV 15 nr 503 TUFFE har fått bekvämligheter av sitt- och gångtyp av sin durkdrivne vårdare och ägare.
Familjen Lövris helgvanor har vi ju avhandlat, nu fick vi en inblick i senaste fredagsmyset. BVV5 nr 260 JIM har fått akterdäck!
Och på Wintervarvet har redaktören på nyåret kommit ännu ett plåtsjok framåt med
BV 10 nr 94 NÄTRAN 
Vidare kan vi förtälja att de fina tillverkningsskyltarna finns för omedelbar leverans!
Klicka dig till Kontaktsidan

2020 01 12

Knappt hade vi efterfrågat nya bilder och livstecken från BV 12 nr 482 SVANEN förrän det dök upp ett trevligt julkort med en tomtenissa vid klappbryggan!

Nu lägger vi ut en annan BV 15 nr 149 där nya rön och bilder gör att vi vi är nästan 100 på att vi identifierat båten som tidigare varit på Okända listan.
Däremot är vi snäppet mindre tvärsäkra på att den BV 15 vi kallar O 21 är nr 522.
I samma härad av förmodan gränsande till visshet befinner sig en annan Lule FF-båt , BV 15 Okänd 33 som kan vara 434. Förhoppningen är givetvis att vår vakna vänkrets vänder ut och in på sig och inkommer med fler pusselbitar!

Det skadar ju aldrig att städa bland bilder i lådor och på diskar.
Den trevliga BVV4 nr 720 passerade 2007 framför Lasse Fabrikörns kamera men bakom en traktor under Classic Car Week.
Städat i lådor har också redaktionen gjort och hittat underbara sommarbilder från en utfärd med Ferrina 90 nr 667 Mi-Lo.
Vi har också fått nya bilder och en statusuppdatering från BV 15 nr 204 ZURABAYA det verkar som att BV 15 187 FANNY får sällskap av en like i Siljan i sommar!
*STOPPA PRESSARNA*
Här dimper just nu ner pinfärska bilder på BVV5 nr 260 JIM som via ett äktenskapligt teamwork och gott hantverkskunnande fått ny reling! Det knystas också om en kärra som ska klara en Karlstadskörning. Vi får väl se?

2020 01 06

Nytt år, nya möjligheter! Kalendern slår om, räkneverket som anger hur många båtar vi dokumenterat och kunnat publicera har också slagit om!
Båt nr 610 är En BVV 10 nr O 105, upptäckten kommer också från Pär Mattsons Rottnerosrotande. Bilderna från P O Andersson. Däremot vet vi inte exakt vilken individ det är. Så tills vidare får hon husera bland de okända.
Och vad dök upp den forskningen om inte nygamla bilder på BVV 10 nr 66 PRINCEN som ju också härstamar från Rottneros Bruk!
Okända BVV 5 nr O66 har omklassats till just BVV 5 varför vi tror att en säker bestämning är nära. Vet du nåt som inte vi vet?
En trevlig liten BVV4 nr 255 PLÅTNIKLAS är numera Ducatodriven. I original hade den en 7/8 hkr Säffle. Den motorn har nu på omvägar hamnat hos ett av byn Laknäs original.


 •  

   

     Tillverkningsskylt


  Vimplar med vårt stolta varumärke

  Erbjudande!
  www.impeller.se erbjuder alla följare av Lidwallsbåtar  15% rabatt samt fri frakt vid köp i vår webshop.
  Rabattkod: Lidwallsbåtar

  Impeller.se sponsrar i sin tur Lidwallsbåtars ideella  verksamhet med 10% från varje köp.


  Vår favorittransportör. Båtexpert!

  Marina kvalitetsprodukter i internetbutik

  Nynäs Sjötrafik sponsrar oss!


  Nr 737 Doj-Doj En märklig resa startar

  STOR OTTO Nr 187 Åter en BV 15

  SKÖRVEN II nr 641 en F 90 i 24 knop

  Nr 50 BORGVIK