Namn  TUNSTA


Byggår: Troligen 1897 Tillverkare okänd   Längd: 10,40  bredd: 2,28, Efter ombyggnationen runt 1970. Längd 14,18 bredd 3,20 m djupgående: ca 1,00 
Ångmaskin från 1897 som fick pris på Stockholmsutställningen samma år ersattes av en kulmotor 1924.
Ny maskin runt 1970.

Historia.  Båten trafikerade Särnasjön för DFF,s räkning som Primus . Flyttades till Siljan och kom i familjens Roligs ägo ombyggd med kulmotor och varpspel. Båten brukades mest i Insjön och hade egen brygga i just Tunsta därav namnändringen.

På 1950-talet kom båten åter i DFF.sägo och de sålde den runt 1965 till några privatpersoner i Leksand 1969 såldes båten vidare till Runn och en ordentlig ombyggnation inleddes. Båten både förlängdes och breddades, Ett "nytt" skrov byggdes på ovan vatten linjen och överbyggnades förnyades helt.Båten fick en modern dieselmotor. Hon behöll namnet och var många år fritidsbåt på Runn runt men i mitten av 1990-talet såldes båten till Mälaren och fick ny hemmahamn vid Tufa Marina på Ekerö.Senast hon sågs låg båten förankrad som bobåt i Bällstaviken 2014 Öde därefter okänt.

 

Tunsta vid sin brygga i Österdalälven nedströms landsvägsbron Skannad diabild förmedlade av Nils Berglund

Tunsta upplagd på Övermo Varv. Fotto Bernt Fogelberg 1965 06 11

Vid kajen i Leksand såld till några leksandsbor. Spelet och kulmotorn borttaget. Foto Bengt Strandberg 1969

I Mälaren. Foto i red samling 2004

I Mälaren. Foto i red samling 2004

Infrusen i Bällstaviken Foto Daniel Hallberg 2014 01 30

Infrusen i Bällstaviken Foto Daniel Hallberg 2014 01 30

Tillbaks