Dalälvarnas Flottningsförenings - DFF - huvudsakliga uppgift var att under åren 1880 tom 1970 bedriva timmerflottning på Dalälven med biflöden. När flottledssystemen var som längst på 1950 talet bestod det av mer än 320 mil flottleder. På många biflöden och därmed sammanhängande sjöar skulle flottgodset transporteras innan det nådde huvudfåran Dalälven. Detta var delvis orsaken till att föreningen satsade och utvecklade de små motorvarpbåtarna.  

På större sjöar och vattendrag hade DFF ända sedan bildandet utvecklat flottnigen med hjälp av ångdrivna varpbåtar. Dessa båtar är väl dokumenterade i olika skrifter.  Men att använda ångdrivna båtar för liknande uppgifter på mindre vattendrag och längs grunda älvsträckor var varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt

 I och med att tändkulemotorn blev driftsäker  började föreningen experimentera med möjligheten att varpa timmer med små tändkulemotordrivna plåtbåtar. Dessa båtar har fram till nu varit tämligen odokumenterade. Detta är ett försök att dokumentera DFF små motorvarpbåtar historia i bild och ord. Båtarna sågs av flottarna som ett arbetsredskap och inte som vi kanske idag som ser dem, som veteranbåtar med intressanta motorer och spännande historia.

 

Övermo varv våren 1969.  Små motor varpbåtar i väntan på näst sista flottnings säsongen  Från  väster ses
Untra, redan då privat ägd, Pål, Draggen, Torsång II, Tor, Per, Balder, Pelle  och troligen Linghed
. Foto red

Dessa båtar flyttades ofta mellan olika vattendrag. Två fasta punkter för underhåll av båtarna  var Övermo varv, Leksand i norr och Gysinge i Dalälvens södra del. Övermo Varv var DFF.s huvudverkstad och här byggdes och reparerades ångvarpbåtarna som gick på Siljan. Det fanns stor kunskap om båtbyggeri och plåtslageri bland de anställda på varvet. Det var därför inte konstigt att föreningen redan i början av 1930-talet började bygga små nitade motorvarpbåtar. Enligt verkmästare Bertil Persson som jag träffade på varvet 1973 i samband med att jag köpte varpbåten Linghed, var hon byggd i Stockholm på 20 –talet och blev en prototyp för de små varpbåtarna som senare kom att byggas av DFF. Det var troligt Erik Lidwall som låg bakom detta utvecklingsarbete. Han var anställd i olika befattningar på varvet från till 1945 då han gick i pension och startade det välkända företaget Lidwall & Söner AB.

De första båtarna som byggdes var nitade, rundbottnade skrov om ca 8 meters längd. Omkring 1940 började man bygga en ny typ av varpbåt som sannolikt utvecklades av Erik Lidwall som då var verkmästaren på varvet. Det var en flatbottnad, kantig, helsvetsad båttyp som benämndes typ B avsedd för mindre vattendrag. Ursprungligen driven av en 10 hkr Sefflemotor. När varvet tillägnat sig elsvetsningstekniken började man även bygga ytterligare en variant av de första  nitade 8-metersbåtarna. Denna typ kallades av föreningen typ D, nu  i svetsat utförande och något större än ursprungsmodellen  med högre fribord för mer öppna vatten. Dessa båtar hade ursprungligen 15 hkr Sefflemotorer.

2 st båtar av typen A ( de yttersta i raden ) och och i mitten 4 st av typen B på Övermo varv 1972 04 30. Från vänster ses Pia, Sixten och Svea. Resten är okända. Foto red

I mitten av 50-talet byggde varvet en mycket liten motorvarpbåt  benämnd typ  A. Kanske var dessa båtar Sveriges minsta flytande arbetsplatser. De var V-bottnade och försedda med 8 hkr Sefflemotorer och spel. Slutligen fanns en uppsamlingsklass benämnd typ C av företrädesvis rundbottnade båtar, 6 – 7 meter långa.

Gemensamt för dessa fyra båttyper var att de hade varpspel som drevs med en koppling från propelleraxel. Den var framtagen av Seffle motorverkstad "i samarbete med ledande svenska flottningsföreningar" som det stod i reklambladet. Motorerna var helt fristående mitt i båtarna utan någon som helst ljudisolering. Längsgående träbänkar var den enda bekvämligheten och det fanns i allmänhet ingen möjlighet att värma medhavd matsäck.

Typerna C och D hade vanligtvis korrugerade plåttak som visserligen stängde ute regnet men som i gengälld ökade bullret i båten genom att fungera som resonanslåda. Vissa båtar med tak hade nedrullbara markiser i canvastyg. Några av båtarna av typ D påbyggdes på slutet med hytter i plåt t.ex. Idre, Holger och Toftan.  Det finns varianter av alla båttyperna. Mest lika varandra är de 9 st båtarna av typ A. Av typ B finns två varianter med olika längd men också en ytterligare variant  med väldig låga fribord t.ex. Laura. I gruppen Typ D finns två huvudgrupper men också flera helt individuella båtar med oklart ursprung. Gruppen C är inte någon enhetlig typ alls utan mer en båtstorlek mella typ B och typ D.

Pia, Laura, okänd typ A och Falken under bogsering över Siljan  av ångf Erik  på 1950-talet foto från Tony Nordesjös samling

Båtlistorna bygger på en förteckning över DFF:s  mindre motorvarpbåtar upprättad 1970. Listan gjordes tanke på den då förestående försäljningen av båtarna. Jag har kompletterat den listan med båtar sålda före 1970. Denna hemsida är ett försök att dels beskriva DFF:s mindre varpbåtar, dels försöka följa båtarnas öden efter försäljningen vilket är mycket svårt.  Redan efter några olika ägare är den senaste osäker på vad båten hette för kanske mer än 20 år sedan. En del av identifieringarna på lista är därför gjorda med hjälp av motorns tillverkningsår som redovisas på  DFF:s lista. Det kan vara en osäker metod. Hemsidan gör därför ej anspråk på att vara exakt. De små motorvarpbåtarna som köptes av olika företag är extra svåra att hitta. De användes en kort tid för hantering av timmer och massaved vid sågverk och pappersbruk. Idag är de bortglömda av de som arbetar på dessa företag. Men genom företagen har jag ibland fått kontakt med minnesgoda pensionärer, som har lämnat avgörande tips för vidare forskning.

En mycket god källa har varit de kopior på kvitton från försäljningen av de små varpbåtarna som finns i Storas arkiv i Falun. Här finna namn och adress på både företag och privatpersoner som köpte båtarna. Dessvärre saknas uppgifter om vart flera av motorvarpbåtarna såldes. En del båtar har erbjudits medarbetare till flottningsföreningen och här saknas kvittenser  som säkert upprättades men ej ingår i det arkiverade materialet. Även om rörligheten inte är så särskilt stor i vårt land så hinner människor flytta och företag läggas ned  under de 40 år som förflutit sedan den sista båten såldes från Dalälvarnas Flottningsförening. Jag har haft god hjälp av Släktforskarförbundets CD Sveriges befolkning 1970 och 1980. Trots detta har jag misslyckats att återfinna en hel del båtar beroende på att jag ej hittat någon ansvarig för de företag som köpte båtarna.

Det jag nu redovisar är resultatet av nästan 20 år amatörmässig efterforskning, massor av telefonsamtal och en hel del resor. Jag har fått mycket god hjälp både av tidigare och nuvarande ägare av dessa båtar. Arbetet fortgår och då och då inkommer både tips och bilder som gör att arbetet långsamt går framåt. I mars 2008 upphittades Anders i trakten av Enviken och under 2013 kunde jag återfinna Anton av en ren slump. Kunskap fanns om att Anders var i regionen, men det är inte samma sak som, att kunna identifiera båten genom hela ägarkedjan, från DFF till idag.

En del av båtarna,de av typ B, är till förvillande  lika och här är det viktigt att ha hela ägarkedjan för att kunna göra en riktig identifiering av båten.  Många av båtarna är på något sätt ombyggda, har nya motorer osv. och de flesta har inte kvar sitt originalnamn. Medan andra båtar är  helt oförändrade från den tiden de gick i flottningen. Efter denna introduktion kommer nu fyra tabeller med båtarna efter typ och de med blått namn är klickbara.

Stockholm Januari 2015
Anders Winter

 

Öppna motorvarpbåtar typ A. längd 4,5 m. bredd 1,7 m.

Namn
Byggår
Namn 2015
Setts senast
Div data. motor mm.

Dina

1957

Laxen

Dalarna 2003

Lister

Fina

1957

?

Nockeby 1971

 

Gina

1957

?

Stockholm 1978

 

Inez

1953

Inez

Bjuråker 2018

Deutz

Lina

1951

Lina

Erikssund 2003

Volvo P

Mina

1951

 

Djurgårdsförvalt, 1971

 

Nina

1957

?

Bua hamn 2009

 

Pia

1959

Pia

Fagersta 2018

Diesel

Tina

1952

 

Holmens Bruk 1974

 

 

Öppna motorvarpbåtar typ B. längd 6,5 - 7,2 m. bredd 2,2 m.

Namn
Byggår
Senaste namn
Setts senast
Div data. motor mm.

Anders

1942

Frica II

Enviken 2015

Deutz 9 hkr

Arne

1956

Arne

Malung 2009

Seffle 10 hkr

Bengt

1950

Bengt

Rönnäs 2018

Seffle 10 hkr

Bertil

1954

Lajla III

Venjan 2009

Seffle 10 hkr

Bosse

1960

?

Stockholm 1972 ?

Deutz 9 hkr

Falken

1948

 

 

Deutz 9 hkr

Gunnar

1955

?

?

?

Gylfe

1947


Gävle 2003

Troligen denna båt Deutz 23 hkr

Gösta

1947

Gösta

Stockholm 2018

Deutz

Hugo

 


Lindesberg 2014

Deutz

Höken

1948

Höken

Bäsingen 2015

Deutz

Ivar

1954

?

?

s/v bild från 1970 talet

Joel

1954

Stånkan

Gustafs 2009

Ångmaskin 2 cyl

Kraku

1938

Lotta

Hedemora  2018

Seffle 4 hkr

Lasse

1940

?

 

Seffle 10 hkr

Laura

?

Dalfors I

Dalfors 2018

Seffle 10 hkr

Majken

1952

Majken

Mora 2018

Seffle 10 hkr

Mariann

1952

Mariann

Äppelbo 2014

Seffle 7hkr

Mats

1953

?

Göteborg 1973

Seffle 7 hkr

Nisse

1960

?

?

?

Otto

1958

?

?

?

Rune

1957

?

?

?

Sixten

1959

Sixten

Borlänge 2018

Seffle 10 hkr

Sten

1950

Necken

Runn 2018

Seffle 10 hkr

Stig

1956

Stig

Siljansnäs 2018

Seffle 10 hkr

Sture

1959

Theresia

Vika Strand 2007

Volvo Penta

Sune

1957

Doolittle

Sandviken 2018

Volvo Penta 40 hkr

Svea

1951

 

Danmark 2003

Saknar motor

Sven

1953

Sven

Mora 2018

Seffle 10 hkr

 

Öppna motorvarpbåtar typ C. längd 7-8 m bredd 1,7 - 2,2m

Namn

Byggår

Namn 2015

Setts senast

Div data. motor mm.

Grönland

1933

Grönland

Västanvik 2018

Ångdriven

Gävan

1938

?

?

?

Holmsån

?

Torsångaren

Torsång 2017

Ångdriven

Linghed

1920

Linghed

Insjön 2018

Seffle 15 hkr

Marma

?

Marma

Stockholm 2018

 

Nisse

1936

Nisse

Malung 2010

Seffle 10 hkr

Pilen

?

Pilen

Leksand 2018

Deutz 20 hkr

Vansbro

1939

Loke

Falun 2008

Seffle 7 hkr

 

Öppna takförsedda motorvarpbåtar typ D. längd 7,5 - 8,5 m. bredd 2,0 - 2,3 m.

Namn

Byggår

Namn 2015

Setts senast

Div data. motor mm.

Anton

1933

?

Eskilstuna 2015


Axel

1948

Africa Queen

Gotland 2010

BM

Balder

1961

Balder

Insjön 2018

BM Nästan i orginalskick.

Balungen

?

Yasmin

Runn 2007

Åter till Dalarna

Draggen

?

Tuffen

Rogsjön 1999

Seffle 10 Hkr öpppen.

Edvin

1956


Skrotad Grisslehamn 1996


Färnäs

1944

?

Upplandbro 1985

Scania Hytt

Gustafs


Askersund 2015

 

Gysinge

?


Östhammar 1971


Gårdvik

?

Gårdvik

Sollerön 2018

BM Stor överbyggdnad

Harry

1956

Nani Vahine

Björkudden 2003

Upplagd Deutz 20 hkr

Holger

1958

Orion

Mariestad 2014

Seffle 15 hkr Hytt

Hosjön

1929

Våga

Enköping 2007

Mercedes-diesel

Horrmund

1931

Ewa

Sigtuna 2015

Ångmaskin,

Hovran

1939


Sandviken 2007

Nära org. skick

Idre

1935

Idre

Ockelbo 2018

Ångmaskin förbreds

John

1956

John

Mora 2018

Seffle 15 Hkr körbar museibåt

Kalle

1952

Marie

Torsång 2014

Ångmaskin ny överbyggnad

Måsen

1919

Måsen

Häradsbygden 2018

Ombyggd. Går fiske turer

Lingan

1929

Avant

Waxholm 2017

Styrhytt minibogserare

Olle

1947

Ollé

Bengtsfors 2018

Ångmaskin installerad

Per

1930

BunkePer

Orsa 2018

B: M Orsa BK arbetsbåt

Pelle

1952

Pelle

Lima 2014

Motor V P förbyggd

Pintorp

1958

Pintorp

Laknäs 2018

B: M Ny styrhytt 1975

Pål

1949

?

Gotland 1971


Rulle

1954

Aurora

Sjövik Folkhögskola 2002

Seffle 15 Hkr Öppen.

Rämsön

1933Skrotad 1971 efter brand ????

Sam

1951

?

Torsång 1975


Svärdsjön

?

Svärdsjön

Mälaren 2015

Arbetsbåt i org. skick.

Torsång I

1928

Torsång I

Norshyttan 2018

Seffle 15 Hkr

Torsång II

1930

Torsång II

Torsång 2018

BM diesel

Tor

1935

Tun Tor

Rättvik 2018

BM diesel

Toftan

1962

Plyfa Queen

Hassela 2006

Nu museibåt i Hassela

Venjan

1935

Venjan

Ekerö 2018

Kulmotorn kvar

Vågsjön

?

Sunnanö

Torsång 2018

Troligen denna båt ångdrift

Tillbaks