Namn. Hovnäs ex Bäsingen

Byggd 1890 som odäckad ångbogserbåt på Hernösands Mek verkstad AB Längd: 15,20   bredd: 3,50 . Ångmaskin av okänd styrka.

 

Historia.  Båten byggdes för Stora Kopparberg Bergslags AB som vid tiden bedrev flottning på Dalälven. Båten gick sjön Bäsingen i Folkärna, uppkallad efter sjön som är en utvidgning i Dalälven nedströms Avesta. Hon drog timmer på älvens lugnvatten och över sjön Bäsingen. Båten överfördes okänt år till Nedre Dalälvens flottningsförening som bildats bildades 1890 och flyttades 1905 till Bysjön och trafikerade fjärden där när nybygget Bäsingen kom. Då omnamnades hon till Hovnäs Mycket lite är känt om båten och när den utrangerades av DFF lades den upp vid Leknäs runt 1950 . År 1957 såldes den till skrot men helt klart fanns hon kvar i maj 1967. Det finns en uppgift att båten som var i dåligt skick lappades ihop efter många år på land och sjösattes samt drogs till en lastplats där den landsvägen fraktades till Västerås. Vidare öden dock okända

Som Bäsingen förstoring Vykort i reds samling

Hela vykortet sänt 1907 men sannolikt taget före 1905 Vykort i reds samling

Vykort som fotografi avsänt 1929

Foto genom Ove Arvidsson

Upplagda Hovnäs vid Hovnäsfjärden Foto Erik Hag 1965 03 15

Upplagda Hovnäs vid Hovnäsfjärden Foto Erik Hag 1965 05 17

Upplagd vid Hovnäset vid Hovnäsfjärden Foto Erik Hag 1965 05 17

 
 

Tillbaks