Namn Bäsingen


Byggd 1905  som odäckad ångvarpbåt på AB Gefle Verkstäder i Gävle Längd: 17,50   bredd: 3,85 Ångmaskin varvets tillverkning på 55 indikerade hkr.

 

Historia.  Båten byggdes för Nedre Dalälvarnas Flottningsförening för att varpa timmer över sjön med samma namn. Den var från början byggd som en öppen ångslup men däckades i början av 1950- talet och fick ett lika utseende som DFF:s större varpbåtar på Siljan. Hytten byggdes på DFF:s Övermo varv och ritades av Lars Hellman som var verkmästare på varvet. Båten gick på Bäsingen ända till sista flottningssommaren 1970. Då såldes hon tillsammans med DFF:s andra ångbåtar i Nedre Dalälven. Bäsingen kom att hamna på Runn där hon med ny styrhytt gick i chartertrafik fram till 2015. Ägare i 25 år sedan 90-talet har varit Lars Lindström, hon hade då hemmahamn vid Torsångs Cafe. 2015 blev hon till salu och köptes av familjen Ivarsson i Bäsinge. 2016 kom hon tillbaka till "fostervattnet", Bäsingen och där finns hon när dessa rader skrivs i dec 2021 Hon gick i beställningstrafik men pandemin 2019 satte stopp för trafiken. Vi hoppas på ett bättre 2022.

 

Bäsingen vid Utsunds flottbro ca 1910 tal Reds arkiv

Förstoring av ovan Så här såg hon ut när hon byggdes 1905 Reds arkiv

Ca 1950 Reds arkiv

Foto Erik Hag. Reds arkiv

Foto Erik Hag. Reds arkiv

Till vänster motorvarpbåten Sam. Från Dalarnas Hembyggdsbok 2011. Foto från Lars Östlunds samling

Vid Brovallen utan hytt på väg till Runn. Foto Erik Hag april 1971

Grundstötning på Runn. Engelbrekt ej att förväxla med sin namne på Siljan.
Reds arkiv från 1976 07 23

Ångdriven men med ny hytt Staberg. Foto Red okt 1979

I Torsång. Foto red 2014 07 15

Saken är klar, båten inköpt. foto Familjen Ivarsson, Bäsinge hösten 2015

Sista dagen på Runn. 2016 07 06 Reds arkiv

Åter till Fostervattnet. Foto familjen Ivarsson, Bäsinge 20216 07 xx

Det finns alltid saker att göra på en ångbåt. Foto Familjen Ivarsson, Bäsinge

Vid nybyggda hamnen på Bäsingen där det även finns en nybyggd slip för fartygets underhåll. Foto familjen Ivarsson, Bäsinge 2019

 

 

Tillbaks