Tillverkningsnr 603 typ BB Siljan II senare Skallö

Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Dalälvarnas Flottningsförening den 22 maj 1967. Ursprungligt namn Siljan II. Sjösatt på Erikdagen den 18 maj 1967. Längd 18,5 m. Bredd 4,5 m. Originalmaskiner 2 st Volvo Penta TMD 100A á 210 hkr. Vikt ca 52,5 ton. Två fasta propellrar med diameter 1335 mm i dysor. Dragkraften var 5500 kg. Båten hade bogserspel med 5000 kg dragkraft. Fartyget blev verkstadens största bygge och var den andra Siljanbåten (se Siljan I) avsedda för timmerbogsering Mora - Leksand. När flottningen var över såldes hon till Skanska hösten 1970 och omdöptes runt 1986 till Skallö. Används till bogsering av pråmar m.m. vid företagets vattenarbeten.

Båten visas upp under kapprodden med kyrkbåtar i Leksand fortfarande vit och fin i skrovet. Foto red 2 juli 1967.

Vår senaste bild av SiljanII/Skallö i Södertälje Foto Bertil Jansson 2013-02-19 

Timmerbogsering på Österviken utanför byn Västanvik 12 aug 1969 kl 11.15. Foto Red.

 

Siljan II vid Övermo Varv 1970 Lanternmasten är fälld för att kunna passera jvg bron på väg upp till Siljan Foto Jan Christer Lund i Bengt Westins Samling

 

Siljan II och Siljan I vid Övermo Varv i Leksand med delar av besättningen ombord. Kanske är bilden tagen en sen fredagskväll när man bogserat klart för veckan. I bakgrunden den svårt ombyggda M/S Orsa. Foto Tony Nordesjö juli 1970.

Varje båt hade 4 mans besättning som jobbade 2 och 2 dygnet runt i 6 timmarspass. Lanternmasterna är fällda för passagen under järnvägsbron i Leksand.
Farten var ca 0,8 knop och flotet - släpet - innehöll ca 170 000 stockar. Resan från Mora till Leksand tog 30 timmar. Siljan I och Siljan II ersatte fyra f:d ångvarpbåtar Orsa Elfdalen Flottisten och Göran. Ångbåtarna krävde 8 mans besättning och timmervarpningen Mora – Leksand tog 40 timmar, 10 timmar mer alltså. Omräknat i mantimmar blir det långt mindre än hälften för bogserarna, dels tack vare den moderna tekniken ombord men också för att man gick kontinuerligt. Varpbåtarna stannade ju varannan kilometer, gjorde fast och drog/varpade in flotet. Enligt en artikel i Dala Demokraten från den 7 aug 1970 släpade Siljan II totalt 14 st. flot Mora - Leksand denna sista flottningssommar 1970

 


Flottningen på Dalälven är avslutad och Siljan II bogserar tre små motorvarpbåtar; Balder, en okänd och Gävan, samt 6 roddbåtar på Österdalälven förbi Ålsgrådan i Gagnef.
Foto Tony Nordesjö september 1970.

Siljan II på Övermo Varvs slip. Förberedelserna för transporten till kusten har börjat i oktober 1970. Bilden suddig av tårar? Foto genom Tony Nordesjö.

Siljan II på väg till Gävle november 1970. Båten lyfts ur slipen vid Övermo varv av två mobilkranar. I fören har ett fäste svetsats på för en främre boggi. Likadant sker i aktern, och båten blir självbärande under landsvägstransporten till kusten. Foto genom Tony Nordesjö.

 

Men fartyget blev ingalunda pensionerat, hon har varit runt hela landet på olika brobyggen. Omedelbart efter Skanskas förvärv av Siljan II användes den vid byggandet av Ölandsbron. I 1980 var båten i Strängnäs vid brobygget över till Selaön. Maskineriet förnyades omkring 1997 då båten försågs med två st Scaniamotorer på ca 400 hkr st.

Skallö var 2007 föremål för en ombyggnation då en ny styrhytt byggs ovanpå den befintliga. Hon är stationerad i Stora Vika utanför Nynäshamn. Se reslutatet på Marcus Busch bilder från 2008 05 20 långt ned på sidan. Från Lars Johansson kom bilder tagna 2011- 04 -03 i Södertälje Uthamn där båten har fått ny färgsättning.

 

Från bygget av Ölandsbron tidigt 1970-tal. Bildruta från film från nätet

I juni 1973 funderade Skanska på att sälja båten och spekulanter fanns.
Tidningsklipp fr. Sydöstran 1973 06 12  förmedlat av Patrik Nylén

Men så blev det inte. Ett drygt halvår senare i samma blad  förmedlat av Patrik Nylén

Det blev istället fler brobyggen för Skanska och Lidwallsparadbygge. Från bygget av bron till Selaön vid Strängnäs. Namnet är ännu Siljan II. Foto Red maj 1980

I Strängnäs Foto Christer Samuelsson 1984

Nu som Skallö i Södertälje. Foto Örjan Kronvall i Bengt Westins Samling 1988 08 14

Skallö passerar Hammarbykanalen juni 1994, sannolikt runt midsommar...Det är 10 år tills bygget av sjöstaden startar, se bakgrunden. Foto Red.

I vintervila vid Stora Vika mars 2000. Foto Red.

Vid Mälarvarvet, Stockholm 23 dec. 2003 Foto Red.

Pråmdragning utanför Norrsundet Foto Svante Omberg 2003 08 15

Pråmdragning utanför Norrsundet Foto Svante Omberg 2003 08 15

Skallö har pga nya regler om besättningsutrymmen blivit förbyggd med en hytt ovanpå den befintliga. Redaktionen kan konstatera att det utseendemässigt inte är till någon fördel. Marcus Busch fotade henne i Nynäshamn 20 maj 2008 då ingreppet ännu ej var färdigmålat.

.

Ingen vila efter plastikoperationen!
Foto Marcus Busch 2008 05 20

Foto Marcus Busch 2008 05 20

Skallö i Södertälje Uthamn 2011- 04 -03. Båten håller på att få ny färgsättning.

Foto Lars Johnson 2011-04-03

Foto Lars Johnson 2011-04-03

 

Foto Lars Johnson 2011-04-03

Foto Bertil Jansson 2013-02-19

Skallö med ett okänt skrov vid sidan. Ragnhildsborgs Varv 2013-11-24 Foto Tomas Blom

Ragnhildsborgs Varv 2014-03-24 Foto Red.

Ragnhildsborgs Varv 2014-03-24 Foto Red.

Ragnhildsborgs Varv 2014-03-24 Foto Red.

Red tycker att hon var snyggare förr. Modell i skala 1:100 av Anders Winter

Som om någon tvekan rådde.. Foto Bertil Jansson 2013-02-19

Skallö med ny färgsättning vid Taxingeviken i Mälaren. Här ska Skanska bygga en stor bergkrossanläggning för de massor som kommer att sprängas ur den tilltänkta tunneln Förbifart Stockholm. Förmodligen skall bergmassorna gå med båt hit och lastas av där Skallö ligger på bilden. Foto Red 2014-11-16

I juni 2016 får vi åter ett livstecken och ett fint foto. Anna Karlsson såg en bekant profil vid Ragnhildsborgs båtklubb i Södertälje och sände oss och vår facebookgrupp en bild. Intressant att notera är att timmerburarna är borta men dysorna är kvar.

Skallö på Ragnhildsborgs slip Foto Anna Karlsson 2016 06 19

 

Tillbaka