Tillverkningsnr 603 typ BB Siljan II senare Skallö


Lidwall & Söner AB levererade denna bogserbåt till Dalälvarnas Flottningsförening den 22 maj 1967. Ursprungligt namn Siljan II. Sjösatt på Erikdagen den 18 maj 1967. Längd 18,5 m. Bredd 4,5 m. Originalmaskiner 2 st Volvo Penta TMD 100A á 210 hkr. Vikt ca 52,5 ton. Två fasta propellrar med diameter 1335 mm i dysor. Dragkraften var 5500 kg. Båten hade bogserspel med 5000 kg dragkraft. Fartyget blev verkstadens största bygge och var den andra Siljanbåten (se Siljan I) avsedda för timmerbogsering Mora - Leksand.

Varje båt hade 4 mans besättning som jobbade 2 och 2 dygnet runt i 6 timmarspass. Lanternmasterna var fälldbara för passagen under järnvägsbron i Leksand. Farten vid timmerbogsering var ca 0,8 knop och flotet - släpet - innehöll ca 170 000 stockar. Resan från Mora till Leksand tog 30 timmar. Siljan I ochSiljan II ersatte fyra ångvarpbåtar Orsa, Elfdalen, Flottisten och Siljan. Ångbåtarna krävde 8 mans besättning och timmervarpningen Mora – Leksand tog 40 timmar, 10 timmar mer nä bogseringen.Omräknat i mantimmar blir det långt mindre än hälften för bogserarna, dels tack vare den moderna tekniken ombord men också för att man gick kontinuerligt. Varpbåtarna stannade ju varannan kilometer, gjorde fast och drog/varpade in flotet. Enligt en artikel i Dala Demokraten från den 7 aug 1970 släpade Siljan IItotalt 14 st. flot Mora - Leksand denna sista flottningssommar 1970, ca 2 100 000 stockar. Läs mer om flottningen på Siljan på dalaflottning.se

När flottningen var över såldes hon till Skanska hösten 1970 och omdöptes runt 1986 tillSkallöefter en ö som Ölandsbron går över. Används till bogsering av pråmar m.m. vid företagets vattenarbeten och har varit runt hela landet på olika brobyggen. Omedelbart efter Skanskas förvärv av Siljan II användes den vid byggandet av Ölandsbron. I 1980 var båten i Strängnäs vid brobygget över till Selaön. Maskineriet förnyades omkring 1997 då båten försågs med två st Scaniamotorer på ca 400 hkr st.

Skallö var 2007 föremål för en ombyggnation då en ny styrhytt byggs ovanpå den befintliga, detta på grund av nya regler om besättningsutrymmen. Hon var stationerad i Stora Vika utanför Nynäshamn. .I nådens år 2021 meddelas att Lidwall & söner AB:s största fartygsbygge- nr 603 - har bytt ägare. Efter 41 år som Skåning har Svenblads Dykeri AB blivit ny ägare och hemmahamnen blir Västerås.

Alldeless nybyggd visades Siljan II under kapprodden med kyrkbåtar i Leksand, ännu omärkt av arbete i timmer. Foto red 1967 07 02

Här i svart vitt version vid samma tillfälle. Foto red 1967 07 02

Hela DFF:s bogserflotta i helgvila vid övre bryggan Övermo Varv, : Erik,Siljan I och Siljan II , Foto Red 1968 08 03

Timmerbogsering på Österviken utanför byn Västanvik. 12 aug 1969 kl 11.15. Foto Red.

Siljan II vid Övermo Varv Lanternmasten är fälld för passage av järnvägsbron i Leksand
Foto Jan Christer Lund 1970 i Bengt Westins Samling

Siljan II och Siljan Ivid Övermo Varv i Leksand med delar av besättningen ombord. Kanske är bilden tagen en sen fredagskväll när man bogserat klart för veckan. I bakgrunden den svårt ombyggda flotbåten Orsa.
Foto Tony Nordesjö juli 1970.

Siljan II vid Tjoppenbryggan i Tunsta, Insjön med bland annat Balder och Gävan på släp. Foto Tord Roligs aug 1970 förnedlat av Lars- Erik Roligs

Flottningen på Dalälven är avslutad och Siljan II bogserar tre små motorvarpbåtar;
Balder, en okänd och Gävan, samt 8 roddbåtar på Österdalälven förbi Ålsgrådan i Gagnef. Foto Tony Nordesjö september 1970.

Siljan II på Övermo Varvs slip. Förberedelserna för transporten till kusten har börjat i oktober 1970. Bilden suddig av tårar?
Foto genom Tony Nordesjö.

Siljan IIpå väg till Gävle november 1970. Båten lyfts ur slipen vid Övermo varv av två mobilkranar. I fören har ett fäste svetsats på för en främre boggi. Likadant sker i aktern, och båten blir en självbärande vagn under landsvägstransporten till kusten. Foto genom Tony Nordesjö.

En väldigt positiv artikel om Siljan II:s debut vid Ölandsbrobygget.
Barometern 1970 12 02 från Gunnar Hedmans arkiv.

Från bygget av Ölandsbron tidigt 1970-tal. Bildruta från film från nätet

Redan i juni 1973 funderade Skanska på att sälja båten och spekulanter fanns.
Tidningsklipp fr. Sydöstran 1973 06 12  förmedlat av Patrik Nylén

Men så blev det inte. Ett drygt halvår senare i samma blad  förmedlat av Patrik Nylén

Åter i Stockholm och på Kummelnäs varv. Ännu hette hon Siljan II. Foto Gunnar Hedman 1974 10 03

Det blev istället fler brobyggen för Skanska och Lidwalls paradbygge. Från bygget av bron till Selaön vid Strängnäs.
Namnet är ännu Siljan II.Foto Red maj 1980

I Strängnäs vid bygget av Tosteröbron. Foto Christer Samuelsson 1984

Nu som Skallö i Södertälje. Foto Örjan Kronvall i Bengt Westins Samling1988 08 14

I Värtahamen, Stockholm  i samband med kajbyggnation Foto Kjell Hag 1990 03 30


Kjell, som varit maskinist på Gustaf Wasa på Siljan kände genast igen Siljan II från hans dåvarande arbetsplats ms Svea Regina.
Foto Kjell Hag 1990 03 30
 


Så här såg hon ut akter ifrån. I bakgrunden Lidingö. Foto Kjell Hag 1990 03 30

Skallö passerar Hammarbykanalen som studentflak. Det är 10 år tills bygget av sjöstaden startar, se bakgrunden.
Foto Red 1994 06 14 .

I vintervila vid Stora Vika mars 2000. Foto Red.

Vid Mälarvarvet, Stockholm. Foto Red 2003 12 23

Pråmdragning utanför Norrsundet. Foto Svante Omberg 2003 08 15

Nya hytten på plats. Ingen vila efter plastikoperationen! Foto Marcus Busch 2008 05 20

Foto Marcus Busch 2008 05 20

I ny färgsättning. Södertälje Uthamn. Foto Lars Johnson 2011-04-03

Så blev det Foto Bertil Jansson 2013-02-19

Ragnhildsborgs Varv 2014-03-24 Foto Red.

Skallö med ny färgsättning vid Taxingeviken i Mälaren. Här ska Skanska bygga en bergkrossanläggning för de massor som kommer att sprängas ur
den tilltänkta tunneln i  Förbifart Stockholm.
Förmodligen skall bergmassorna gå med båt hit och lastas av där Skallö ligger på bilden.
Foto Red 2014-11-16

Skallö på Ragnhildsborgs slip. Notera att dysorna runt propellrarna är kvar. Foto Anna Karlsson 2016 06 19

Planerna på en krossanläggning för rester från bergtunneln utanför Taxinge, Mariefred gick i stå.
Men vid den gamla kajen - där tre Polska ubåtar låg under andra världskriget - har Skanska en terminal för olika flytetyg.
Där ligger en av pråmarna som tog guldbron till Slussen i Stockholm och Skallö förstås. Foto red 2021 03 23

Skallö i nya hemmahamnen Västerås. Fin nattbild. Foto Robert Svenblad 2022 12 05

Ännu i Västerås  med namnet Skallö. Foto Ellen Winter 2024 02 24

 

Lite detaljer att betrakta. Foto Ellen Winter 2024 02 24

Tillbaka