Namn Stig

År 1956

Tillverkare  DFF Övermo varv

Längd 7,20

Bredd  2,20

Djupg 0,50

Motor org Seffle S15 typ BF 10 hkr

 

Slutflottningen 1969. Stig drar bakläns i Västerdalälven nedanför Hulån i Järna. Foto B Oljelund DM

 

Historia. Motorvarpbåten Stig som byggdes 1956 på Övermo Varv .Första gången jag såg Stig var en vinter på väg till Granbergets skidbacke i Siljansnäs. Då hade hon en liten påbyggd trähytt i aktern. Men det var ingen svårighet att identifiera båten. Namnet stod tydligt skrivet på aktern. Den 10 hkr Sefflemotor fanns på plats, men spelet var borta. I boken om flottningen på Dalälven finns en bild av Stig i arbete på Västerdalälven 1969 under sk baklänsdragning.

När flottningen avslutades såldes båten till Sören Järnberg  vid Vikasjön och Vika. Till just Vika kom också Sture , systerbåt till Stig. Detta fick jag kännedom om genom att jag annonserade efter en kulmotor i Falu Kuriren hösten 2003 , Stigs första ägare ringde mig och meddelade att han hade en havererad reservdelsmotor längst inne i sin vedbod. Den hade stått där sedan 1975 då den hade rusat och vevstaken gått av, vilket bland annat fick till resultat att topplock och kolv gick i bitar. Just den motorn hade suttit i Sture och hade efter haveriet skänkts till Stigs dåvarande ägare. Jag köpte vad som var kvar av motorn.
Han hade även aktra plåtluckan till Stig kvar i vedboden. Luckan kom inte med, då båten såldes vidare till Siljan och Siljansnäs i mitten av 1987 talet  Ägare sedan dess är Åke Lindqvist  i Alvik.

Efter att ha varit föremål för renovering under flera år såg Stig så här trevlig ut sommaren 2005. Trähytten är borta och båten har fått tillbaka sitt ursprungliga utseende. Akterluckan kom också tillrätta då jag kunde återlämna den, Förhoppningsvis kommer Stig under många år komma att dunka omkring på Byrviken i Siljansnäs. Visst är det härligt att se en gammal flottarbåt i nära nog originalskick, trots att Stig idag varit fritidsbåt längre än hon bunkat runt i timret.

2013 skar vevlagret och ägaren med söner stod i valet och kvalet om vad som skulle göras. Bland annat genom reds försorg påbörjades renoveringen av motorn och i okt 2015 kunde vår allas tändkuleguru Matte T. leverera en helt genomgången motor till Siljansnäs. Vi ser fram mot att åter få höra Stig i drift 2016.

 

 

I vinterkvater på Övermo Varv Foto Bengt Strandberg 1969.

Slutflottat Övermo och Stig visar aktern, Foto 1971 04 30 Bernt Fogelberg

Dags för blästring. I Siljansnäs april 1999 foto red.

I Siljansnäs juli 2005. foto red.

I Siljansnäs juli 2011 07 07 foto red.

I Siljansnäs juli 2011 07 07 foto red.

I Siljansnäs juli 2011 07 07 foto red.

I november 2015 var den nyrenoverade motorn åter på plats i båten Foto Anders Lindqvist

I november 2015 var den nyrenoverade motorn åter på plats i båten Foto Anders Lindqvist

Tillbaks