Namn byggd som Dalälven III senare Untra


Byggd 1940 som öppen motorvarpbåt på DFF:s  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 2,90 djupgående: 1,00  Motor Seffle S 110 tillvnr 6 BF 25 hkr vid 600v/m  Sedan 1997 ersatt med Scania DSI på ca 225 hkr

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på eget  Övermo Varv i Leksand. Systerbåt till Dalälven I, Dalälven II och Dalälven IV. Byggd som öppen motorvarpbåt försedd med varpspel  för 1000 meters 12,5 mm lina. Stationsort var Untraverket ( ett vattenkraftverk ) i nedre delen av Dalälven. I början 1967 av flyttades båten till Övermo varv där den såldes till Siljan och Henrik Killander. Han var lärare i Leksand och hans avsikt var att båten skulle brukas på Siljan och Österdalälven som undersökningsbåt för skolans elever i NA ämnena. Båten rustades upp på Övermo varv. Spelet togs bort och hon hon målades mörkgrön. Taket återmonterades. Av detta blev inte så mycket. 1976 köpte Leksands Dykar klubb båten men sålde redan 1977 till Olle Nordesjö och den målades i traditionellt grått. Untra blev en utmärkt arbetsbåt i Olles ägo. I december 1979 blev han inkallad för isbrytning i en sjö utanför Falun. Vintern kom hastigt det året och en VA ledning skulle läggas på botten över sjön. Untra gick natt och dag i sträng kyla

Arbete lyckades men det blev slutet för Sefflemotorn. Efter några års uppläggning av båten ersattes Sefflen med tvåcylindrig modern kulmotor av Bolinders fabrikat. Därefter exprimenterades med hydraulisk propellerdrift men sedan 1997 sitter en kraftig Scania DSI 11 i Untra. Från 2002 och 2009 framåt brukades Untra för att dra kyrkbåtar runt Siljan vid de återkommande kapproddstävlingarna . Hon gjorde även ett inhopp som passbåt i Gagnef på Dalälven år 1999-2000. Hemmahamn är Södra kajen i Leksand Åkerö och båten fungerar som arbets och bogserbåt i många olika sammanhang

 

Upplagd vid Untra kraftverk Foto Bernt Fogelberg 1965 05 11

Vid Övermo varv i samband med försäljningen. Foto Bernt Fogelberg 1967 05 30

Untra grönmålad våren 1969 Övermo varv. Foto red

Vid södra kajen Leksand Tv Göran under byggande av ny hytt, i centrum Untra med Sefflemotorn som hade luftstart T.h. Linghed. I bakgrunden ex Postbåten Carmen Foto red 1978

Isbrytning utanför Falun. Foto genom Tony Nordesjö 1979 12 13

I passbåtstrafik på Dalälven vid Gagnefs kyrka. Foto Gagnefs Fotoklubb i red samling 2001

I passbåts trafik på Dalälven vid Gagnefs vårdcentral och älvarnas förening . Foto Gagnefs Fotoklubb i red samling 2001

Full fart framåt vid Häradsbyggden. Foto Red 2005 09 11

Untra drar hem den från Sollerön nylevererade Rönnäs Kyrkbåt utanför Leksands Kyrka. FotoTony Nordesjö 2009 aug

I arbetstagen vid Åls Grådan. Foto Åsa Nordesjö 2016 05 18

 

Tillbaks