Namn byggd som Dalälven II senare Slussbruden III nu Elise II


Byggd 1940 som öppen motorvarpbåt på DFF:s  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 2,90 djupgående: 1,00 
Motor Seffle S 110 tillvnr 6 BF 25 hkr vid 600v/m  Omkring 1980 ersatt med en en Ångmaskin

 

Historia.  Båten byggdes av DFF på sitt eget  Övermo Varv i Leksand. Systerbåt till Dalälven I, Dalälven IV och Untra. Byggd som öppen motorvarpbåt försedd med varpspel  för 1000 meters 12,5 mm lina. Okänd stationsort men troligen i nedre delen av Dalälven under slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet såldes båten till sjön Runn och Gösta Eriksson. Där byggdes den om till fritidsbåtoch försågs med salong.
Från 1998 gick hon under namnet
Slussbruden III som passagerarbåt hos Rederi AB Runn i Falun för max 12 passagerare. 2000 - 2002 uthyrd till föreningen Gagnef Älvtrafik för trafik på Dalälven mellan Båtsta och Gagnef. År 2002 såldes båten till Rederi AB Pråmleden i Stjärnsund för trafik sjöarna Edsken, Fullen och Grycken, traden Stjärnsund - Edsken. Trafiken invigdes av Sveriges dåvarande kulturminister Marita Ulvskog 2002 06 03 och båten döptes till Elise II . Sedan 2020 har trafiken upphört då slussen havererade 2016 och båten avregistreades samt överläts till Peter Ehrnlund i Falun

 

Dalälven II upplagd vid DFF:s depå på Rämsön. Foto Bengt Strandberg 1967 06 13

Som fritidsbåt på Dalälven vid Torsång Foto red juli 1992

Som Slussbruden III från rederiets folder 2000. Reds samling

Båten vid hembryggan i Stjärnsund. Foto Red 20076 07 08

Slussning i Silvhytteåvid Slussens dag.FotoRed 2012 06 30

Slussning i Silvhytteå FotoRed 2012 06 30

Slussning i Silvhytteå FotoRed 2012 06 30

 

 

Tillbaks