Namn  Pål


Byggår: 1949  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,50  Motor original :  Seffle typ 17 BFV 15 hkr 

 

Historia.  Pål  byggdes  på Övermo varv 1949. Helsvetsat skrov. 1964 byttes kulmotorn till en Bolinder Munktell  BM 1052 på  23 hkr  I slutet av 1960 talet var hon stationerad på Bysjön i Närsjö i Västerdalarna. I april 1971 såldes båten från DFF:s depå i Rämsön, som låg  södra delen av Dalälven, till Sveriges Östra Skogsägare på Gotland för 13 000 kr. Båten såldes tillsammans med Axel . Båtarna skulle brukas för sjötimmerhanteringen i Slita hamn på Gotland. Timmret kom dels med bogserade timmerbuntar dels med Neptunbolagets stora tippbara pråmar Hera och Juno.

Jag har varit i kontakt med åtskilliga som personer som arbetat för Östra Skogsägarna på Gotland, bland andra Gösta Viksten och Börje Olsson-Vibble. De kommer ihåg de två andra DFF båtarna som såldes till Gotland - Axel och Olle- men de  kommer inte ihåg något om Pål. Därför slutar spåren redan 1971 efter Pål på Gotland.  Verksanheten i Slite höll bara på fram till 1975-76. Senare öden okända men en plåtbåt med överbyggnad som jag fotade i Visby hamn  2001 skulle kunna vara just PålDFF:s båtar fraktades runt där de behövdes. Här Pelle i bakgrunden med Nisse, den äldre t.v.  och Linghed till höger Bilden tagen  1967 i Närsjö Foto Sven Olsson  genom Ingvar Olsson
Övermo varv. Untra Pål och Draggen Foto Red våren 1969Bilden tagen 1969  i Närsjö tillsammans med flotbåtarna  Linghed och Rune, Foto Sven Olsson  genom Ingvar OlssonDenna plåtbåt kan vara Pål. Foto red 2001 05 04 från Gotlandsfärjan i Visby Hamn

Tillbaks