Namn  Idre


Byggår: 1935  Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,30  bredd: 2,40 djupgående: 0,60  Motor Original :  Seffle typ 15 BF 10 hkr 

 

Historia. Tillverkad på Övermo Varv. Nitat plåtskrov. Från början troligen försedd med en 10 hkr Sefflemotor Typ 15 med frislags regulator. År 1955 fick Idre en ny Sefflemotor typ S 17 BFV  med tillverkningsnr 9210. Som en av endast två  motorvarpbåtar hos DFF fick hon även en plåthytt med fem gumminfattade rutor per sida. Båten brukades i de norra delarna av  Öster Dalälvens vattensystem. År 1969 gick hon på Siljan för det ostliga strandrensarlaget som samlade in löstimmer  runt sjön. När flottningen tog slut fanns hon i Rämsö depån varifrån båten i december 1973 såldes till Timanders Mekaniska Verksted i Orsa för endast 4 200 kr

Det förhållandevis låga priset kan eventuellt berott på att båten skadades i den brand som drabbade Rämsö depån.  Det förekommer även ett rykte som säger att båten sjönk på Orsa sjön då den var utlånad till den gamla ägarna ( DFF ) och att de var tvingade att renovera båten innan den återlämnades, men detta har inte gått att få bekräftat.

Runt 1975 fick båten en ny ägare i Dan Sundbergs farbror som flyttade Idre till Virsbo efter Strömholms Kanal. Där påbörjades en ombyggnation av båten med kulmotorn kvar men då motorn rusade vid ett startförsök blev det inga mer turer på kanalen och båten överlåtes till brorsonen Dan. Han planerade att bygga om båten till ångdrift, plockade ut kulmotorn  och började med skära ned de påsvetsade plåtsidor ochförse båten med ett välvt sluptak. På grund av olika omständigheter skrinlades planerna och båten 2016  såldes till Peter Ehrlin i Okelbo. 2017 var planen att båten skall återställas med hjälp av en 10 hkr Sefflemotor. Fortsättning följer

Red köpte av Dan redan 1997 Idres 15 hkr Sefflemotor  och satte så sent som 2015 in den motorn i Lidwallbåten nr 266 Varparen 19


                                                 


Vid Limå bruk   Foto Bernt Fogelberg 1965 06 11   I SSHM  fotoarkiv

Vid okänd plats  med Sune  Foto Bernt Fogelberg 1969 06 15  I SSHM  fotoarkivPå Övermo varv med Lingan Tv och Ramsön th.  Foto Bengt Strandberg  våten 1969
Med påbyggd stäv i Orsa Foto red  maj 1997På väg att bli båt igen i Ockelbo. Notera båtens fina linjer. Foto Peter Ehrlin 2016 05 30

Tillbaks