Tillverkningsnr 266 typ BVV 10 Varparen 19


Lidwall & Söner AB Leksand levererade denna varpbåt med tillverkningsnr 266 till Klarälvens Flottningsförening i Råda. . Levererad den 3 november 1955. Längd 6,5 m. bredd 2,2 m. Originalmaskinen var en Seffle typ S15 BFV på 10 hkr med tillverkningsnr 8931. Båten byggdes med skvättbord. Båten var en av 14 st båtar av typen BVV 10 som verkstaden byggde till KFF. Innan båten levererades har den troligen varit med på en utställning på Skansen i Stockholm hösten 1955 enligt en anteckning under rubriken Kund på tillverkningskortet: Utställningen Skogen på Skansen. Det är sedan struket och under står KFF Råda.

Originalmotorn återfinns numera i Varparen 9 BVV-10 nr 76 och därför är det troligt att motorbytet gjordes under tiden båtarna ägdes av KFF. Motorbädden på Varparen 19 har flyttats akterut ett spantfack, så även hela styranordningen och då man mäter fästpunkterna för motorn stämmer måtten med en 15 hkr Sefflemotor. I samma veva som motorbytet skedde togs spelet bort och en bogseranordning monterades på bädden för varpspelet. Dess bortskurna fästena finns kvar. Timmerburen är även den förstorad för att rymma en större propeller.

Båten byggdes om till en ren bogserare. Senare byggdes motorbädden om ännu en gång, troligen för en dieselmotor med elstart, eftersom en batterilåda med jordförbindelse monterades på skottet till ruffen och tanken blev försedd med en returledning. Det behövs inte från en tändkulemotor men väl för en heldiesel. På fördäcket saknas den klassiska pollaren med gjutnummer 618 men bulthålen finns kvar. Längst förut har det funnits en anordning typ korg som bultades fast i fördäcket vid landrensning - ytterligare bulthål i fördäcket talar för detta.

I november 2014 fick vi fram mer om båtens historia genom Nils-Erik Englund Deje och i mars 2015 fick vi nya uppgifter från Sven Leverström och Bosse Eriksson .

Båten har under KFF tiden alltid funnits i trakten av Deje. I maj 1982 såldes den från Råda av KFF till en anställd - Kjell Johansson som var elektriker och allt i allo hos flottningsföreningen. Motorn var då i dåligt skick och en av KFF:s anställda, Sven Leverström , bytte vevlagret efter försäljningen. Kjell fick även med en reservmotor men det var en äldre variant av Seffle motor med frislagsregulator. Kjell körde båten några sommrar i Vistensjön som ligger lite norr om Deje. 1992-93 dyker båten upp på flottningsmuseet i Dyvelsten, då ägd av ett lokalt företag Forshaga Express och Bosse Eriksson. Vid den tiden är båten utan motor men den nya ägaren sätter in en konverterad Mercedesdiesel från en bil och gör någon tur på Klarälven nedanför museet. Men motorn är inte tillräckligt stark för att få någon fart på båten och projektet avstannar.

Runt år 1996 förvärvar Gillis Werner och svärsonen Patrik Nicklasson båten i Deje med den provisoriskt installerade dieselmotorn och flyttar hem den till trakten av Kristinehamn. De har för avsikt bygga om henne till fritidsbåt driven av en luftkyld Deutz dieselmotor. Enligt säljaren i Deje hade båten vid tiden för försäljningen namnet Varparen 19. Det stämmer väl med den lista på varparenbåtarna vi fått av Nils-Erik Englund,  tidigare anställd på KFF. Det finns därför två båtar som har eller har haft Varparen 19 som namn.

Efter en lyckad varpbåtsspaning i september 2014 hamnade båten i redaktör Winters ägo. Tomrummet efter 252 Djupvik behövde fyllas med en ny utmaning. De förra ägarna Christina och Patrik levererade båten en septembersöndag.


Varparen 19 i ursprungligt skick. Vidare ses Varparen 8 i förgrunden och den större bogseraren Årås. I bakgrunden Uddeholm med den röda Uddeholmsladan till höger i bild. Troligen arbete med sänket där varpbåtarna förtöjdes utanför Åråsälvens mynning, förbindelsen mellan Rådasjön och Klarälven. Foto flottningschefen Bo Lundén på -60 talet förmedlat av Åke Lundén

Varparen 19 i någonstans i Klarälven 1966 06 06. Ännu med varpspel. Foto Bernt Fogelberg i Sjöhistoriskas fotoarkiv Stockholm.
I Kristinehamn. Foto red 2014 09 13

Båten är målad i KFF's färger. Foto Patrik Nicklasson okt 2010

Det ser ut som om någon planerat att byta till ångmaskin och sedan bara gira babord? Foto Patrik Nicklasson. okt 2010

Här ses tydligt motorfästerna för Sefflemotorn men ...

...på nästa bild ser man att båten sista tiden har haft en modern dieselmotor med tanke på dimensionen på det avgasrör som är draget ut genom aktern. Foto Patrik Nicklasson okt 2010

Lidwallsskylten sitter där den skall Foto Patrik Nicklasson okt 2010


Båten har kommit fram till Klarälven enligt flottchefens brev. Lidwallssidans Arkiv

Leveransen till Wintervarvet skapade stort engagamang. Foto red 2014 09 21

Ratten renoverad, och ny vajer monterad. Efter en vecka i spillolja mjuknade den gamla kedjan så nu är det roll on igen. Vi kör med filhandtag inköpta på en billoppis i Köping för många år sedan. Nu kommer de till god användning. Insidan väl rengjord och förseglad med en väderbeständig blandning av diverse jox. Foto red 2014 10 27.

För- och akterdäck har rostslipats, grundats och lackats. Foto red 2014 10 27.

Fick rätt färgkod från Nils-Erik Englund i Deje. Målade ett parti som räckte för att testa namnmallen. Foto red 2014 11 22.

Med en vevdomkraft och några släggor kan man slå världen med häpnad eller i alla fall skvättborden vars "insjunkna kinder" nu återtagit ungdomens spänst. Lidwalls gubbar kunde svetsa. Inga sprickor uppstod trots hårt tyck. Tack Erkers Bosse för lånet Foto red 2014-11-23.

Farfar Winter sparade på det mesta och en bit rundjärn i nära nog rätt dimension va just vad som behövdes här i aktern.
Återbruk på riktigt. Foto red 2014 11 23.

Nu var det färdigpysslat för denna gång. Foto red 2014 11 23.

Nytt år och dags för lite båtjobb. Foto red 2015 01 04

Nästan hela insidan slipad, grund- och slutmålad. Hålet i akterspegeln skall sättas igen nu när det blir en kulmotor i båten.
Bänk på plats. Foto red 2015 01 07

Sista delen av insidan slipad, grund- och slutmålad. Nu är det snart dag att börja montera stävlagret och det nytillverkade invändiga hylsröret som

vännen Johan Lövris förtjänstfullt gjort. Foto red 2015 03 10

Det går i alla fall åt rätt håll även om denna bild är svårt riggad. Foto red 2015 04 07

Nytt hylslager inslipat i hylsröret. Skall låsas och limmas fast i läge innan motorn kan börja monteras. Foto red 2015 05 03

Likså skall den inre lagringen och tätningen fixeras och monteras.
Nytillverkat av Johan Lövris efter originalritning. Foto red 2015 05 03

Genomgången och provkörd på gården. Nu går 15-hästaren till väders. Foto red 2015 07 07

Vigselförättare Winter vinkar sina precisa instruktioner. Foto red 2015 07 07

Snygg mjuklandning på pinnbultarna. Lastmaskinsförare och dirigent begrundar och beundrar sitt verk.
I bakgrunden skymtar Nr 259 Martin , redaktionens gemensamma projekt.
Foto red 2015 07 07

En bitig kula för bogsering. Passade precis på bädden. foto red 2015 07 07

Nu skall här linjeras och så allt annat förstås... foto red 2015 07 07

Men det börja likna nåt och goda grannar kommer med glada kommentarer. foto red 2015 07 07

Bänkar och bränsleledningen på plats och så haken. Men bara symboliskt än så länge. foto red 2015 09 11

För att axeln skall snurra krävs att varpspelskopplingen monteras trots att Varparen 19 var en ren bogserare sista åren i flottningen. Nu skall det så småningom bli en krok i ställning bakom motorn för att illustrera den tiden. foto red 2015 09 11

Så där, nymålad i rätt KFF-kulör Foto red 2016 05 22

Durk i Falurött. Undra hur det funkar i längden? Foto red 2016 05 22

Nu är det inte mycket kvar innan testtur #ETT: Foto red 2016 05 22

Så kom då den stora dagen! Med redaktionens gemensama krafter backades hon i Siljan vid Tällbergs fina båthamn. Spänning och förväntan låg i luften. Var hon tät? Skulle den udda propellern driva fram och back? Att motorn skulle starta rådde det däremot inget tvivel om. Som vanligt drogs intresserade till motorljudet och fick vara med om högtidsstunden. 

KLICKA PÅ BILDEN ELLER HÄR FÖR RÖRLIGA BILDER!

Arbetsprov foto red 2016 06 26

KLICKA  HÄR FÖR RÖRLIGA BILDER!

Tällberg i regn. Foto red 2016 07 02

Så på väg till Leksand en rätt blåsig sommardag. Foto Red 2016 07 05

Förtöjd vid Siljans Fartygsförenings brygga under Leksandsbron. Foto Red 2016 07 05

KLICKA PÅ BILDEN ELLER HÄR FÖR RÖRLIGA BILDER!

På Lidwallsbåtens Dag - varpbåtar och Sefflenördar. Foto Tom Smith. 2016 08 06


Varparens 19 uppvaktar Engelbrekt vid 150 års firandet. Foto J-O LIss från Insjön I :s maskinrum 2016 08 19

Åter till Hjortnäs den 2 september. Lagt till en extra topplockspackning för att minska det kraftiga kompresionen och få motorn att gå lite mjukare. Bra fart med den gamla ångbåtspropellern. Marschar ca 5 knop. Tryck på bilden för lite rörligt.

vvvvvvvvv

Gillis Werner köpte skrovet för mer än 20 år sedan. Båten stod på hans gård och han höll den torr och öste ur vattnet när det regnade men någon motorinstallation blev det inte.
Nästan på dagen två år efter han sålt båten han kom Gillis med dotter och svärson till Hjortnäs och fick en liten tur på Siljan. Kändes stort för alla inblandade. Foto Christina Werner 2016 09 04

Så upptagning av Varparen 19 efter första doppet på ca 25 år. foto red 2016 09 05

Sista biten per landsväg foto red 2016 09 04

2017

V19 i Winterdräkt. Här är hon på väg mot sydligare farvatten, närmare bestämt Dalälven vid Stora Skedvi och med Erik Gustavsson som ny ägare. En kulmotor och ett skrov har förenats, Reds gärning i konsten. En Sefflemotor har fått en trevlig funktion och kommer att leva vidare under god vård. Foto red 2017 01 05


Så är det tid för avfärd Foto Erik Gustafsson  2017 02 14

Framme i St. Skedvi med nytillverkad vagn  Foto Erik Gustafsson  2017 02 17Med nattlampa på Dalälven   Foto  Niklas Östman 2017 08 11

Nya hemmabryggan i Skedvi Foto Erik Gustafsson  2017 08 23

På uppdrag i  Dalälven med högt vattenflöde och oönskade flytande föremål.
Foto Erik Gustafsson 2018 05 28Bogsering av en flyttuva  i Dalälven vid St. Skedvi Foto Ann-Sofi Nyberg 2018 07 31Bogsering av en flyttuva  i Dalälven vid St. Skedvi Foto Ann-Sofi Nyberg 2018 07 31

Kär gäst på Lidwallsbåtens dag 2019 i Leksand . Foto Christer Samuelsson 2019 08 03

I den fagra försommaren 2020 är Varparen 19 på väg mot nya farvatten. Båten har köpts av fyra herrar från Hudik och kommer att gå på sjön Dellen med hemmahamn i Näsviken.. Ombord ses Anders Fagerström och Lars-Åke Jonsson, Övriga delägare är Per Fagerström och Acke Norberg. Foto Erik Gustafsson 2020 06 01

En båt från tillverkad 1955 på en Scania av samma årsmodell. Foto Erik Gustafsson 2020 06 01

På väg mot Dellensjöarna.
Foto Erik Gustafsson 2020 06 01


Det blev inte så många turer på Dellensjöarna
När båten på nytt blev till salu köptes hon tillbaka till Stora Skedvi av Per Gustafsson.
Foto red 2023 09 09


Här i nya hemmahamnen i Dalälven.
Foto red 2023 09 09

Tillbaka