Tillverkningsnr nr 259 typ BVB 5 Klacken senare Bamse nu åter Klacken

Lidwall & Söner AB levererade två BVB 5:or till Uddeholms AB i Skoghall den 7 Juli 1955. Längd 5,70 m Bredd 2,00 m. Orginalmaskiner var Seffle tändkulemotorer typ S 14 på 8 hkrMotorns tillverkningsnr i 259 var 9051, i 260 nr 9052. Båtarna var enäggstvillingar och utfördes utan spel och skvättbord. De var försedda med bogserpåle på spant 8. Plåttjockleken var 4 mm. På tillverkningskorten är de benämnda som BVB 5. Den här dokumenterade båten, som återfanns i mars 2015, är Klacken men tillverkningsnumret är oklart Vi har valt att arbeta i nummer och bokstavsordning och därför får Klacken nr 259. Som Uddeholmsbåt var hon gråmålad.Den andra återfunna båtennr 260, nu VANDALEN identifierades 2019. Den var dock ombyggd för andra ändamål. Klacken som gett namn till båten är en fyrplats i norra Vänern. En annan fyrplats hette Klubben och har vad vi tror gett namn till BVB 10 nr 223. De är ombyggda på liknande sätt, tätspantade, med rund akter och en karakteristisk avbärarlist.

Utsikt från Sodapannan 3´s balkong. Där uppe jobbade Tommy Karlsson, han hade turligt nog kameran med på jobbet och tog några bilder på den omfattande sjöhanteringen av massaved runt Skoghallsverken. På dennna delförstoring tror vi oss se Klacken släpande på länsbomar. Motorlådan i plåt och den rundade aktern bakom skepparen som står och styr på båtens BB sida styrker vår tes. Foto Tommy Karlsson 1976

Här hela bilden, högst troligt ser vi sjötraktorn nr 604 Svartskär bakom Klacken. Foto Tommy Karlsson 1976


Kan ni se den bekanta aktern?Klacken på en pråm vid Skoghalls varv i Hästviken.
I bakgrunden ses en annan Lidwallsbåt BV 15 nr 18 Stjärn. Delförstoring av foto c:a 1985 genom Bengt Sandinge

Våra tidiga uppgifter om Klacken bygger på samtal med Håkan Rutgersson i okt 2019. Håkanbörjade redan 1970 arbeta på Skoghalls varv i Hästviken. Han arbetade vintern det året med just Klacken. Sefflemotorn hade gjort sitt och byttes mot en Albin diesel typ AD 2. I samband med detta arbete byggdes aktern om, rundades och förlängdes med ca 50 cm. Båten fick därmed en bättre gång i vattnet. Då båten brukades året runt byggdes en kylvattentank i akten. Den räckte bra för att kyla Albinmotorn men blev senare avgassamlare för en frostfri durk då en luftkyl Lister installerades 1971. Albinmotorn var bra men backslaget var den svaga punkten och efter tre haverier med lika många backslag bytes Albinmotorn efter bara ett år till en luftkyd fyrcylindrig Listermotor. Då sågverksamheten upphörde runt 1980 såldes så småningom båtarna. Klacken köptes av en maskinist på Karlstads hamns bogserbåtar Jan Bofält. Han sålde vidare efter bara ett år till Arne Lindqvist


I början av mars 2015 inkom ett telefonsamtal till redaktionen från sjöentreprenör Kjell Blom på Örsö utanför Ljusterö. Kjell hade haft en plåtbåt i c:a 20 år som nu gjort sitt. Hans önskan var att få båten, som kallades Bamse, artbestämd inför en ev. försäljning. Var den en äkta Lidwallsbåt så förväntade Kjell helt riktigt att värdet vida skulle överstiga det kilopris han annars kunde påräkna. En granskning av tillsända bilder lämnade lika delar hopp och frågetecken varför redaktionen beslutade att göra ett fältbesök vilket skedde den 21 mars 2015.

Båten hade Kjell köpt i Fagerås i Värmland av Arne Lindqvist som handlade med båtar från flottningsepoken på Fryken. Redan då var båten ombyggd i aktern och hade en fyrcylindrig luftkyld Lister. Arne minns att båten var tätspantad men inte varifrån den köptes. Skoghalls bedrev flottning på Norsälven som rinner förbi i närheten av Fagerås och det tar vi som ett ytterligare tecken att vi funnit rätt båt.

Helt omedveten om allt detta visade vännen Bengt Sandinge två äldre bilder från Värmland på Facebook. Redaktionens skarpa blick upptäckte på den ena bilden en akter som såg svårt bekant ut. Bilden är från Skoghalls varv i Hästviken och på en pråm låg Klacken och i bakgrunden ses en annan Lidwallsbåt BV 15 nr 18 Stjärn. Så hade vi då ett originalnamn på vårt skärgårdsfynd och en koppling till första köparen Uddeholms AB i Skoghall. Båten är uppkallad efter en fyrplats i Vänern liksom flera andra av Skoghalls arbetsbåtar. Nästa fynd var ett kort taget nästan 10 år senare hos Arne Lindqvist i Fagerås och då kan vi nog påstå att säcken är ihopknuten för denna gång. Här ser vi visserligen bara fören men förstärkningen av slaget ses tydligt.

Ett snabbt ihopkommet redaktionsmöte i oktober 2016 beslöt omgående att återge båten namnet Klacken. Renoveringsarbete fortsätter men ännu var det det långt kvar till nästa sjösättning.

Klacken hos Arne Lindqvist i Fagerås. Delförstoring av foto c:a 1993 genom Bengt Sandinge.

Satt på undantag. Foto Kjell Blom 2015 03 04

En skärgårdsö i marskyla 2015. Här kunde våra vägar skiljts, redaktionen åkt hem till sina fyra andra båtar, och denna ärrade kämpe gått till tuggen. Men kärlek av det mera starrblinda slaget hade uppstått. Vi såg bara möjligheter. Om, på och tillbyggnader som på ett vis fördärvat antikvärdet som fanns hos  nr 254 Sigvardmed sina Matching numbers, såg vi nu som intressanta tidsdokument från båtstackarens hårda yrkesliv.
Hon skulle hem, hon skulle i sjön och med oss vid rorkulten! Se på nedastående länkar varför vi inte någonsin ångrat detta beslut!!

Läs mer om hur vi tog hem, hur vi rev och bytte plåtar.
Läs mer om hur vi byggde upp!
Klacken i fart 2018 Klacken 2019
Klacken 2020 Klacken 2021
Klacken 2022 Klacken 2023

Skoghall i Vänern. Foto red 2018 07 03

Tillbaka