Tillverkningsnr 259/260 typ BVB 5 Klacken senare Bamse, Martin nu åter Klacken

Lidwall & Söner AB levererade dessa båda BV 5:or till Uddeholms AB i Skoghall 1955. Längd 5,70 m Bredd 2,00 m. Orginalmaskiner var Seffle tändkulemotorer typ S 14 på 8 hkr Motorns tillverkningsnr i 259 var 9051, i 260 nr 9052. Båtarna var enäggstvillingar och utfördes utan spel och skvättbord. De var försedda med bogserpåle. På tillverkningskorten är de benämnda som BVB 5. Den här dokumenterade båten som återfanns i mars 2015 är en av dessa båda, oklart vilken.
 Klacken med liten hytt bakom sjötraktorn nr 719 Gåsen hos Skoghall okänt år, troligen före 1980. Bengt Sandinge minns att Klackens lilla hytt senare låg bakom verkstaden vid Hästviksvarvet. Foto från en FB sida om Skoghalls genom Michael Braconier.
I början av mars 2015 inkom ett telefonsamtal till redaktionen från sjöentreprenör Kjell Blom på Örsö utanför Ljusterö. Kjell hade haft en plåtbåt i c:a 20 år som nu gjort sitt. Hans önskan var att få båten artbestämd inför en ev. försäljning. Var den en äkta Lidwallsbåt så förväntade Kjell helt riktigt att värdet vida skulle överstiga det kilopris han annars kunde påräkna. En granskning av tillsända bilder lämnade lika delar hopp och frågetecken varför redaktionen beslutade att göra ett fältbesök, vilket skedde den 21 mars 2015.

Båten hade Kjell köpt i Fagerås i Värmland av Arne Lindqvist som handlade med båtar från flottningsepoken på Fryken. Redan då var båten ombyggd i aktern och hade en fyrcylindrig luftkyld Lister. Arne minns att båten var tätspantad men inte varifrån den köptes. Skoghalls bedrev flottning på Norsälven som rinner förbi i närheten av Fagerås och det tar vi som ett ytterligare tecken att vi funnit rätt båt.

Helt omedveten om allt detta visade vännen Bengt Sandinge två äldre bilder från Värmland på Facebook. Redaktionens skarpa blick upptäckte på den ena bilden en akter som såg svårt bekant ut. Bilden är från Skoghalls varv i Hästviken och på en pråm låg Klacken och i bakgrunden ses en annan Lidwallsbåt BV 15 nr 18 Stjärn. Så hade vi då ett originalnamn på vårt skärgårdsfynd och en koppling till första köparen Uddeholms AB i Skoghall. Båten är uppkallad efter en fyrplats i Vänern liksom flera andra av Skoghalls arbetsbåtar. Nästa fynd var ett kort taget nästan 10 år senare hos Arne Lindqvist i Fagerås och då kan vi nog påstå att säcken är ihopknyten för denna gång. Här ser vi visserligen bara fören men förstärkningen av slaget ses tydligt.

Ett snabbt ihopkommet redaktionsmöte i oktober 2016 beslöt omgående att återge båten namnet Klacken. Renoveringsarbete fortsätter men ännu var det det långt kvar till nästa sjösättning.

Kan ni se den bekanta aktern? Klacken på en pråm vid Skoghalls varv i Hästviken.
I bakgrunden ses en annan Lidwallsbåt BV 15 nr 18 Stjärn. Delförstoring av foto c:a 1985 genom Bengt Sandinge

Klacken hos Arne Lindqvist i Fagerås. Delförstoring av foto c:a 1993 genom Bengt Sandinge.

Satt på undantag Foto Kjell Blom 2015 03 04

En skärgårdsö i marskyla 2015. Här kunde våra vägar skiljts, redaktionen åkt hem till sina fyra andra båtar, och denna ärrade kämpe gått till tuggen. Men kärlek av det mera starrblinda slaget hade uppstått. Vi såg bara möjligheter. Om, på och tillbyggnader som på ett vis fördärvat antikvärdet som fanns hos  nr 254 Sigvard med sina Matching numbers, såg vi nu som intressanta tidsdokument från båtstackarens hårda yrkesliv.

Hon skulle hem, hon skulle i sjön och med oss vid rorkulten!

      Läs mer om hur vi tog hem, hur vi rev och bytte plåtar.
 Läs mer om hur vi byggde upp!
Klacken i fart 2018 Klacken 2019


Skoghall i Vänern. Foto red 2018 07 03

Tillbaka