Tillverkningsnr 260 typ BVB 5 nr 260 Klubben, Korvkioken senare Guleböjen  nu  Jim  

Lidwall & Söner AB levererade två identiska BVB 5:or till Uddeholms AB i Skoghall  den 7 Juli 1955. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Orginalmaskiner var Seffle tändkulemotorer typ S 14 på 7 - 8 hkr Motorns tillverkningsnr i 259 var 9051, i 260 nr 9052. Båtarna var enäggstvillingar och utfördes utan spel och skvättbord. De var försedda med bogserpåle på spant 8. Låsbart fack i fören där även bränsletanken fanns  På tillverkningskorten är de benämnda som BVB 5. Den här dokumenterade båten som återfanns i mars 2017 på Mälaröarnas Båtvarv på Färingsö är Klubben men exakt tillverkningsnummer bara säkert till 50%.
Vi har valt att arbeta i nummer- och bokstavsordning därför får hon nr 260. BVB 5 Klacken som vi hittade först fick 259. Klacken och Klubben  som gett namn till båtarna är fyrplatser i norra Vänern. 
Klubben gick på en vik av Vänern som kallas Sågdammen och rangerade buntat timmer som skulle till sågning  eller förvaring i viken. Som Uddeholmsbåt var hon gråmålad.
 Klubben med liten hytt bakom sjötraktorn nr 719 Gåsen hos Skoghall okänt år, troligen före 1980. Bengt Sandinge minns att den lilla hytten  senare låg bakom verkstaden vid Hästviksvarvet. Foto från en FB sida om Skoghalls genom Michael Braconier.
Våra uppgifter om Klubbens tidiga historia och de som hjälpte oss hösten 2019 att identifiera henne säkert, bygger på samtal med Håkan Rutgersson som började arbeta på Skoghalls varv i Hästviken 1970. Redan innan Håkan började på varvet var Klubben ombyggd med en 3 cylindrig  Listerdiesel  med ett betydande antal hkr jämnfört med kulmotorn. Detta skedde runt 1967. I samband med att den starkare motorn installerades förlängdes båten med en rund akter som gjorde att propellern arbetade bättre. Innan förlängningen gick en del av kraften rakt upp i luften men nu tvingades vattenströmmen akterut med positiva egenskaper som följd. Under sjuttiotalet tillkom en liten hytt som var helt öppen akterut men bidrog till visst regnskydd för båtföraren. Pga Hytten kallades båten i folkmun  Korvkiosken. Då sågen lades med runt 1980 såldes båten till okänd

Här följer hela historien om våra redaktionella huvudbry, från Okänd till Klackens försvunna tvilling.

Red hittade båten på Mälaröarnas Båtvarv i samband med inspektion av framstegen i S/S Tomtens reparation.Varvet har haft henne som arbetsbåt, inköpt från Lars Persson i början av 2000-talet. Lars hade köpt den av bogserbåten URAX ägare Ulf Nilsson Södertälje som i sin tur köpt Lidwallsbåten av Skanska vid deras dåvarande förråd i St Vika. Vi tror att vi då är någonstans runt 1997. Det som saknas är alltså historien mellan 1980 fram till 1997.

Red på spaning. Foto Jim Svensson 2017 08 21

Båten är en sen variant av BV 5 med notchade spant. Båtens gula färg gav ingen ledtråd om ursprunget då Mälaröarnas Båtvarv själva målat om henne med en lämplig färgskvätt man hade tillgänglig. Sedan varvet införskaffat en större bogserbåt 2009 hade båten legat i malpåse, väl bevarad. Uppläggningen inbjöd inte till närmare undersökning av arkeologiska lämningar efter motor- eller spelfästen. Men med en lång arm och bra kamera lyckades den vige redaktören med nedanst. artbestämning.


Fördäck med originalpollare och tanklock


Bekanta linjer foto red 2017 08 21


 En liten påbyggd sarg, många stora ändamålsenliga pollare har tillkommit. Men styrvajern går i omisskänliga rör.
foto red 2017 08 21

Sedan den till redaktionen närstående familjen Lövris (ägare till nr 206 GERDT) förkastat den första tanken på en styrpulpetbåt i styren för lokala fisketurer började de se sig om efter en liten året-runtbåt i plåt. Efter en omtumlande provtur i september 2019 med redaktionens nr 259 Klacken fick vi frågan om BVV 5-båtar till salu i skapligt skick. Efter lite rundvandring på hårddisken framkom ett möjligt objekt. Den för oss vid tillfället Okända nr 85. Kontakt togs med Jim på Mälaröarnas Båtvarv och det visade sig att båten ev. var till salu. Efter ca 30 minuters betänketid  från Jims sida var det klart för affär. Båten sjösattes på varvet, var oerhört tät men motorn var inte riktigt med på noterna. Hur som blev det affär och den 27 sept 2019 var båten åter på väg mot fostervattnet och Siljan.  Nytt namn blev JIM efter sin forne beskyddare.Sjösatt på Färingsö inför leverans. Foto Jim Svensson 2019 09 17

Någonting stort på gång. Redaktionsfotografen Christer Samuelsson smyger efter kameravinklar. Foto red 2019 09 28

Och detta är vad han fångar in. Fina flygande former. 
Foto Christer Samuelsson 2019 09 28

Inte var dag en välhållen BVB 5.a kommer ut ur garderoben vilket väcker berättigat intresse! Foto Christer Samuelsson 2019 09 28


Kerstin och Johan mer än nöjda efter okulärbesiktningen. De hade bara sett båten på denna hemsida innan. Foto red 2019 09 28


 Lasten surras. Foto red 2019 09 28

I dagsljus uppdagas en detalj till forskningens fromma. Det indragna rodret är inte original. Aktern har förlängts i efterhand. Foto red 2019 09 28


Åter i Leksandsbygden !  Foto red 2019 09 29


Knappt hade båten landat i Häradsbygden förrän den andra redaktionshalvan var på plats med måttband och hököga.
Hon har sannolikt haft Sefflemotor och bogserkrok. Notchade spant och utanpåliggande roder.

Kandidatlistan krympte svårt vid dessa upptäckter.
Foto red 2019 09 29


Glädjen låg tung över hemmanet! Vimpeln skulle hissas men först väntade motorjobb, annan kulör och en hel del finputsning.
Foto red 2019 09 28

Då båten i september 2019 köptes tillbaka  Dalarna och Siljan hade den en 3 cyl Albinmotor på ca 50 hkr och aktern var återigen ombyggd för att passa den stora propellern som följde med motorn. En titt- och måttexpedition ombord gav vid handen att det är en BVB 5 som haft kulmotor och att den stått förhållandevis långt akteröver. Utan spel alltså vilket förenklade urvalet dramatiskt.  Måtten på rattfästena stämmer också med Klackens.  Både Klubben och Klacken har notchade spant vilket var ovanligt på BV 5 Därför antar red att det är just  Klubben vi ser på bilderna nedan.  Avbärarlisten borta. Foto Johan Lövris i Insjön 2019 09 31

Tillbaka