Tillverknings nr  260 typ BVB 5  första känd namnet  Guleböjen senare Jim  sist Vandalen


Lidwall & Söner AB levererade två identiska BVB 5:or till Uddeholms AB i Skoghall  den 7 Juli 1955. Längd 5,70 m. Bredd 2,00 m. Orginalmaskiner var Seffle tändkulemotorer typ S 14 på 7 - 8 hkr Motorns tillverkningsnr i 259 var 9051, i 260 nr 9052. Båtarna var enäggstvillingar och utfördes utan spel och skvättbord. De var försedda med bogserpåle på spant 8. Låsbart fack i fören där även bränsletanken fanns  På tillverkningskorten är de benämnda som BVB 5 alltså rena bogserare.

Den här dokumenterade båten som  i mars 2017 återfanns på Mälaröarnas Båtvarv på Färingsö är tvillingen men exakt tillverkningsnummer bara säkert till 50%.  Vi har valt att arbeta i nummer- och bokstavsordning därför får hon nr 260. BVB 5 Klacken som vi hittade först fick nr 259.  Båten gick på en vik av Vänern som kallas Sågdammen och rangerade buntat timmer som skulle till sågning  eller förvaring i viken. Som Uddeholmsbåt var hon gråmålad.

Här följer hela historien om våra redaktionella huvudbry, från Okänd till Klackens försvunna tvilling.
 
Red hittade båten på Mälaröarnas Båtvarv på Färingsö i samband med inspektion av framstegen i ångvarpbåtens Tomtens reparation.Varvet har haft Lidwallsbåten som arbetsbåt, inköpt från Lars Persson i början av 2000-talet. Lars hade köpt den av bogserbåten URAX ägare Ulf Nilsson Södertälje som i sin tur köpt Lidwallsbåten av Skanska vid deras dåvarande förråd i St Vika. Vi tror att vi då är någonstans runt 1997. Det som saknas är alltså historien under medio sjuttiotalet fram till mitten av 1990-talet
Båten är en sen variant av BV 5 med notchade spant. Båtens gula färg gav ingen ledtråd om ursprunget då Mälaröarnas Båtvarv själva målat om henne med en lämplig färgskvätt man hade tillgänglig därav öknamnet Guleböjen. Sedan varvet införskaffat en större bogserbåt 2009 hade båten legat i malpåse, väl bevarad. Uppläggningen inbjöd inte till närmare undersökning av arkeologiska lämningar efter motor- eller spelfästen. Men med en lång arm och bra kamera lyckades den vige redaktören med nedanstående  artbestämning.

Sedan den till redaktionen närstående familjen Lövris (ägare till nr 206 GERDT) förkastat den första tanken på en styrpulpetbåt i styren för lokala fisketurer började de se sig om efter en liten året-runtbåt i plåt. Efter en omtumlande provtur i september 2019 med redaktionens nr 259 Klacken fick vi frågan om BVV 5-båtar till salu i skapligt skick. Efter lite rundvandring på hårddisken framkom ett möjligt objekt. Den för oss vid tillfället Okända nr 85. Kontakt togs med Jim på Mälaröarnas Båtvarv och det visade sig att båten ev. var till salu. Efter ca 30 minuters betänketid  från Jims sida var det klart för affär. Båten sjösattes på varvet, var oerhört tät men motorn var inte riktigt med på noterna. Hur som blev det affär och den 27 sept 2019 var båten åter på väg mot fostervattnet och Siljan.  Nytt namn blev JIM efter sin forne beskyddare.

Men allt har sin tid så även fd flottningsbåtar och familjen Lövris hade redan två adepter. Jim som var den sist inköpta blev även sist ut och i juni 2022 såldes hon vidare till Christer Hesseborn och fick nytt vatten under kölen - sjön Van där av det nya namnet.Från att varit helt tömd på flotnningsbåter finns här i år hela tre stycken Vandalen, Van och Bertil. En mycket trevlig utveckling på det hela taget


Red på spaning. Foto Jim Svensson 2017 08 21

Fördäck med originlpollare och tanklock En liten påbyggd sarg, många stora ändamålsenliga pollare har tillkommit. Men styrvajern går i omisskänliga rör.
foto red 2017 08 21


Sjösatt på Färingsö inför leverans. Foto Jim Svensson 2019 09 17

Någonting stort på gång. Redaktionsfotografen Christer Samuelsson smyger efter kameravinklar. Foto red 2019 09 28

Och detta är vad han fångar in. Fina flygande former.  Foto Christer Samuelsson 2019 09 28

Inte var dag en välhållen BVB 5.a kommer ut ur garderoben vilket väcker berättigat intresse! Foto Christer Samuelsson 2019 09 28

Kerstin och Johan mer än nöjda efter okulärbesiktningen. De hade bara sett båten på denna hemsida innan. Foto red 2019 09 28

 Lasten surras. Foto red 2019 09 28

I dagsljus uppdagas en detalj till forskningens fromma. Det indragna rodret är inte original. Aktern har förlängts i efterhand. Foto red 2019 09 28


Åter i Leksandsbygden !  Foto red 2019 09 29


Knappt hade båten landat i Häradsbygden förrän den andra redaktionshalvan var på plats med måttband och hököga.
Hon har sannolikt haft Sefflemotor och bogserkrok. Notchade spant och utanpåliggande roder.

Kandidatlistan krympte svårt vid dessa upptäckter.
Albin H3:an som satt i verkade dock i mycket stort behov av vård.
Foto red 2019 09 29


Glädjen låg tung över hemmanet! Vimpeln skulle hissas men först väntade motorjobb, annan kulör och en hel del finputsning.
Foto red 2019 09 28

Då båten i september 2019 köptes tillbaka  Dalarna och Siljan hade den en 3 cyl Albinmotor på ca 50 hkr och aktern var återigen ombyggd för att passa den stora propellern som följde med motorn. En titt- och måttexpedition ombord gav vid handen att det är en BVB 5 som haft kulmotor och att den stått förhållandevis långt akteröver. Utan spel alltså vilket förenklade urvalet dramatiskt.  Måtten på rattfästena stämmer också med Klackens.  Både denna och Klacken har notchade spant vilket var ovanligt på BV 5 Därför antar red att det är just  Klackens tvilling vi ser på bilderna nedan.

 

Vid nästa inspektion var också rundjärnet på relingen borta.  Den var bockad med sandfyllning vilket blev en svår rostfälla.Foto red 2019 11 15

Och så rullar vi på relingen igen.. Kerstin kopplar av på julledigheten med lite robust hantverk och känsla för feeling.Foto Johan Lövris 2020 01 04

Snyggt teamwork, relingen på plats! Foto Johan Lövris 2020 01 12

En arbetsvecka senare kom en bild med rubriken Fredagsmys! Ett akterdäck minsann! Foto Johan Lövris 2020 01 17Två veckor senare lyftes maskinen i. En annan Albin H3 som man hittat i närområdet som var körklar.
Någon vecka senare spann den som en katt. Foto Johan Lövris 2020 02 01
Här  fattas bara sjövatten allt annat klart för provtur.  Snyggt jobbat ungdommar !!!  
Foto Johan Lövris 2020 03Nu är det botten som gäller. Foto red 2020 04 04Den prydliga insidan
Foto red 2020 04 04Fint som snus .
Foto red 2020 04 04Sjösättning medelst utbackning. Allt gick galant Foto red 2020 04 25För egen ytbytesmaskin, säkert 10 år sedan sist.
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2020 04 25Två systrar på gång. 
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2020 04 25I  ca 6,5 knop mot kaffestoppet.  Tryck på bilden och se hur fin nr 260 går på  rörliga bilder. 
Foto red 2020 04 25Vindskydd  och kaffepaus i Norsbro ån
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2020 04 25Paus i provkörningen. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2020 04 25Så skills våra sjövägar för denna gång.
Klicka på bilden så kommer det något rörligt från dagen. Foto red 2020 04 25

På finväderstur på Österdalälven. Foto Johan Lövris 2020 05 30

Jim bland gelikar i Leksand vid Södra kajen..En riktig glädjespridare Foto Red 2020 08 09

Höstutfärd på Österdalälven. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2020 10 11

En säker båt åter runt. Vinterfärd på Siljan Foto Johan Lovris 2021 03 01

På höstfärd med det fagra Siljansnäs i bakgrunden. Foto red 2021 10 16

Tilltagande vind på hemvägen men Jim gick utmärkt. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson 2021 10 16

Så lämnade Nr 260 Siljan, på väg till nya äventy i sjön Van. Foto Johan Lövris 2022 06 08

Vandalen i sjön Van, som från att varit helt utan flottningsbåtar plötsligt kunde räkna tre stycken På bilden ses även Bertil
Foto Christer Hesseborn 2022 08 27

 

 

Tillbaka