Tillverkningsnr 259 typ BVB 5 Klacken   2022

Dålig tillväxt på vattnet i sjön senarelade sjösätttningen i Övermo. När väl vatten steg blev det fart på redaktionen och Alfred som tog tag i det hela. Klacken i sjön. Foto Red 2022 05 27

Allt gick som det var tänkt och inget regn just då. Leendet kommer sig av att gossen hittat gas/ljudreglaget
Foto Red 2022 05 27

Försommarutfärd på Hjelmare kanal, Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson  2022 06 11

Försommarutfärd till Hjelmare kanal, Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson  2022 06 11

Vi slussar nedåt mot Mälaren. Solisar på = finväder. Foto Lasse Fabrikörn Gudmundsson  2022 06 11

Tillbaks